The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Ban hành Chỉ thị tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố
24/11/2021 - Lượt xem: 2022
Thời gian qua, thực hiện chủ trương bố trí trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên và nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 15 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả quan trọng.

Nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt; số lượng, chất lượng trưởng thôn là đảng viên ngày càng tăng cao. Đội ngũ trưởng thôn là đảng viên nhìn chung sâu sát với thực tế, nắm chắc việc chấp hành, triển khai các nhiệm vụ, phong trào hoạt động ở địa phương của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Tuy nhiên, tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên, nhất là bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn so với tổng số thôn trên địa bàn tỉnh còn ít (tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên chiếm 75,7%, trong đó, tỷ lệ bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn chiếm 31,35%), còn nhiều xã chưa thực hiện chủ trương này, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của hệ thống chính trị ở các thôn nói riêng và chỉ tiêu, nhiệm vụ của tỉnh nói chung. Nguyên nhân chủ yếu của tồn tại, hạn chế trên là do nhiệm kỳ của chi bộ thôn bố trí chưa thống nhất với nhiệm kỳ của trưởng thôn, dẫn đến việc đánh giá, lựa chọn, giới thiệu đảng viên để bầu trưởng thôn, đặc biệt là lựa chọn giới thiệu bí thư chi bộ để bầu trưởng thôn có sự khác nhau (do khác thời điểm thực hiện). Bên cạnh đó, một số đảng viên chưa thật sự nổi trội, gương mẫu, có uy tín nên chưa được tín nhiệm bầu giữ chức trưởng thôn.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung làm việc với hệ thống chính trị xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện

Để khắc phục tình trạng trên, ngày 22 tháng 11 năm 2021, đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022 - 2025. Theo đó, yêu cầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025, cụ thể như sau: Thực hiện bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025 bắt đầu từ tháng 7 năm 2022, chậm nhất hoàn thành trong tháng 8 năm 2022 (từ nay đến tháng 7 năm 2022, nếu thời gian nhiệm kỳ của trưởng thôn đã hết thì phải kéo dài thời gian nhiệm kỳ của trưởng thôn đến tháng 7 năm 2022; đến tháng 8 năm 2022, nếu nhiệm kỳ của trưởng thôn chưa hết thì rút ngắn thời gian nhiệm kỳ của trưởng thôn vào tháng 8 năm 2022); thời gian trưởng thôn kết thúc nhiệm kỳ 2022 - 2025 để bầu nhiệm kỳ 2025 - 2027 bắt đầu từ tháng 01 đến hết tháng 02 năm 2025. Từ tháng 7 năm 2022 trở đi, các thôn mới thành lập không đúng thời gian tổ chức bầu trưởng thôn theo nhiệm kỳ chung của tỉnh thì xem xét chỉ định, bầu trưởng thôn theo đúng nhiệm kỳ bầu trưởng thôn chung của tỉnh. Tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở bắt đầu từ tháng 8 năm 2022, chậm nhất hoàn thành trong tháng 9 năm 2022; thời gian chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở kết thúc nhiệm kỳ 2022 - 2025 để tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2025 - 2027 bắt đầu từ tháng 02 đến hết tháng 3 năm 2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu cấp ủy, chi bộ chỉ đạo, triển khai thực hiện quy trình để nhân dân giới thiệu đảng viên của chi bộ có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín đảm nhiệm vị trí trưởng thôn; lựa chọn thống nhất nhân sự giới thiệu để nhân dân bầu trưởng thôn trước, sau đó thực hiện quy trình nhân sự và tiến hành đại hội chi bộ, giới thiệu đồng chí vừa trúng cử trưởng thôn để bầu bí thư chi bộ. Quá trình thực hiện quy trình nhân sự, giới thiệu, lựa chọn và bầu trưởng thôn, bí thư chi bộ thôn yêu cầu phải đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định. Phấn đấu nhiệm kỳ 2022 - 2025, có 90% trưởng thôn là đảng viên (trong đó có 60% bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn). Chú trọng bồi dưỡng, kết nạp đảng đối với đội ngũ trưởng thôn hiện nay nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn; phát hiện, tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới trên địa bàn dân cư; có lộ trình bồi dưỡng, tạo nguồn, kết nạp vào Đảng và bố trí giới thiệu ứng cử các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở các thôn trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc chỉ đạo quán triệt Chỉ thị này và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện bảo đảm các yêu cầu, nội dung đề ra; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức đại hội chi bộ; phân công cấp ủy viên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra; làm tốt công tác tư tưởng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất ý chí và sự đồng thuận, ủng hộ của quần chúng nhân dân; chỉ đạo đảng ủy cơ sở, chi ủy (bí thư chi bộ nơi chưa có chi ủy) xây dựng phương án nhân sự bí thư để phê duyệt trước khi tổ chức thực hiện việc bầu cử theo quy định. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác bầu trưởng thôn và chỉ đạo đảng ủy cơ sở, chi ủy thôn (bí thư chi bộ nơi chưa có chi ủy) xây dựng phương án nhân sự trưởng thôn để phê duyệt trước khi tổ chức thực hiện việc bầu cử theo quy định.

Xem toàn văn Chỉ thị tại đây

Lam Giang

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG