The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đức Cơ: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
05/07/2017 - Lượt xem: 2347
6 tháng đầu năm 2017, huyện Đức Cơ đã có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành các phòng ban chuyên môn, các xã, thị trấn thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Cùng với triển khai thực hiện những nội dung yêu cầu đề ra, UBND huyện còn chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và các xã, thị trấn phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức hiểu và nhận thức đầy đủ các quy định trong giải quyết TTHC, cũng như việc nâng cao chỉ số cải cách hành chính.
Giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện Đức Cơ.    Ảnh: T.N
Giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện Đức Cơ. 

Ông Ngô Hữu Phước-Trưởng phòng Phòng Nội vụ, cơ quan thường trực của huyện về công tác cải cách hành chính cho biết: “Phòng đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và UBND huyện về cải cách TTHC, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 2 cấp trong giải quyết hồ sơ TTHC. Bên cạnh đó, thực hiện niêm yết công khai, đầy đủ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trang thông tin điện tử của huyện, bảng niêm yết của cơ quan, đơn vị, rà soát TTHC trên các lĩnh vực trọng tâm đảm bảo đúng tiến độ đề ra”.

Mặt khác, UBND huyện đã chỉ đạo công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đảm bảo 100% TTHC được giải quyết đúng hạn và trước hạn; nghiêm cấm việc phát sinh TTHC ngoài quy định và các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, cá nhân đến giải quyết TTHC. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được thực hiện không quá một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ tại một cơ quan, đơn vị. Đối với hồ sơ giải quyết quá hạn, cơ quan, đơn vị phải thông báo bằng văn bản cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cũng như có văn bản gửi tổ chức, cá nhân về lý do quá hạn thời gian trả kết quả.

Ảnh: T.N

Bên cạnh đó, UBND huyện đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn triển khai các quy định về tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích của Bưu điện. Đồng thời đầu tư hệ thống trang-thiết bị tại bộ phận một cửa điện tử của UBND huyện, cơ sở vật chất bộ phận một cửa các xã, thị trấn để đảm bảo phục vụ công tác giải quyết TTHC và tiếp công dân.

Ông Nguyễn Hồng Lam-Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ: “Thời gian qua, huyện tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, cải cách TTHC. Tiếp tục cải tiến phương pháp, quy trình để rút ngắn thời gian thực hiện TTHC cho tổ chức, công dân, nhất là ở các lĩnh vực còn nhiều bức xúc như đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh, môi trường. Từng bước đầu tư cơ sở vật chất, nâng cấp và bổ sung các phương tiện làm việc, đảm bảo cho hoạt động cho bộ phận một cửa ở 2 cấp. Tiếp tục quan tâm đào tạo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Nhờ đó, việc giải quyết TTHC trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến rõ rệt. Tình trạng hồ sơ giải quyết chậm trễ đã giảm hẳn so với những năm trước, thái độ phục vụ của công chức, viên chức tận tình và chuyên nghiệp hơn. Trong 6 tháng đầu năm nay, tổng số hồ sơ giải quyết TTHC được tiếp nhận ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 2 cấp (huyện và xã) là 20.142 hồ sơ; trong đó trả kết quả đúng thời hẹn là 19.723 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 99,5%), đang giải quyết 318 hồ sơ. Riêng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện đã nhận và giải quyết 2.677 hồ sơ thuộc lĩnh vực môi trường, đất đai, 137 hồ sơ đăng ký kinh doanh, 150 hồ sơ lĩnh vực xây dựng, 3 hồ sơ thuộc lĩnh vực công thương và văn hóa…

Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG