The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai bứt phá mạnh mẽ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020
31/12/2019 - Lượt xem: 1713
Với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, kinh tế-xã hội của tỉnh Gia Lai năm 2019 đã đạt được những kết quả rất đáng tự hào. Đây là tiền đề, bệ phóng để tỉnh ta tiếp tục nỗ lực phấn đấu đạt những mục tiêu cao hơn trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Kinh tế-xã hội chuyển biến tích cực

Năm 2019 là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2016-2020) và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh những thuận lợi, tỉnh ta còn không ít khó khăn, thách thức như: ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; giá cả một số mặt hàng nông sản chủ lực như cao su, cà phê, hồ tiêu… xuống thấp, đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên với sự đoàn kết, thống nhất, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân đã tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện, nổi bật.

 Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành (thứ 3 từ trái sang) tham quan gian hàng của Câu lạc bộ Khởi nghiệp nông nghiệp Gia Lai.  Ảnh: H.D
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành (thứ 3 từ trái sang) tham quan gian hàng của Câu lạc bộ Khởi nghiệp nông nghiệp Gia Lai. Ảnh: H.D

Cụ thể, các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh được triển khai kịp thời; tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực; hoàn thành 21/21 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2019; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 8,16%; GRDP bình quân đầu người đạt 49,8 triệu đồng. Bên cạnh đó, thu hút đầu tư từ bên ngoài tăng mạnh, các ngành kinh tế tiếp tục phát triển nhờ sự gia tăng hoạt động trong các lĩnh vực như: công nghiệp chế biến; năng lượng tái tạo; thương mại, dịch vụ và du lịch; phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp. Giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, nguồn vốn huy động-cho vay ngân hàng, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đều tăng so với cùng kỳ; các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn trái phiếu chính phủ, vốn ODA được phân bổ kịp thời và chỉ đạo thực hiện. Công tác quản lý, bình ổn giá cả, phòng-chống gian lận thương mại được triển khai quyết liệt; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tiếp tục được cải thiện (năm 2018 tăng 10 bậc so với năm trước); số doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập mới tăng khá.

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế tiếp tục có bước phát triển; quan tâm và chăm lo đến các gia đình chính sách, người có công, đối tượng xã hội cộng đồng; các ngày lễ lớn, các sự kiện được tổ chức chu đáo, thiết thực, tiết kiệm, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Gia Lai. Các vấn đề bức xúc xã hội, đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm giải quyết; công tác chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm. Công tác đối ngoại được tăng cường, an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai tích cực, toàn diện.

Tập trung thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm “về đích” thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và kế hoạch 5 năm (2016-2020), tạo đà cho kế hoạch 5 năm (2021-2025). Đây cũng là năm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh; tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuy nhiên, bên cạnh những thời cơ thuận lợi, dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, tác động tiêu cực đến việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020, đòi hỏi phải nỗ lực phấn đấu quyết liệt để hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020. Trong đó tập trung sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, chính quyền các cấp; phát huy tính chủ động, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh; tiếp tục thực hiện các giải pháp ổn định và phát triển sản xuất, đảm bảo tăng trưởng kinh tế, ổn định đời sống nhân dân; đặc biệt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đối với những lĩnh vực chuyển biến còn chậm, những chỉ tiêu đạt thấp để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ.

Gia Lai khẩn trương hoàn thành quy hoạch thời kỳ 2021-2030, định hướng đến 2050 (ảnh internet)
Gia Lai khẩn trương hoàn thành quy hoạch thời kỳ 2021-2030, định hướng đến 2050 (ảnh internet)

Thời gian tới, Gia Lai khẩn trương hoàn thành quy hoạch thời kỳ 2021-2030, định hướng đến 2050; huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực mới để phát triển nhanh và bền vững. Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), coi đây là động lực cho phát triển. Tiếp tục quảng bá, kêu gọi thu hút đầu tư, tập trung rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ các nhà đầu tư. Thu hút các doanh nghiệp lớn, có thương hiệu về đầu tư tại địa phương. Tiếp tục phát triển hợp tác xã kiểu mới, xây dựng các mô hình kinh tế hợp tác phù hợp, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động có hiệu quả; tăng cường các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm.

Song song với đó, tỉnh sẽ đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng lựa chọn các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế cạnh tranh của địa phương, có tiềm năng phát triển thị trường trong và ngoài nước; đẩy nhanh việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2020 có 81 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; thu hút đầu tư vào công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ, các dự án năng lượng tái tạo; tiếp tục triển khai các giải pháp, huy động các nguồn lực để đầu tư đẩy mạnh phát triển ngành du lịch, giao thông-vận tải, tài chính tín dụng, bảo hiểm, bưu chính viễn thông; quyết liệt thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ và giải ngân các dự án đầu tư công. Chú trọng công tác quản lý có hiệu quả tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường; sử dụng hợp lý tài nguyên nước; kiên quyết ngăn chặn, xử lý tình trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản, vật liệu xây dựng trái phép. Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp, các lưu vực sông, hồ. Thực hiện có hiệu quả phong trào “Chống rác thải nhựa” và kêu gọi các nhà hàng, cơ sở lưu trú không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, tăng cường sử dụng các sản phẩm từ vật liệu thân thiện với môi trường, có khả năng tái chế, tái sử dụng.

Tỉnh cũng sẽ tập trung thực hiện tốt các lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học-công nghệ, thông tin-truyền thông; triển khai Đề án “Xây dựng TP. Pleiku theo hướng đô thị thông minh”; phấn đấu năm 2020 giải quyết việc làm cho 25.500 người; huy động toàn bộ hệ thống chính trị, mọi nguồn lực để giảm nghèo nhanh và bền vững, phấn đấu đến hết năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo còn 4,5%; chăm lo cải thiện đời sống nhân dân và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo. Chú trọng công tác thông tin tuyên truyền, làm rõ những vấn đề xã hội quan tâm nhằm định hướng cho dư luận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Trung tâm chế biến rau quả DOVECO Gia Lai với dây chuyền thiết bị hiện đại.     Ảnh: Đ.T
Trung tâm chế biến rau quả DOVECO Gia Lai với dây chuyền thiết bị hiện đại. Ảnh: Đ.T

Ngoài ra, phải tập trung bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng-an ninh; phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông năm 2020 từ 5% trở lên ở cả 3 tiêu chí so với năm 2019. Triển khai quyết liệt các biện pháp để đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy, mua bán người, trẻ em. Nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, chủ động ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi kích động, gây rối an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới. Nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, trách nhiệm người đứng đầu. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm những cán bộ sách nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân, không để phát sinh những vấn đề phức tạp. Cùng với đó, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng; chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, các sự kiện quan trọng trong năm 2020.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2020 trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh cần tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm tạo sự bứt phá mạnh mẽ, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và cả nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV đã đề ra.

 

VÕ NGỌC THÀNH
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG