20/05/2022 - Lượt xem: 180
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sau 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 553-QĐ/TU, ngày 14 tháng 3 năm 2017 về Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 554-QĐ/TU, ngày 14 tháng 3 năm 2017 về Quy định trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong việc tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng đảng, xây dựng chính quyền đã đạt được những kết quả tích cực.

Qua 05 năm triển khai, thực hiện Quyết định 553-QĐ/TU, Quyết định 554-QĐ/TU nhận thức của cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân có những chuyển biến tích cực; đã chủ động, sâu sát hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đối thoại định kỳ và tăng cường đối thoại đột xuất khi có những vấn đề phát sinh tại địa phương mà người dân quan tâm. Hằng năm, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã đã chủ động xây dựng kế hoạch tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, cán bộ, đoàn viên và hội viên thuộc lĩnh vực quản lý. Công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 554-QĐ/TU được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện và xác định đây là một trong những giải pháp căn bản để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung tại một buổi tiếp công dân.

Hoạt động tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp theo Quyết định 553-QĐ/TU được chỉ đạo thực hiện thống nhất, đồng bộ, đúng quy trình và ngày càng đi vào nền nếp. Kết quả trong 05 năm, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức được 1.330 cuộc tiếp xúc, đối thoại với 127.225 lượt người tham dự, có 10.350 lượt ý kiến tham gia. Đối với cấp tỉnh: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp xúc, đối thoại 11 cuộc. Đối với cấp huyện: Bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân tiếp xúc, đối thoại 154 cuộc. Đối với cấp xã: Bí thư, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân tiếp xúc, đối thoại 1.319 cuộc. Ngoài ra, lãnh đạo các sở, ngành, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức đối thoại hơn 2.200 cuộc với nhân dân, đoàn viên, hội viên. Trong 10.350 ý kiến tham gia tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại, đa số các ý kiến đã được giải đáp trực tiếp ngay tại hội nghị (chiếm 85%), một số ý kiến còn lại được các cơ quan, đơn vị nghiên cứu trả lời bằng văn bản theo thẩm quyền. Sau các cuộc tiếp xúc đối thoại, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã ban hành kết luận chỉ đạo các ngành chức năng theo lĩnh vực được phân công giải quyết kịp thời những tồn tại, hạn chế mà nhân dân phản ánh, kiến nghị bằng văn bản theo quy định. Cùng với việc tổ chức đối thoại, các cấp, các ngành đều xây dựng kế hoạch tiếp xúc, đối thoại và tiếp dân, xử lý những vấn đề phát sinh trong nhân dân theo Quy định số 1515-QĐ/TU, ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn tỉnh theo định kỳ.

Thực hiện Quyết định 554-QĐ/TU, trong 05 năm qua, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các tầng lớp nhân dân đã tham gia góp ý hơn 11.500 dự thảo văn bản của ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ các cấp về những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; về chức năng, nhiệm vụ của mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội. Nhiều ý kiến góp ý được các cơ quan soạn thảo tiếp thu và có sự điều chỉnh kịp thời. Công tác xóa đói, giảm nghèo được triển khai thực hiện tích cực và đạt những kết quả đáng khích lệ, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm. Triển khai tốt việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, của Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh trước và sau các kỳ họp; qua đó, đã tổng hợp 37.049 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan trả lời, giải quyết. Hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại các kỳ họp ngày càng thực chất và hiệu quả. Phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,86%. Thường trực và các ban Hội đồng nhân dân tỉnh đã triển khai 90 đợt giám sát, khảo sát, triển khai tập trung vào những vấn đề nhân dân quan tâm. Sau các đợt giám sát, khảo sát, Thường trực và các ban Hội đồng nhân dân tỉnh thường xuyên theo dõi, giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của các cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát. Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh và có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, từ đó đã lựa chọn được những nhân tố tiên tiến, điển hình để bồi dưỡng, giới thiệu cấp ủy xem xét, kết nạp gần 8.500 đảng viên mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, kế hoạch tiếp xúc, đối thoại của một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan còn chung chung, thiếu cụ thể cho từng cuộc, do đó, trong quá trình triển khai thực hiện hiệu quả mang lại chưa cao. Một số huyện, xã tổ chức đối thoại nhưng nội dung chưa trọng tâm, lựa chọn nội dung chưa sát với tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương. Do ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19 nên tiến độ triển khai thực hiện các quyết định ở nhiều địa phương, đơn vị còn chậm so với kế hoạch đề ra. Do đó, thời gian tới cần có những giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên.

Đức Thịnh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,410.0023,750.00
THB674.36700.57
SGD17,316.6017,881.91
SEK2,218.932,314.40
SAR6,253.306,506.85
RUB289.29320.43
NOK2,159.162,252.07
MYR5,208.255,324.76
KWD76,624.3179,731.23
KRW17.2818.95
JPY175.90184.43
INR284.14295.67
HKD2,957.313,053.85
GBP28,399.3229,326.43
EUR24,828.5325,967.46
DKK3,326.683,455.96
CNY3,387.393,498.50
CHF24,905.6325,718.68
CAD16,938.4417,491.41
AUD15,488.8515,994.49
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG