The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Tập trung giải pháp thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
18/10/2016 - Lượt xem: 2371
Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng từ nay đến năm 2021. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 28-KH/TU về thực hiện chỉ thị này. Phóng viên Báo Gia Lai đã trao đổi với lãnh đạo một số đơn vị, địa phương về kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và Kế hoạch số 28.

Đồng chí NGUYỄN THỊ THANH LỊCH-Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy An Khê:
Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu

 

Ban Thường vụ Thị ủy An Khê xác định thực hiện Chỉ thị 05 với tinh thần linh hoạt, chủ động, sáng tạo gắn với việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Trong đó, tập trung khắc phục bệnh thành tích, nói phải đi đôi với làm, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, giải quyết thỏa đáng những bức xúc trong nhân dân. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thị ủy đã giao Ban Tuyên giáo Thị ủy nghiên cứu tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc” của Bác để tham mưu cho Ban Thường vụ xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của thị xã có tính đột phá, gắn với nhiệm vụ cụ thể của địa phương để thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn thị xã.

Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên tự rèn mình, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, cùng nhân dân trên địa bàn thị xã khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra, xây dựng thị xã An Khê ngày càng giàu mạnh.

Đồng chí PHẠM VĂN CƯỜNG-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Cơ:
Gắn thực hiện Chỉ thị 05 với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương

 

Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Cơ đã giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 trong toàn Đảng bộ. Trong thời gian tới, Huyện ủy Đức Cơ sẽ tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 28-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến từng cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức cơ sở Đảng xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ xây dựng chương trình hành động phải gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội ở 3 xã biên giới: Ia Nan, Ia Dom, Ia Pnôn… góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí NGUYỄN PHÚ LỘC-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kông Chro:
Lấy việc triển khai Chỉ thị 05 để xếp loại đảng viên, tổ chức Đảng và thi đua cuối năm 

 

Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro đã xây dựng kế hoạch, thời gian tổ chức các lớp học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 28-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến từng cán độ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Huyện sẽ mở 3 lớp cho cán bộ chủ chốt của huyện. Các xã và thị trấn sẽ tổ chức các lớp học tập, quán triệt tại cơ sở cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của mình.

Ban Thường vụ Huyện ủy xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên của toàn Đảng bộ, gắn vào nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, đảng viên, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy lấy việc này để đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và xếp loại thi đua cuối năm.

Đồng chí PHAN HỒ GIANG-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn:
Làm cho mỗi đoàn viên, thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng hơn

 

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị đã tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tuổi trẻ toàn tỉnh, lan tỏa đến từng chi đoàn, chi hội, chi đội, từng đoàn viên, thanh-thiếu niên. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 trong cán bộ, đoàn viên, thanh-thiếu niên toàn tỉnh nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh-thiếu niên, nhất là của người đứng đầu các cấp của Đoàn, Hội, Đội.

Trong đó, Tỉnh Đoàn xác định những giải pháp cơ bản, trọng tâm là: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh-thiếu niên về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức học tập, sinh hoạt các chuyên đề trong hệ thống tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp. Tỉnh Đoàn sẽ tổ chức các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh-thiếu niên để phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành. Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ chỉ đạo tổ chức Đoàn cơ sở tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kịp thời nhân rộng những điển hình tiên tiến, những mô hình hay và cách làm sáng tạo.

Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG