The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội Đảng
22/01/2020 - Lượt xem: 1734
Đẩy mạnh tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hướng dẫn của Trung ương, trực tiếp là của cấp ủy cấp trên là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đặc biệt với các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền.

 

 

Tuyên truyền trực quan kỷ niệm 90 năm thành lập đô thị Pleiku và 65 năm thành lập Đảng bộ TP. Pleiku. Ảnh: THANH NHẬT
Gia Lai đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp. Ảnh: THANH NHẬT
 
Lý do là vì, đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, công tác tuyên truyền phải sâu rộng nhằm tạo sự thống nhất cao từ nhận thức đến tình cảm, hành động trong đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện. Cụ thể là tuyên truyền việc chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; khẳng định những thành tích đạt được trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ qua; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và xác định quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Làm tốt công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng sau đó là hành động trong toàn Đảng bộ tỉnh, sự ủng hộ, đồng thuận trong nhân dân đã góp phần vào thành công của đại hội Đảng bộ các cấp, sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống.
 
Theo Kế hoạch số 248-KH/TU ngày 9-8-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có Hướng dẫn tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tại hội nghị về công tác tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức mới đây, đồng chí Lê Phan Lương-Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công tác tuyên truyền trong năm 2020. Theo đó, đối với đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lưu ý: Cần khẳng định thành tựu 90 năm của Đảng, tuyên truyền thành tựu nổi bật của địa phương qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội XII của Đảng gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về công tác xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển. Chú trọng tuyên truyền những kinh nghiệm rút ra trong chỉ đạo và tổ chức đại hội điểm, đại hội thí điểm và kết quả đại hội Đảng bộ cơ sở, Đảng bộ cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020-2025, kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra cấp ủy. Biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, những nhân tố mới, thành tích nổi bật của các địa phương, đơn vị. Phản ánh tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng... Yêu cầu tuyên truyền tập trung làm 3 đợt: từ quý III năm 2019 đến kết thúc đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương; trước và trong thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và từ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Nhận thức được tầm quan trọng của sự kiện, sau khi có chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Biên tập Báo Gia Lai đã thống nhất xây dựng chuyên mục “Chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc”. Duy trì chuyên mục này thường xuyên, chỉ đạo bổ sung chủ đề, chủ điểm, nội dung tuyên truyền gắn với sự kiện trong từng ấn phẩm. Bám sát tuyên truyền nhiệm vụ trước, trong và sau đại hội Đảng các cấp, kết quả đợt tuyên truyền đại hội cấp dưới cơ sở và cấp cơ sở diện đại hội điểm.  
 
Từ thực tế đại hội điểm một số tổ chức cơ sở Đảng tại Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum, Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên, Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Đông Gia Lai hay tại một số chi bộ, Đảng bộ cơ sở trực thuộc các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy đều cho thấy: Công tác tuyên truyền được quan tâm đầy đủ, chu đáo, trong và sau đại hội, các đơn vị, cơ quan đã có kế hoạch chủ động phối hợp với báo, đài để đưa tin tuyên truyền kịp thời những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ với đầy đủ các nhiệm vụ lãnh đạo của cấp ủy và chi bộ/Đảng bộ.
 
Nhận xét về đại hội cấp dưới cơ sở và đại hội điểm, thí điểm một số tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc mới đây, đồng chí Nguyễn Đình Tiến-Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đánh giá: Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các tổ chức Đảng vừa qua, trong đó có công tác tuyên truyền được thực hiện khá tốt. Có tuyên truyền tốt mới biến đại hội Đảng bộ các cấp thành sự kiện chính trị quan trọng, mới thấy được vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng trong tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương cũng như trong đời sống xã hội. Nhận thức đúng và có kế hoạch tuyên truyền phù hợp đã là thành công bước đầu trong quá trình tổ chức đại hội. Đây là kinh nghiệm rất tốt để các tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh vận dụng thực hiện khi tổ chức đại hội.
(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG