18/04/2019 - Lượt xem: 1750
Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng chỉ đạo: Đội ngũ báo cáo viên của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cần trau dồi kỹ năng, phương pháp tuyên truyền miệng để nội dung truyền đạt có sự hấp dẫn, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu...

Ngày 18/4, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường xây dựng đội ngũ báo cáo viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền miệng năm 2019.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; lãnh đạo các đơn vị của Đảng ủy Khối; các đồng chí báo cáo viên các cấp trong Đảng bộ Khối; các đồng chí cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo của các đảng bộ trực thuộc.


Đồng chí Sơn Minh Thắng - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
phát biểu khai mạc Hội nghị.
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng nhấn mạnh, Hội nghị là dịp để các cấp ủy đảng tiếp tục nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, qua đó phân tích, đánh giá, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, đề ra giải pháp khắc phục nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên trong Đảng bộ Khối.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận phân tích rõ những ưu điểm, hạn chế; nguyên nhân của những ưu điểm, hạn chế trong thực hiện Chỉ thị số 04 và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng; đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của báo cáo viên.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng khẳng định vai trò và tầm quan trọng của công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng trong tình hình hiện nay.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, đây là hình thức tuyên truyền luôn được quan tâm; làm tốt công tác này sẽ góp phần đưa đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống, đến với từng người dân; chống lại các luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch; góp phần vào công cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng cho rằng: Trong bối cảnh tình hình hiện nay, công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng của công tác tuyên truyền, trong đó có tuyên truyền miệng là yêu cầu hết sức cấp bách và cần thiết. “Đây là cơ hội để chúng ta tư duy lại và có cách tiếp cận mới trong công tác tuyên truyền. Cùng một nội dung tích cực, nếu chúng ta khai thác triệt để, sẽ tạo được sự lan tỏa và có hiệu ứng tích cực, mang lại hiệu quả xã hội cao. Với một nội dung tiêu cực, nếu không được kiểm soát, sự lan truyền của nó cũng rất nhanh”. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định.


Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị: Đội ngũ báo cáo viên của Đảng ủy Khối
các cơ quan Trung ương cần trau dồi kỹ năng, phương pháp tuyên truyền miệng.

Đề cập đến những yêu cầu cao đối với đội ngũ báo cáo viên hiện nay như kiến thức nền, kiến thức chuyên môn, tiếp cận với các phương tiện kỹ thuật hiện đại, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, đội ngũ báo cáo viên của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cần trau dồi kỹ năng, phương pháp tuyên truyền miệng để nội dung truyền đạt có sự hấp dẫn, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, sâu sắc, có tính thực tiễn và khả năng vận dụng cao.

Báo cáo đánh giá 03 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường xây dựng đội ngũ báo cáo viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã nêu bật những kết quả cụ thể đạt được trong thời gian qua trên các mặt công tác. Báo cáo khẳng định, việc ban hành và tổ chức tổ chức thực hiện Chỉ thị số 04 là chủ trương đúng đắn, đáp ứng được đòi hỏi thực tiễn của việc xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên trong Đảng bộ.

Việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 04 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ bản đạt được các yêu cầu đề ra; sau 3 năm thực hiện đã tạo ra những chuyển biến tích cực cả về chất và lượng, từ đó góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, công tác tuyên giáo của Đảng bộ.

Nhận thức của các cấp ủy đảng về vị trí, vai trò của đội ngũ báo cáo viên trong công tác tuyên truyền miệng, trong công tác tuyên giáo được nâng lên; đội ngũ được quan tâm xây dựng, kiện toàn và nâng cao chất lượng thường xuyên hơn; quyền lợi, chế độ của báo cáo viên theo quy định được quan tâm hơn.

Đội ngũ báo cáo viên các cấp trong Đảng bộ Khối ngày càng hoạt động nền nếp, trở thành lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nghiêm túc, kịp thời tới các tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Qua việc thực hiện Chỉ thị góp phần phân cao chất lượng của công tác tuyên truyền miệng trong Đảng bộ Khối được nâng lên rõ rệt, nội dụng thông tin luôn được đổi mới, phong phú, kịp thời, đáp ứng được các yêu cầu thực tế đề ra.

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 04 trong thời gian tới, Đảng bộ Khối đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc tiếp tục quán triệt, triển khai quyết liệt hơn nữa các nội dung của Chỉ thị. Đồng thời, xem xét để sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong quy chế hoạt động của đội ngũ báo cáo viên trong Đảng ủy Khối. Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc tiếp tục duy trì Hội nghị báo cáo viên định kỳ, đồng thời tăng cường cung cấp thông tin cho báo cáo viên các cấp, nhất là các nguồn thông tin tư liệu nội bộ của Đảng, tạo điều kiện để ban tuyên giáo các cấp và đội ngũ báo cáo viên trong Đảng bộ Khối tiếp cận các nguồn thông tin chính thống, giúp cho hoạt động tuyên truyền miệng ngày càng nhanh nhạy và đạt kết quả cao.

 

Các đại biểu dự Hội nghị. 

Cùng với đó, Ban Tuyên giáo các cấp chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động thường xuyên cho lực lượng báo cáo viên; xây dựng, ban hành và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Quy chế hoạt động của đội ngũ báo cáo viên; chịu trách nhiệm tham mưu cho cấp ủy tổ chức tổng kết đánh giá hoạt động hàng năm của đội ngũ này. Tăng cường trao đổi kinh nghiệm công tác tuyên truyền miệng giữa các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối và trong đội ngũ báo cáo viên các cấp.

Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc hàng năm tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên các cấp bảo đảm thiết thực,hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền miệng trong giai đoạn hiện nay.

Hội nghị diễn ra trong 01 ngày, 4 chuyên đề lớn sẽ được các báo cáo viên trình bày là: Trí tuệ nhân tạo và báo chí – Ngồi yên chờ tương lai hay hành động ngay bây giờ; Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền miệng trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin; Công tác tuyên truyền của Đảng và định hướng tư tưởng xã hội, đấu tranh với các biểu hiện xuyên tạc của các thế lực thù địch; Tuyên truyền miệng và nghiệp vụ báo cáo viên trong công tác tư tưởng của Đảng./.

Theo ĐCSVN

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,340.0023,680.00
THB676.68702.68
SGD17,391.4917,951.70
SEK2,217.802,312.25
SAR6,241.016,491.34
RUB293.01324.41
NOK2,202.822,296.64
MYR5,260.675,376.09
KWD76,611.4879,684.38
KRW17.4419.13
JPY177.60186.14
INR284.71296.13
HKD2,948.403,043.37
GBP28,325.1129,237.51
EUR24,935.4526,068.31
DKK3,338.253,466.52
CNY3,386.643,496.26
CHF25,212.8326,024.98
CAD16,828.7217,370.80
AUD15,423.5615,920.37
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG