24/10/2019 - Lượt xem: 2811
Chiều 24/10/2019, tại Hội trường 2-9, TP.Pleiku, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay trên địa bàn tỉnh và quán triệt một số văn bản của Trung ương có liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Dương Văn Trang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Võ Ngọc Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; bí thư (phó bí thư), trưởng ban tổ chức và chuyên viên làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Dự thảo Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị, công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên được nâng lên, cơ bản đã xác định thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ là nhiệm vụ quan trọng có tính chiến lược lâu dài trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng, là trách nhiệm của các cấp ủy và toàn thể đảng viên trong tổ chức thực hiện.

 

Trên cơ sở đó, các cấp, các ngành đã thực hiện tốt công tác phối hợp, triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, hiệu quả để thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới. Qua đó, đã tháo gỡ được nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ thời gian trước đây; phục vụ kịp thời công tác kết nạp đảng viên, đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ, công tác nhân sự đại hội đảng các cấp, nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp; xem xét cử cán bộ, đảng viên đi học tập trong nước, đi tham quan, nghiên cứu học tập ở nước ngoài; kịp thời rà soát, phát hiện những cán bộ, đảng viên có vấn đề về lịch sử chính trị cần làm rõ, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng và bảo vệ Đảng trong giai đoạn hiện nay…Tuy nhiên, trong thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo tinh thần Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 140-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ở Đảng bộ tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục.

Cũng tại Hội nghị này, các đại biểu dự Hội nghị đã nghe đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt một số nội dung cơ bản liên quan đến Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ Chính trị một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng và Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW, ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện một số điều trong Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ Chính trị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong công tác bảo vệ chính trị nội dung, từ đó, đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian đến.

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh liên quan đến Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các quy định về trách nhiệm nêu gương của Trung ương, của tỉnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm, kịp thời đối với những cán bộ, đảng viên sai phạm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tập trung xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, chủ động phát hiện và xử lý số cán bộ, đảng viên có vấn đề chính trị hiện nay. Quan tâm chỉ đạo kiện toàn tổ chức, cán bộ làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ từ tỉnh đến cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Thực hiện nghiêm túc Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ Chính trị một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng và Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW, ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện một số điều trong Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ Chính trị…

 Nguyễn Đông

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,340.0023,680.00
THB676.68702.68
SGD17,391.4917,951.70
SEK2,217.802,312.25
SAR6,241.016,491.34
RUB293.01324.41
NOK2,202.822,296.64
MYR5,260.675,376.09
KWD76,611.4879,684.38
KRW17.4419.13
JPY177.60186.14
INR284.71296.13
HKD2,948.403,043.37
GBP28,325.1129,237.51
EUR24,935.4526,068.31
DKK3,338.253,466.52
CNY3,386.643,496.26
CHF25,212.8326,024.98
CAD16,828.7217,370.80
AUD15,423.5615,920.37
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG