29/03/2017 - Lượt xem: 2647
Nhằm đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XII), Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 28-KH/TU, ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, gương “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 60-KH/TU, ngày 28 tháng 3 năm 2017 về sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 thangs 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu việc sơ kết 01 năm thực hiện phải đánh giá sâu sắc, toàn diện tình hình và kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; phải nêu bật được những kết quả cụ thể trong đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua; kết quả làm theo của cán bộ, đảng viên và nhân dân; những mô hình hay, cách làm mới có hiệu quả thiết thực trong các phong trào thi đua yêu nước và “làm theo gương Bác” tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện ở địa phương, cơ quan, đơn vị; từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra những giải pháp hữu hiệu, thiết thực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thời gian đến.

Về thời gian sơ kết: Cấp cơ sở sẽ tiến hành sơ kết bằng văn bản và hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2017. Cấp huyện: Tùy theo điều kiện cụ thể của từng đảng bộ để tiến hành sơ kết với hình thức phù hợp và hoàn thành trước ngày 15 tháng 5 năm 2017. Cấp tỉnh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; kết hợp với biểu dương những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, gương “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thời gian tổ chức, dự kiến vào ngày 19 tháng 5 năm 2017, đúng vào dịp Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017). 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng chỉ đạo: Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg, ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 28-TT/TU, ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các ban cán sự đảng, đảng đoàn; các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh báo cáo tình hình, kết quả 01 năm thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được phân công phụ trách. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn việc sơ kết từ cấp cơ sở trở lên; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở và đề xuất giải pháp tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; gắn với biểu dương những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, gương “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Báo Gia Lai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh căn cứ nội dung Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để kịp thời đưa tin tuyên truyền, kết hợp biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu, gương “người tốt, việc tốt” làm theo gương Bác trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị sẽ không tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc mà chỉ biểu dương tại hội nghị sơ kết (đối với những nơi có tổ chức hội nghị sơ kết). Công tác biểu dương những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, gương “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện theo Hướng dẫn số 10/HD-BTĐKT, ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh về hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Phạm Hòa

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,350.0023,690.00
THB669.80696.13
SGD17,313.4317,886.31
SEK2,227.192,324.02
SAR6,240.186,495.99
RUB289.61320.92
NOK2,184.872,279.86
MYR5,200.685,319.29
KWD76,486.5079,622.01
KRW17.2818.96
JPY174.53183.08
INR283.76295.39
HKD2,948.773,046.34
GBP28,288.0929,224.11
EUR24,914.6226,068.68
DKK3,337.383,468.57
CNY3,377.453,489.73
CHF25,089.8325,920.02
CAD16,888.9017,447.73
AUD15,462.8915,974.54
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG