24/01/2019 - Lượt xem: 1777
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015 - 2020), ngay từ đầu nhiệm kỳ, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Tính đến thời điểm cuối năm 2018, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, đã đạt được những thành tựu rất quan trọng, có ý nghĩa chính trị - xã hội.

Đã có 17/19 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau tăng so với cùng kỳ năm trước, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2018 đạt 7,76% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra); cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Một số chương trình, dự án nông nghiệp được chú trọng thực hiện, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng có chuyển biến rõ nét; các chỉ tiêu về thu ngân sách nhà nước, giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hoá, kim ngạch xuất khẩu, tổng nguồn vốn huy động, cho vay, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đều tăng so với cùng kỳ. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch được chú trọng. Công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp bước đầu có chuyển biến. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng, đầu tư khu vực tư nhân khởi sắc.

Cơ sở hạ tầng xã hội được quan tâm đầu tư, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người tăng 15,36 triệu đồng so với năm 2015 (đến nay đạt 45,36 triệu đồng). Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cho các đối tượng chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai có hiệu quả, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, khoa học công nghệ, thông tin truyền thông, giải quyết việc làm có nhiều chuyển biến tích cực. Đến năm 2018, tỉ lệ huy động trẻ mẫu giáo đạt 88%, tỉ lệ học sinh đúng độ tuổi cấp trung học cơ sở ra lớp đạt 87%, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 36,8%; tỷ lệ bác sĩ/vạn dân đạt 7,73, tỷ lệ giường bệnh/vạn dân là 26 (tính cả bác sĩ và giường bệnh của Quân đội và ngành khác đóng chân trên địa bàn tỉnh), 88% số xã có bác sĩ, 77,5% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội ổn định. Tình hình khiếu kiện và tranh chấp, lấn chiếm đất đai giữa một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số với các doanh nghiệp cơ bản được giải quyết kịp thời, sớm ổn định tình hình. Công tác đảm bảo an ninh quốc gia và phòng, chống tội phạm được chỉ đạo thực hiện tốt. Triển khai có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ quốc gia và trật tự an toàn xã hội; đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đấu tranh làm thất bại âm mưu hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch gây mất ổn định chính trị ở các địa bàn trọng điểm, xóa bỏ tổ chức phản động FULRO, “Tin lành Đê Ga”, tà đạo “Hà Mòn”; ngăn chặn có hiệu quả âm mưu kích động biểu tình, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân của các thế lực thù địch.

Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt quan tâm, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được tăng cường. Phương thức lãnh đạo của Đảng, nhất là việc ban hành, tổ chức quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy có nhiều đổi mới. Việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng đi vào chiều sâu. Tỷ lệ phát triển đảng viên hằng năm; công tác thu hẹp thôn, làng, tổ dân phố chưa có đảng viên, tổ chức đảng đạt vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XV đã đề ra. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp được 8.535 đảng viên (đạt tỷ lệ 5,3% so với năm 2015), nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 57.533 đồng chí. Đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, nhất là ở cơ sở được quan tâm củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Triển khai thực hiện toàn diện các nội dung về lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời xây dựng và triển khai có kết quả Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đã kịp thời tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên ở cấp cơ sở để chủ động ngăn ngừa, cảnh báo hành vi bao che vi phạm; phương pháp làm việc có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả tiếp tục được nâng lên, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Hệ thống dân vận các cấp từng bước nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất cấp ủy trong chỉ đạo triển khai thực hiện công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Nội dung công tác dân vận và trách nhiệm thực hiện công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị được xác định rõ, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương.

Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang toàn tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, ra sức thi đua, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thanh Hằng

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,410.0023,750.00
THB674.36700.57
SGD17,316.6017,881.91
SEK2,218.932,314.40
SAR6,253.306,506.85
RUB289.29320.43
NOK2,159.162,252.07
MYR5,208.255,324.76
KWD76,624.3179,731.23
KRW17.2818.95
JPY175.90184.43
INR284.14295.67
HKD2,957.313,053.85
GBP28,399.3229,326.43
EUR24,828.5325,967.46
DKK3,326.683,455.96
CNY3,387.393,498.50
CHF24,905.6325,718.68
CAD16,938.4417,491.41
AUD15,488.8515,994.49
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG