03/08/2020 - Lượt xem: 1880
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền huyện Kbang đã huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, triển khai nhiều giải pháp thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, thương mại-dịch vụ và du lịch, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển. Những kết quả đạt được đã tạo tiền đề để xây dựng Kbang phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới.

Nhiều đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội

Nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Kbang đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch 19/21 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII đề ra. Theo đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân (GRDP) đạt 7,85%; trong đó, ngành nông-lâm nghiệp tăng 4,2%/năm; công nghiệp-xây dựng tăng 11,79%/năm; thương mại-dịch vụ tăng 12,21%/năm. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân hàng năm tăng 18,1%, vượt 8,1% chỉ tiêu Nghị quyết.

Đến hết năm 2020, huyện dự kiến có 13/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 13 làng dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội đảm bảo; quốc phòng-an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được những kết quả tích cực. Bộ mặt nông thôn khởi sắc, tạo sự tin tưởng, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Một góc thị trấn Kbang. Ảnh: Đức Thụy
Một góc thị trấn Kbang. Ảnh: Đức Thụy

Nét nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội nhiệm kỳ qua là Đảng bộ huyện đã bám sát các nghị quyết, kế hoạch, kết luận của cấp trên để ban hành các nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế; trong đó, tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII đã đề ra. Việc thực hiện khâu đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt đã đạt kết quả quan trọng. Trong nhiệm kỳ, tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội đạt 2.780 tỷ đồng, từ đó, kết cấu hạ tầng giao thông, điện, đô thị, thương mại-dịch vụ, văn hóa, giáo dục, y tế, thông tin-truyền thông, môi trường… được cải tạo và nâng cấp, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân.

Trong lĩnh vực kinh tế, Kbang xác định thế mạnh của huyện là phát triển kinh tế nông-lâm nghiệp kết hợp với du lịch. Theo đó, huyện đẩy mạnh mở rộng diện tích thâm canh theo quy trình thực hành nông nghiệp (GAP, VietGAP), áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật nhằm phát triển bền vững các loại cây ăn quả; quảng bá, phát triển thương hiệu... Do đó, tổng diện tích cây ăn quả đến năm 2020 đạt trên 1.100 ha, tăng 2,2 lần so với đầu nhiệm kỳ; nhiều vườn cây ăn quả cho thu nhập 100-300 triệu đồng/ha/năm.

Chương trình phát triển, khôi phục cây dược liệu đạt kết quả khả quan, tăng mạnh cả về diện tích, năng suất và sản lượng. Cây dược liệu từ chỗ chủ yếu dựa vào thu hái từ rừng tự nhiên, đến nay đã trồng được 269 ha, góp phần phát triển bền vững vùng nguyên liệu dược liệu.

Thác 50 (Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, huyện Kbang) nhìn từ trên cao. Ảnh: HÒA CAROL
Thác 50 (Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, huyện Kbang) nhìn từ trên cao. Ảnh: Hòa Carol

Bên cạnh đó, thực hiện chương trình đột phá về phát triển du lịch, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch về phát triển du lịch trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030. Hoạt động du lịch được đầu tư phát triển mạnh, đã quy hoạch, đầu tư đường vào các điểm du lịch sinh thái, du lịch văn hóa-lịch sử, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư khai thác. Hàng năm, huyện tổ chức các hoạt động văn hóa, ngày hội du lịch thu hút bình quân mỗi năm khoảng 15.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm, mua sắm và thưởng thức ẩm thực.

 Khu Di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong (huyện Kbang). Ảnh: ĐỨC THỤY
Khu Di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong (huyện Kbang). Ảnh: Đức Thụy

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được Đảng bộ huyện chú trọng triển khai thực hiện; các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng Đảng được tập trung chỉ đạo toàn diện, gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đã mang lại hiệu quả thiết thực. Các cấp ủy Đảng, chính quyền có nhiều đổi mới trong phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên được nâng lên; hệ thống chính trị được củng cố; hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội có sự đổi mới và phát huy hiệu quả.

Ưu tiên phát triển du lịch, nông nghiệp công nghệ cao

Trong 5 năm tới, Đảng bộ huyện Kbang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện một số chương trình trọng tâm. Trong đó, đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng bền vững, gắn với phát triển vùng nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến và hướng đến xuất khẩu. Thu hút đầu tư phát triển các loại hình du lịch nhằm khai thác, phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện.

Biểu diễn cồng chiêng trong Ngày hội du lịch Kbang 2019 Ảnh Đức Thụy
Biểu diễn cồng chiêng trong Ngày hội Du lịch Kbang 2019. Ảnh: Đức Thụy

Về phát triển kinh tế, huyện chia thành 2 vùng trọng điểm gồm: tiểu vùng kinh tế-xã hội khu vực trung tâm huyện cùng các xã phía Nam (thị trấn và các xã lân cận) và các xã phía Bắc. Đối với tiểu vùng kinh tế-xã hội khu vực trung tâm huyện và các xã phía Nam, trọng tâm là tập trung phát triển các loại hình dịch vụ, đầu tư kết cấu hạ tầng để phát triển công nghiệp chế biến. Nâng cấp hệ thống giao thông kết nối với các xã trong vùng và thị xã An Khê, huyện Đak Pơ, phát triển các công trình phúc lợi công cộng, tôn tạo cảnh quan đô thị, thực hiện xã hội hóa trong đầu tư các điểm vui chơi, giải trí, thể dục thể thao…; phát triển các loại cây trồng ngắn ngày; trồng hoa công nghệ cao. Thực hiện quy hoạch khu công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp của huyện tại xã Đông với diện tích từ 30 ha trở lên.

 4 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025:

- Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của hệ thống chính trị thôn, làng, tổ dân phố và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn và phát triển vốn rừng phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

- Tiếp tục xây dựng nông thôn mới. Đầu tư phát triển ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng bền vững, gắn với phát triển vùng nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến, cây dược liệu, cây ăn quả cho nhu cầu nội địa và hướng đến xuất khẩu.

- Thu hút đầu tư phát triển các loại hình du lịch gắn với phát triển dịch vụ nhằm khai thác, phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế về du lịch trên địa bàn huyện.

Song song với đó, đầu tư phát triển các xã Đak Hlơ, Kông Pla thành trung tâm dịch vụ-thương mại của các xã phía Nam; tập trung đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng; duy trì ổn định vùng sản xuất mía nguyên liệu tập trung, trồng dâu nuôi tằm, trồng cỏ nuôi bò, trồng sả Java, cây ăn quả… gắn với xây dựng cánh đồng lớn, chuyển một số diện tích trồng cây nông nghiệp không hiệu quả sang trồng rừng; triển khai dự án chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng công nghiệp; phát triển dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp và dịch vụ du lịch. Xây dựng kế hoạch phát triển năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) phù hợp với điều kiện tự nhiên của các xã trong vùng.

Đối với các xã phía Bắc, tập trung đẩy mạnh phát triển các loại cây công nghiệp dài ngày như: cà phê, bời lời đỏ, mắc ca, các loại cây ăn quả, gắn với hình thành vùng nguyên liệu chế biến phục vụ nhu cầu trong nước và tiến tới xuất khẩu. Đầu tư, khai thác bền vững một số loại thủy sản có giá trị kinh tế cao, nâng cấp các công trình thủy lợi vừa và nhỏ; tận dụng mặt nước để phát triển nuôi trồng thủy sản tập trung; chăn nuôi đại gia súc; phát triển kinh tế nông-lâm kết hợp, khai thác lâm sản phụ, trồng rừng lấy gỗ và phát triển các loại cây dược liệu. Kêu gọi thu hút đầu tư phát triển các loại hình du lịch sinh thái, lịch sử, du lịch cộng đồng. Tập trung đầu tư hạ tầng kinh tế-xã hội để đến năm 2030, xã Sơn Lang đủ điều kiện phát triển thành đô thị loại V, là trung tâm dịch vụ-thương mại của các xã phía Bắc huyện; đầu tư hoàn thiện tuyến đường giao thông từ đường Trường Sơn Đông đi xã Krong phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và thu hút khách du lịch.

Các sản phẩm do người dân dược liệu được trưng bày tại các gian hàng trong Ngày hội du lịch Kbang 2019 Ảnh Đức Thụy
Các sản phẩm dược liệu được trưng bày tại các gian hàng trong Ngày hội Du lịch Kbang 2019. Ảnh: Đức Thụy

Về phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, huyện có chính sách kêu gọi đầu tư, khai thác các điểm du lịch lịch sử-văn hóa, sinh thái đã được đầu tư, quy hoạch, như: điểm du lịch văn hóa-lịch sử Làng kháng chiến Stơr (xã Tơ Tung), điểm du lịch Vườn Mít-Cánh đồng Cô Hầu (xã Nghĩa An), Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh (xã Krong), khu du lịch sinh thái thác 50 (Kon Chư Răng), thác Kon Bông, Kon Lốc (xã Đak Rong), điểm du lịch thác Hang dơi (xã Đak Smar)...

Đồng thời tổ chức Ngày hội Du lịch huyện Kbang hàng năm. Tiếp tục quảng bá hình ảnh của huyện Kbang trên các phương tiện thông tin đại chúng để thu hút khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và thu hút đầu tư. Liên kết với các địa phương trong và ngoài tỉnh mở tuyến du lịch như: An Khê-Kbang, Kbang-Tây Sơn (Bình Định), Kbang-Măng Đen (Kon Tum), Kbang-Pleiku… Ngoài ra, đẩy mạnh thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình để đầu tư làm dịch vụ du lịch cộng đồng; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cho tổ chức, cá nhân làm công tác du lịch.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Kbang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội mới, nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức. Tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ, sự điều hành linh hoạt của chính quyền và sự chung sức, đồng lòng của mỗi người dân, những mục tiêu mới sẽ nối tiếp thực hiện thành công, đưa Kbang phát triển nhanh và bền vững.

TRƯƠNG VĂN ĐẠT
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,410.0023,750.00
THB678.49704.56
SGD17,293.8617,850.84
SEK2,197.392,290.96
SAR6,260.116,511.17
RUB291.59322.83
NOK2,151.942,243.57
MYR5,202.225,316.32
KWD76,689.4179,765.03
KRW17.2718.94
JPY176.40184.88
INR284.95296.37
HKD2,957.713,052.97
GBP28,254.0429,164.00
EUR24,740.5625,864.44
DKK3,314.393,441.73
CNY3,379.953,489.33
CHF25,102.0025,910.45
CAD16,898.5317,442.77
AUD15,485.7615,984.50
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG