The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
02/09/2020 - Lượt xem: 1923
Thời gian qua, công tác cải cách hành chính được các cấp, các ngành quan tâm, tập trung thực hiện. Kết quả thực hiện cải cách hành chính; việc thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có nhiều chuyển biến tích.

Thủ tục hành chính được rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và công khai đúng quy định. Trong giai đoạn 2016 - 2019, tỉnh đã xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, được tích hợp tại Cổng dịch vụ công của tỉnh. Hiện nay, toàn tỉnh có 1.972 thủ tục hành chính, tất cả đều được cung cấp ở mức độ 2; (trong đó: 325 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 150 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4).

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được chính quyền các cấp quan tâm thực hiện nghiêm túc. Tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2020, 100% sở, ban, ngành của tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh triển khai mô hình “một cửa”, “một cửa điện tử liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 100% sở, ban, ngành tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành (văn phòng điện tử). Nhờ đó, việc luân chuyển văn bản điện tử được thực hiện liên thông 04 cấp.

Yên Thế là một trong những phường của Tp.Pleiku thực hiện khá tốt công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn. Ảnh: N.V

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 70/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 02 năm 2020 về Đề án Thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh để Bưu điện thực hiện. Đến nay, đã có 10 bộ phận một cửa ủy ban nhân dân cấp huyện, 08 bộ phận một cửa cấp xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bưu điện. Hằng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về công tác cải cách hành chính; tỷ lệ kiểm tra trực tiếp theo kế hoạch đạt từ 30% cơ quan, đơn vị, địa phương trở lên. Năm 2016: 13 đơn vị (cấp sở 07, cấp huyện 06); năm 2017: 19 đơn vị (cấp sở 10, cấp huyện 09); năm 2018: 14 đơn vị (cấp sở 06, cấp huyện 08); năm 2019: 17 đơn vị (cấp sở 07, cấp huyện 10); năm 2020: 20 đơn vị (cấp sở 10, cấp huyện 10).

Các cấp chính quyền đã chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy tắc, quy định về văn hóa ứng xử, nếp sống văn minh nơi công sở và khi tiếp xúc với tổ chức, cá nhân. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nhân dân; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 8 năm 2019 quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong thi hành công vụ trên địa bàn tỉnh Gia Lai và thành lập tổ công tác rà soát, thẩm định việc tự chấm điểm, đánh giá người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong thi hành công vụ nhằm nâng cao trách nhiệm trong hoạt động công vụ, duy trì trật tự kỷ cương. Kết quả đánh giá, phân loại năm 2019, toàn tỉnh có 93,8% cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá, phân loại từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Qua triển khai thực hiện, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, trách nhiệm trong giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng cao, đảm bảo xử lý nhanh, đúng quy định, tạo được niềm tin của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân.

Nguyễn Văn

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG