29/04/2018 - Lượt xem: 2202
Sau 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác học tập, quán triệt và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị đã đạt được một số số kết quả.

Kết quả hình ảnh cho gia lai học tập trực tuyến chỉ thị 05 về học tập bác hồ

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, ngày 16 tháng 9 năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 28-KH/TU về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Kế hoạch số 03-KH/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Kế hoạch 28-KH/TU) quán triệt, triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh. Phân công Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan trực tiếp tham mưu, giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành các văn bản, gồm: Hướng dẫn số 22-HD/BTGTU, ngày 17 tháng 10 năm 2016 hướng dẫn việc học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kế hoạch 03-KH/TW và Kế hoạch 28-KH/TU; Hướng dẫn số 34-HD/BTGTU, ngày 16 tháng 3 năm 2017 hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 28-KH/TU và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hướng dẫn số 62-HD/BTGTU, ngày 02 tháng 01 năm 2018 hướng dẫn thực hiện chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện đảm bảo nội dung, yêu cầu và tiến độ đề ra.

Ngày 12 tháng 10 năm 2016, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên toàn quốc theo hình thức trực tuyến; tại điểm cầu Gia Lai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triệu tập Hội nghị cán bộ toàn tỉnh học tập chuyên đề “Những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, quán triệt thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kế hoạch 03-KH/TW và Kế hoạch 28-KH/TU, với 420 đại biểu tham dự. Sau Hội nghị, hầu hết, các đại biểu đều nắm vững những vấn đề cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)) được chú trọng. Ở cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, như: Kế hoạch số 25-KH/TU, ngày 09 tháng 8 năm 2016 về kiểm tra theo chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016; Kế hoạch số 58-KH/TU, ngày 27 tháng 3 năm 2017 về kiểm tra theo chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017; Chương trình số 54-CTr/TU, ngày 28 tháng 12 năm 2017 về kiểm tra, giám sát năm 2018; Kế hoạch số 114-KH/TU, ngày 08 tháng 02 năm 2018 về thực hiện Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018; theo đó, thành lập 07 đoàn kiểm tra và 01 đoàn giám sát trực tiếp kiểm tra, giám sát tại một số đơn vị, địa phương.

Năm 2017, tiến hành kiểm tra 04 đảng bộ cấp huyện, gm: Đảng ủy Công an tỉnh, Huyện ủy Mang Yang, Huyện ủy Chư Păh, Huyện ủy Ia Pa và 01 đảng ủy cơ sở (Đảng ủy Báo Gia Lai). Năm 2018, xây dựng kế hoạch kiểm tra 02 đảng ủy: Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh. Giám sát: Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng tiến hành kiểm tra chuyên đề tại 09 huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 02 đảng bộ cơ sở. Năm 2017, tiến hành kiểm tra: Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Thành ủy Pleiku, Huyện ủy Đức Cơ và Huyện ủy Kông Chro; Đảng ủy Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Chư Prông thuộc Đảng bộ huyện Chư Prông và Chi bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Ka Nak thuộc Đảng bộ huyện Kbang.

Năm 2018, xây dựng kế hoạch kiểm tra 05 đảng bộ: Đak Đoa, Phú Thiện, Đức Cơ, Chư Sê và Kbang. Theo kế hoạch, các đảng bộ trực thuộc đều xây dựng kế hoạch và định kỳ hằng quý, 6 tháng, cuối năm đều tiến hành kiểm tra, giám sát tại các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Thông qua hình thức kiểm tra chuyên đề hoặc lồng ghép trong kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy theo quy định của Ban Bí thư… Các cấp ủy kịp thời nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện; chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập; khắc phục, chấn chỉnh tình trạng làm qua loa, hình thức, đối phó; đồng thời, kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo. 

Nhất Gia

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,330.0023,670.00
THB676.39702.38
SGD17,452.2918,014.46
SEK2,251.132,347.00
SAR6,238.856,489.10
RUB290.75321.91
NOK2,221.392,316.00
MYR5,265.585,381.10
KWD76,654.0279,728.68
KRW17.6519.36
JPY176.63185.12
INR285.28296.73
HKD2,947.373,042.31
GBP28,514.2629,432.78
EUR25,262.5026,410.24
DKK3,384.023,514.06
CNY3,408.133,518.44
CHF25,298.5626,113.49
CAD16,919.9917,465.02
AUD15,585.8216,087.88
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG