04/10/2021 - Lượt xem: 1734
Xác định công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, do vậy, các cấp ủy tỉnh Gia Lai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên việc triển khai thực hiện, tăng cường sự tham gia của người dân, cộng đồng, các đoàn thể nhân dân, các cơ quan thông tin đại chúng.

Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình số 38-CTr/TU, ngày 29 tháng 3 năm 2017 thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW trên địa bàn tỉnh để chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng cấp, ngành, địa phương. Thực hiện Thông báo 191/TB-VPCP, ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 - 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 71/NQ-CP, ngày 08 tháng 8 năm 2017 triển khai thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3671/KH-UBND, ngày 21 tháng 9 năm 2017.

Tỉnh tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và mọi cá nhân đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Phát huy, tăng cường sự giám sát của người dân, cộng đồng, các cơ quan thông tin đại chúng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp. Biểu dương những việc làm tốt, chỉ ra những tồn tại, yếu kém, nhất là các vụ việc xâm hại tài nguyên rừng mà các cơ quan quản lý chậm phát hiện, xử lý hoặc có biểu hiện tiếp tay, bao che, bảo kê cho các đối tượng vi phạm. Từ đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân trong việc tham gia công tác bảo vệ rừng; động viên, thu hút các nguồn lực đầu tư vào ngành lâm nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giữ vững ổn định xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Gia Lai đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ rừng

Lực lượng Kiểm lâm, chính quyền địa phương và các đơn vị chủ rừng thường xuyên tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và những tác hại do mất rừng cho cộng đồng dân cư, trường học bằng nhiều hình thức, trong đó chú trọng những hình thức đơn giản, dễ hiểu như: Pa nô, áp phích, hình ảnh, ký cam kết an toàn lửa rừng... Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đồn biên phòng chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân trên khu vực biên giới không phá rừng, không tiếp tay, bao che cho các đối tượng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, tích cực tham gia cùng Bộ đội Biên phòng, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương bảo vệ rừng, phòng, chống phá rừng. Công an tỉnh đã chỉ đạo quán triệt đến toàn thể các đơn vị nghiệp vụ, Công an địa phương thuộc Công an tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của từng đảng viên, cán bộ chiến sỹ đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Tuyên truyền, phổ biến để mọi tầng lớp nhân dân hiểu được vai trò và tầm quan trọng của rừng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu.

Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh hướng dẫn triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh trên trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ: http://stttt.gialai.gov.vn. Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí địa phương, Trung ương, ngành và các tỉnh, thành khác đặt văn phòng đại diện, cử phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh, phòng văn hóa và thông tin, trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan báo chí địa phương, Trung ương, ngành, tỉnh, thành khác hoạt động trên địa bàn tỉnh đã có 600 tin, bài, phóng sự tuyên truyền về công tác bảo vệ và phát triển rừng. Nội dung tập trung tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương về công tác bảo vệ rừng, gương điển hình về công tác bảo vệ rừng, phản ánh công tác quản lý, bảo vệ rừng; công tác xử lý các vụ việc vi phạm liên quan đến công tác bảo vệ rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác vận chuyển lâm sản trái phép. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã thực hiện hơn 500 tin, bài, phóng sự phát thanh, truyền hình, duy trì chuyên mục “Tạp chí và Môi trường” mỗi tháng 1 số (15 phút). Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thực hiện 05 phóng sự truyền hình về công tác trồng rừng, nhận khoán, bảo vệ rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng, thời lượng mỗi phóng sự 30 phút bằng ba thứ tiếng (Kinh, Jrai, Bahnar).

Thời gian đến, tỉnh tiếp tục chỉ đạo đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, về chủ trương đóng cửa rừng của Chính phủ; vận động nhân dân tham gia bảo vệ rừng, trồng rừng, sử dụng nguồn nguyên liệu thay thế (ván ép, dăm, gỗ cao su, vật liệu công nghiệp…), đồ gỗ gia dụng sản xuất từ nguyên liệu gỗ rừng trồng, chất liệu công nghiệp; tố giác các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng. Quản lý chặt các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản, tổ chức ký cam kết với các cơ sở mua bán, chế biến gỗ để thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước.

Hoài An

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,340.0023,680.00
THB674.50700.42
SGD17,374.5217,934.18
SEK2,211.012,305.17
SAR6,241.016,491.34
RUB289.50320.52
NOK2,199.332,293.00
MYR5,253.545,368.80
KWD76,536.4579,606.33
KRW17.3619.04
JPY176.72185.22
INR284.73296.15
HKD2,948.363,043.33
GBP28,304.2929,216.01
EUR24,907.6826,039.29
DKK3,333.673,461.77
CNY3,386.593,496.21
CHF25,171.7025,982.52
CAD16,854.4617,397.37
AUD15,370.3415,865.44
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG