The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Các hội quần chúng thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa nhân dân với Đảng, chính quyền
21/04/2019 - Lượt xem: 1800
Thực hiện Kết luận số 102-KL/TW, ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về hội quần chúng và các văn bản chỉ đạo liên quan đến quản lý nhà nước về hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt được những kết quả tích cực.

Nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đối với các hội quần chúng có chuyển biến tích cực; các cấp ủy đã quan tâm lãnh đạo các hội thông qua việc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với hội quần chúng, định hướng tổ chức và hoạt động, định kỳ làm việc với các hội. Ủy ban nhân dân các cấp đã tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hội quần chúng, ngày càng đi vào nền nếp; chỉ đạo việc cụ thể hóa thực hiện kịp thời Kết luận của Bộ Chính trị gắn với triển khai thực hiện các nghị định của Chính phủ về công tác hội; phân cấp quản lý, phân công cơ quan nội vụ tham mưu ủy ban nhân dân cùng cấp cho phép thành lập, cũng như chia tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên, phê duyệt điều lệ hội, hỗ trợ kinh phí, bố trí trụ sở, điều kiện làm việc để các hội hoạt động. Sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các ngành chức năng đối với hội quần chúng có bước phát triển.

Toàn tỉnh hiện có 16 tổ chức hội quần chúng có tính chất đặc thù cấp tỉnh, 109 hội cấp huyện, 996 cơ sở hội và có trên 350.000 hội viên. Tổng biên chế được hỗ trợ 116 biên chế (trong đó, cấp tỉnh 65, cấp huyện 51). Các hội đều hoạt động đúng quy định, đúng tôn chỉ, mục đích đã xác định và được cấp có thẩm quyền phê chuẩn. Hầu hết các tổ chức hội được giao chỉ tiêu biên chế và được tỉnh hỗ trợ kinh phí, như: Hội Nạn nhân chất độc dacam/dioxin, Hội Chữ thập đỏ, Hội Văn học nghệ thuật, Liên minh hợp tác xã, Hội Người cao tuổi... Trong những năm qua, các hội tích cực tham gia các hoạt động cung ứng dịch vụ hàng hóa, hỗ trợ công tác xoá đói, giảm nghèo, tư vấn phản biện, giám định xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, người già neo đơn, người tàn tật. Thông qua hoạt động của các hội đã vận động, đóng góp xây dựng nhiều căn nhà tình nghĩa, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi để giúp đỡ đồng bào ở các vùng bị lũ lụt, hạn hán, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng và tham gia các hoạt động hỗ trợ về y tế, giáo dục; hỗ trợ vật chất cho nạn nhân chiến tranh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng…

Sau khi được thành lập, các hội đã tiến hành đại hội, kiện toàn nhân sự, xây dựng chương trình, nội dung hoạt động trong nhiệm kỳ và hằng năm, định kỳ báo cáo tình hình hoạt động về cơ quan nội vụ và ban dân vận cấp ủy. Các hội đã có nhiều cố gắng phát huy vai trò, hoạt động đúng pháp luật và điều lệ; hoạt động của các hội đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trên các lĩnh vực đời sống xã hội, thu hút, tập hợp đông đảo quần chúng vào tổ chức. Các hội quần chúng đã thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa nhân dân với Đảng, chính quyền; đồng thời, tập hợp nhân dân tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân...; vận động hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, phát huy các nguồn lực để thực hiện xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nâng cao dân trí, an sinh xã hội.

Thực hiện chủ trương đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng nhân dân vào tổ chức đã tạo điều kiện cho các hội ra đời. Đến nay, ủy ban nhân dân các cấp trong tỉnh cho phép thành lập 796 hội (trong đó, cấp tỉnh 40 hội, gồm 16 hội có tính chất đặc thù; cấp huyện 128 hội; cấp xã 628 hội), với 466.394 hội viên. So với 5 năm trước, đã tăng 11 hội (06 hội cấp tỉnh và 05 hội cấp xã). Hệ thống tổ chức của các hội rất đa dạng, nhiều hội có hệ thống tổ chức từ Trung ương tới cơ sở. Một số hội chỉ có ở cấp tỉnh hoặc có hội chỉ có hệ thống từ Trung ương tới tỉnh hoặc huyện. Nhiều hội phát triển nhanh, như: Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học... Các hội hoạt động phong phú trên nhiều lĩnh vực, nhiều mô hình. Một số hội chuyên ngành, như: Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật; Hội Văn học nghệ thuật; Hội Đông Y, Hội Luật gia, Hội Nhà báo... Một số hội phát triển trên lĩnh vực xã hội, từ thiện, như: Hội Chữ thập đỏ, Hội Người mù, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em, Quỹ Tấm lòng vàng... Trong sự nghiệp đổi mới, nền kinh tế thị trường phát triển, các hiệp hội của các doanh nghiệp hoạt động trong một ngành nghề, một lĩnh vực liên kết với nhau, vì sự phát triển của ngành, như: Hiệp hội Vận tải ô tô Gia Lai; Hiệp hội Doanh nghiệp Gia Lai...

Ngoài ra, ở các địa phương còn có tổ chức tự tập hợp nhằm đáp ứng nhu cầu, sở thích đa dạng của quần chúng, như: Hội Taekwondo; Hội cổ động viên câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai; Hội Tennis; Hội làm vườn; Hội chơi chim; Hội đồng hương; Hội đồng ngũ; Câu lạc bộ cựu chiến binh sản xuất - kinh doanh giỏi...

Nhìn chung, các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh đã phát huy tốt vai trò, tính chủ động trong việc tập hợp, động viên, giáo dục hội viên; phát huy được tính tích cực, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của các hội viên trong quá trình tham gia hoạt động ở từng tổ chức theo đúng điều lệ Hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo pháp luật của Nhà nước. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thu hút, quần chúng vào tổ chức hội, tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phổ biến kiến thức khoa học, tham gia công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội.

Nguyễn Hoàng

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG