The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Đổi mới phương thức hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh
06/12/2019 - Lượt xem: 1653
Hội Nhà báo tỉnh được thành lập theo Quyết định số 194/QĐ-UB, ngày 25 tháng 6 năm 1990 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai - Kon Tum, nay là tỉnh Gia Lai.

Trước khi có Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 18 tháng 3 năm 2004 của Ban Bí thư về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới và Thông tri số 21-TT/TU, ngày 12 tháng 01 năm 2005 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Gia Lai trong thời kỳ mới, hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh còn có những tồn tại, hạn chế, nội dung và phương thức hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn; chất lượng hoạt động của Hội và hội viên chưa cao. Sự phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan báo chí và tổ chức Hội chưa chặt chẽ, chưa có những quy định cụ thể để tạo điều kiện cần thiết cho Hội và hội viên phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình. Thông tin hoạt động báo chí chưa phản ánh kịp thời, đầy đủ thực tiễn cuộc sống sinh động của nhân dân các dân tộc tỉnh nhà; những phóng sự có giá trị phát hiện vấn đề, đề xuất giải pháp xử lý còn ít; tính chiến đấu, tính giáo dục chưa cao, tác dụng định hướng dư luận còn hạn chế.

 

Qua triển khai thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh có những bước chuyển căn bản và tích cực, vai trò của Hội được nâng lên, tổ chức Hội ngày càng được củng cố và hoàn thiện, phương thức hoạt động từng bước được đổi mới, thu hút nhiều hội viên tham gia. Tổ chức Hội phát triển nhanh chóng, thu hút hầu hết các nhà báo chuyên nghiệp tham gia sinh hoạt Hội. Từ 03 chi hội khi mới thành lập với vài chục hội viên, đến nay Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai đã có 06 chi hội trực thuộc với 242 hội viên tham gia sinh hoạt. Trong đó, riêng năm 2019 kết nạp mới 34 hội viên. Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh được quan tâm kiện toàn, tổ chức chặt chẽ và hoạt động khá hiệu quả. Tính từ khóa V (nhiệm kỳ 2003 - 2008), Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh có 09 đồng chí, đến nay Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa VII (nhiệm kỳ 2015 - 2020) có 11 đồng chí (tăng 02 đồng chí); Ban Thường vụ khóa VII có 03 đồng chí. Ban Chấp hành các nhiệm kỳ đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác báo chí, về hoạt động Hội và Nghị quyết Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai đề ra chương trình công tác toàn khóa, hằng năm, lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh và các chi hội tổ chức thực hiện có hiệu quả; chú trọng tìm tòi, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, tập trung vào 4 hoạt động trọng tâm: Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, thực hiện Luật Báo chí và Quy định về đạo đức người làm báo Việt Nam; hoạt động nghiệp vụ; hoạt động văn - thể - mỹ; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên.

Thường trực Tỉnh ủy thăm, chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Ảnh: N.Đ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các ngành chức năng bố trí trụ sở làm việc, biên chế, nhân sự, tạo điều kiện cho Hội Nhà báo tỉnh hoạt động thuận lợi. Hiện, Hội có Chủ tịch chuyên trách, Văn phòng Hội được bố trí 04 biên chế chuyên trách, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thực hiện Quyết định 979/QĐ-HNBVN, ngày 06 tháng 4 năm 2018 của Hội Nhà báo Việt Nam về việc sinh hoạt của Hội viên là phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí tại địa phương, tỉnh đã chỉ đạo Hội Nhà báo tỉnh thành lập chi hội, xây dựng quy chế, động viên 12 hội viên là phóng viên thường trú các cơ quan báo Trung ương, ngành tham gia sinh hoạt tại chi hội phóng viên thường trú và một số hội viên sinh hoạt tại chi hội Văn phòng Hội. Đồng thời, ban hành Quyết định số 1141-QĐ/TU, ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân (theo tinh thần thực hiện Quyết định 221-QĐ/TW, ngày 27 tháng 4 năm 2009 của Ban Bí thư về về ban hành quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân), tạo điều kiện để Hội Nhà báo tham gia các cuộc giao ban công tác tuyên truyền, định hướng báo chí định kỳ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức, các cuộc họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, thông tin phản hồi những vấn đề được báo chí phản ánh dư luận quan tâm, bức xúc.

Định kỳ, Hội Nhà báo tổ chức sinh hoạt và gặp gỡ hội viên các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh, kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tác nghiệp để tham mưu, kiến nghị tháo gỡ, đồng thời động viên, tạo điều kiện để hội viên, nhà báo các báo thường trú sinh hoạt và tác nghiệp đúng quy chế, quy định. Hội Nhà báo tỉnh và các chi hội trực thuộc đã xây dựng kế hoạch hoạt động theo kết luận các kỳ họp của Ban Chấp hành, tổ chức nhiều hoạt động theo đặc thù của từng cơ quan báo chí. Hội Nhà báo tỉnh đã phối hợp tham mưu cho lãnh đạo các cơ quan trực tiếp quản lý một số hoạt động nghiệp vụ; nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí, hiến kế xây dựng các chuyên trang chuyên mục; từng bước cải tiến, đổi mới hình thức, nội dung báo in, báo điện tử, chương trình phát thanh truyền hình.

Nhằm tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu trong quản lý, định hướng hoạt động báo chí, Hội Nhà báo tỉnh đã chủ động tham mưu, xin ý kiến và tổ chức ký kết các Quy chế phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh nhằm đưa hoạt động của Hội Nhà báo nói riêng, hoạt động báo chí của tỉnh ngày càng hiệu quả. Hội đã ký kết chương trình phối hợp với Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí; phối hợp tổ chức đối thoại chuyên đề; phối hợp tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong các cơ quan báo chí, phóng viên, hội viên Hội Nhà báo của tỉnh. Trên tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thường xuyên trao đổi, việc thực hiện Quy chế phối hợp Hội - Báo - Đài đã làm cho sự gắn kết giữa ba cơ quan ngày càng chặt chẽ, tạo thuận lợi hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Phương

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG