16/04/2018 - Lượt xem: 2269
Những năm qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng của đảng bộ các xã, phường thường xuyên được tăng cường và đổi mới; kịp thời đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Tổ chức triển khai học tập, quán triệt đầy đủ nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy đảng đã triển khai có hiệu quả công tác phổ biến, tổ chức cho đảng viên học tập các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và hướng dẫn đảng viên xây dựng kế hoạch, bản đăng ký làm theo các tiêu chuẩn đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; gắn công tác triển khai với đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra kết quả thực hiện của từng đảng viên thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ. Từng bước tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức rèn luyện, phấn đấu tu dưỡng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi cá nhân, đơn vị gắn liền với xây dựng chỉnh đốn Đảng, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, phai nhạt lý tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy các xã, phường nâng cao nhận thức về vai trò vị trí quan trọng, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác giữa tổ chức đảng với các tổ chức trong hệ thống chính trị, xây dựng quy chế làm việc của đảng ủy phù hợp với tình hình cụ thể của từng đơn vị, xác định rành mạch chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ của ban chấp hành đảng bộ, ban thường vụ đảng ủy, bí thư, các phó bí thư và thực hiện theo quy chế. Tổ chức thực hiện có hiệu quả những quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc lấy phiếu tín nhiệm hằng năm đối với cán bộ lãnh đạo các cấp trong hệ thống chính trị. Thực hiện nghiêm túc Quy chế chất vấn trong Đảng; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do cấp ủy bầu theo đúng quy định, kết quả phản ánh sát với tình hình thực tế và thể hiện được trách nhiệm của người ghi phiếu và mức độ tín nhiệm đối với các chức danh do cấp ủy bầu. Đồng thời, đảng ủy các xã, phường đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt theo Chỉ thị 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Hướng dẫn số 09- HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ và phân công các đồng chí đảng ủy viên về dự sinh hoạt tại các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố được phân công phụ trách.

Bồi dưỡng công tác đảng cho cán bộ cơ sở

Từ năm 2002 đến nay, thành phố đã tiến hành nâng cấp 03 chi bộ xã lên thành đảng bộ xã (Đảng bộ xã Trà Đa, Tân Sơn và Diên Phú), chia tách thành lập mới 04 đảng bộ phường. Tiến hành điều chuyển đảng viên để thành lập 78 chi bộ địa bàn dân cư theo tinh thần Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 11/7/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết nạp đảng viên, thu hẹp thôn, làng, tổ dân phố chưa có đảng viên và tổ chức Đảng. Trên cơ sở Hướng dẫn của Trung ương, sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, đảng bộ các xã, phường đã giải thể 23 chi bộ cơ quan, đồng thời phân công các đảng viên sinh hoạt ở chi bộ cơ quan về sinh hoạt ở các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố, ưu tiên bố trí cho các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố ít đảng viên hoặc chưa có cấp ủy. Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng viên ngày càng được chú trọng, đã kết nạp được 1.310 đảng viên; hoàn thành việc xóa thôn, làng, tổ dân phố trắng đảng viên vào năm 2011, xóa thôn, làng, tổ dân phố trắng tổ chức đảng năm 2015; tổng số chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy đạt 73,62% (187/ 254 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy).

Triển khai thực hiện chủ trương bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND ở các xã, phường, nhiệm kỳ 2011 - 2016, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất bố trí bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND tại 08 đơn vị xã, phường. Các đồng chí bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND là những người được Ban Thường vụ Thành ủy cân nhắc kỹ lưỡng về phẩm chất đạo đức, trình độ đào tạo và năng lực tổ chức thực tiễn. Qua quá trình triển khai thực hiện, cơ bản các đồng chí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Việc lựa chọn đơn vị để thực hiện chủ trương bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND ở các xã, phường căn cứ vào tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ, hoạt động của các đảng bộ xã, phường và theo từng giai đoạn cụ thể. Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, hiện nay thành phố không còn thực hiện mô hình bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND ở các xã, phường.

Công tác đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên được đảng ủy các xã, phường triển khai thực hiện một cách nghiêm túc. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của cấp ủy và cá nhân đảng viên theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc đánh giá TCCS đảng và đảng viên cuối năm.

Hàng năm, đảng ủy các xã, phường, ủy ban kiểm tra đảng ủy xã, phường đã xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát, xác định nội dung trọng tâm, trọng điểm trong từng thời gian và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ về công tác kiểm tra, giám sát.

Bài, ảnh: Nguyễn Hoàng

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,340.0023,680.00
THB676.68702.68
SGD17,391.4917,951.70
SEK2,217.802,312.25
SAR6,241.016,491.34
RUB293.01324.41
NOK2,202.822,296.64
MYR5,260.675,376.09
KWD76,611.4879,684.38
KRW17.4419.13
JPY177.60186.14
INR284.71296.13
HKD2,948.403,043.37
GBP28,325.1129,237.51
EUR24,935.4526,068.31
DKK3,338.253,466.52
CNY3,386.643,496.26
CHF25,212.8326,024.98
CAD16,828.7217,370.80
AUD15,423.5615,920.37
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG