Unable to connect to the remote server Gia Lai: Chỉ đạo chấn chỉnh chế độ xin phép, thông tin, báo cáo của cán bộ, đảng viên và các đơn vị, địa phương
21/06/2020 - Lượt xem: 3304
Thời gian qua, việc thực hiện chế độ xin phép khi đi công tác, đi giải quyết việc riêng ngoài tỉnh của một số đồng chí Tỉnh ủy viên; việc tham dự các hội nghị, cuộc họp, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất của một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chưa nghiêm túc.

Vẫn còn trường hợp Tỉnh ủy viên đi ra ngoài tỉnh không xin phép hoặc gửi văn bản xin phép quá gấp, sát ngày đi, có trường hợp đi rồi mới xin phép. Một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương cử cán bộ tham dự các hội nghị, cuộc họp không đúng thành phần Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triệu tập, mời, cá biệt có trường hợp vắng mặt nhưng không xin phép Thường trực Tỉnh ủy. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương còn chậm, chưa đảm bảo yêu cầu, làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc chung của tỉnh.

Để khắc phục tình trạng trên, ngày 19 tháng 6 năm 2020, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn ký, ban hành Công văn số 3422-CV/TU về Chấn chỉnh chế độ xin phép khi đi công tác, đi giải quyết việc riêng ngoài tỉnh; việc tham dự các hội nghị, cuộc họp; chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí Tỉnh ủy viên thực hiện nghiêm chế độ xin phép theo quy định tại Điểm 9, Điều 4, Chương II, Quy chế làm việc (sửa đổi, bổ sung) số 04-QC/TU, ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy (khóa XV), nhiệm kỳ 2015 - 2020: “Khi đi công tác hoặc giải quyết công việc riêng ra ngoài tỉnh với thời gian từ 02 ngày trở lên phải có văn bản xin phép và ủy quyền cho cấp phó giải quyết công việc trong thời gian vắng mặt, gửi Thường trực Tỉnh ủy và chỉ được đi khi Thường trực Tỉnh ủy đồng ý (trường hợp đột xuất, thì gọi điện thoại xin ý kiến trực tiếp và gửi văn bản sau)”. Chấn chỉnh, khắc phục tình trạng đi ra ngoài tỉnh không xin phép hoặc gửi văn bản xin phép quá gấp, sát ngày đi, không đảm bảo nội dung, thể thức.

Việc báo cáo tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương ở một số cơ quan, đơn vị còn chậm. Ảnh: H.B

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Tỉnh ủy viên, lãnh đạo cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện và chỉ đạo thực hiện ở cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương mình việc cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chấp hành nghiêm, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc theo quy định; không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, buổi trưa trong các ngày làm việc; hạn chế sử dụng rượu, bia trong các ngày nghỉ lễ, liên hoan, tiếp khách theo Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Quy định số 1614-QĐ/TU, ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ lãnh đạo các ngành, các cấp.

Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương cử cán bộ tham dự các hội nghị, cuộc họp đảm bảo theo đúng thời gian, thành phần Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triệu tập, mời. Nếu cán bộ được triệu tập, mời bận công tác đột xuất, không thể tham dự thì phải xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy về việc vắng và đề xuất phân công đại diện lãnh đạo cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương đi thay; đồng thời, phải thông báo cho cơ quan chủ trì phục vụ tổ chức hội nghị, cuộc họp biết để tổng hợp danh sách, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo đúng Hướng dẫn số 04-HD/VPTU, ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc thực hiện chế độ báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và báo cáo tình hình triển khai thực hiện các kết luận, thông báo kết luận, ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy tại các cuộc họp, hội nghị và buổi làm việc với các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương theo Công văn số 07-CV/TCT, ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Tổ công tác giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy.

Văn phòng Tỉnh ủy chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; chủ động tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời đối với các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân không thực hiện theo đúng quy định.

Huy Bảo

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG