28/02/2021 - Lượt xem: 1766
Thời gian qua, công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã triển khai việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, như: Dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; dự thảo báo cáo chính trị đại hội đại biểu các cấp. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, 17/17 huyện, thị xã, thành phố và 220 xã, phường, thị trấn tổ chức hội nghị góp ý văn kiện đại hội đảng các cấp. Đối với dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân, Tỉnh đoàn và Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức 06 hội thảo, với sự tham gia của các đồng chí là lãnh đạo các ban Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo một số đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh; lãnh đạo các hội thành viên; Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và một số trí thức khoa học - công nghệ trong tỉnh; đã có 32.252 lượt ý kiến tham gia góp ý.

Cùng với đó là tham gia góp ý về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; dự thảo báo cáo chính trị, điều lệ đoàn, hội theo đại hội nhiệm kỳ với nhiều hình thức: Góp ý trực tiếp, góp ý qua hòm thư, lồng ghép trong các buổi hội họp, sinh hoạt để tham gia góp ý kiến trên các lĩnh vực, phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền với nhân dân... Năm 2020, mặt trận Tổ quốc các cấp đã tổng hợp được hơn 300 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân phản ánh tại kỳ họp của Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Trong đó, có hơn 100 ý kiến, kiến nghị đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết; phối hợp tổ chức gần 300 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp với gần 20.000 lượt người tham dự (trong đó có khoảng 70% các ý kiến, kiến nghị đã được các cơ quan chức năng trả lời, giải quyết).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn chủ trì Hội nghị giao Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh

Tham gia góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước khi được trưng cầu ý kiến. Các văn bản gồm: Dự thảo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp, giai đoạn 2020 - 2025; dự thảo Chương trình phối hợp triển khai hoạt động năm 2020; dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh; dự thảo Kế hoạch triển khai Quyết định số 1225/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; dự thảo Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với VNPost; dự thảo lần 2 Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; dự thảo báo cáo tình hình tổ chức Đảng, đoàn thể ở các đơn vị kinh tế tư nhân từ sau phiên họp thứ nhất đến nay; dự thảo Kế hoạch tiếp nhận, cách ly công dân Việt Nam nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh; Kế hoạch thiết lập Bệnh viện dã chiến; dự thảo kế hoạch thực hiện Đề án liên quan đến trẻ em giai đoạn 2020 - 2025; dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về mức học phí năm học 2020 - 2021; dự thảo Quyết định và Quy chế Ban Điều phối thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ; dự thảo Báo cáo Bộ Chính trị về chủ trương đối với các quy định về chế độ tiền lương mới; dự thảo Chương trình thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư.

Định kỳ báo cáo cấp ủy, chính quyền các cấp kết quả tiếp thu góp ý của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước về các vấn đề đã được trưng cầu ý kiến. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. Đây là kênh thông tin quan trọng để nhân dân góp ý với Đảng về trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, lối sống, tư cách của đảng viên đang công tác về sinh hoạt với nhân dân nơi cư trú. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được tăng cường. Tiếp nhận 38 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân (các đơn, thư chủ yếu là mâu thuẫn tranh chấp đất lâu năm; kê biên tài sản... chưa được cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc giải quyết nhưng chưa thỏa đáng).

Năm 2020, cấp tỉnh tổ chức 01 cuộc đối thoại; cấp huyện có 17/17 địa phương tổ chức 25 cuộc đối thoại; cấp xã có 138/220 xã tổ chức đối thoại. Nội dung chủ yếu liên quan đến vấn đề an ninh học đường, bạo lực trẻ em, phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước; tranh chấp đất đai, đối thoại với công dân có đơn khiếu nại, tố cáo kéo dài trên địa bàn, công tác giải tỏa mặt bằng, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với hội viên phụ nữ, đoàn viên công đoàn (một số địa phương làm tốt nội dung này, như: Thị xã Ayun Pa, các huyện: Phú Thiện, Ia Pa, Krông Pa, Kông Chro, Chư Prông...). Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Thường trực Huyện ủy Kông Chro tổ chức đối thoại với 110 cán bộ, hội viên phụ nữ của huyện. Nội dung liên quan đến 2 nhóm vấn đề: Nhóm vấn đề có liên quan đến trẻ em, như: Bạo lực, xâm hại trẻ em, đuối nước, bảo vệ trẻ em gái trước vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, nạn tự tử, chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em, nhất là phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số ...; nhóm vấn đề thực hiện nhiệm vụ của địa phương: Công tác cán bộ nữ; chế độ chính sách đối với hộ nghèo, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới...

Qua đối thoại đã giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nắm được thông tin từ cơ sở, trực tiếp giải đáp những vướng mắc, tháo gỡ được những vấn đề bức xúc của người dân và chỉ đạo các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết những bức xúc, những vấn đề dư luận quan tâm, được nhân dân đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao, hạn chế đơn, thư vượt cấp, kéo dài, bên cạnh đó, tiếp nhận sự phản hồi của nhân dân về tinh thần, thái độ thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức để chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng hệ thống chính trị của địa phương.

 Đinh Huy

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,340.0023,680.00
THB676.68702.68
SGD17,391.4917,951.70
SEK2,217.802,312.25
SAR6,241.016,491.34
RUB293.01324.41
NOK2,202.822,296.64
MYR5,260.675,376.09
KWD76,611.4879,684.38
KRW17.4419.13
JPY177.60186.14
INR284.71296.13
HKD2,948.403,043.37
GBP28,325.1129,237.51
EUR24,935.4526,068.31
DKK3,338.253,466.52
CNY3,386.643,496.26
CHF25,212.8326,024.98
CAD16,828.7217,370.80
AUD15,423.5615,920.37
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG