02/02/2015 - Lượt xem: 2390
Trong diễn văn kỷ niệm 85 ngày thành lập Đảng, Tổng bí thư nhấn mạnh truyền thống gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân.

Ban chấp hành TƯ Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước, UB TƯ MTTQ Việt Nam và TP Hà Nội hôm nay trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2015).

Tổng bí thư, Nguyễn Phú Trọng, tư tưởng Hồ Chí Minh

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Thủy Ngọc

Tới dự lễ kỷ niệm có Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; các nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, các nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; nguyên ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Thường trực Bộ Chính trị Phạm Thế Duyệt; nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn; Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị...

Tới dự còn có các ủy viên Bộ Chính trị, nguyên ủy viên Bộ Chính trị; các Bí thư TƯ Đảng, nguyên Bí thư TƯ Đảng; các Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước; các Phó Thủ tướng, nguyên Phó Thủ tướng; các Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; các lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng…

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Cách đây 85 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. 85 năm qua, dù con đường đi lên có lúc quanh co, phức tạp, nhưng do có bản lĩnh vững vàng, thực sự khiêm tốn, cầu thị, Đảng ta nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, được nhân dân tin yêu, ủng hộ, cho nên Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; không có một thế lực nào ngăn cản được.

Nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX, mà đỉnh cao là thắng lợi của cách mạng Tháng Tám năm 1945, thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, thắng lợi của công cuộc Đổi mới, vững bước đi lên CNXH.

Tổng bí thư khẳng định, trong quá trình đó, Đảng ta đã đúc rút được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, mà hôm nay chúng ta có trách nhiệm ra sức giữ gìn và phát huy.

Thứ nhất: đó là truyền thống trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp; kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thứ hai, đó là truyền thống giữ vững độc lập, tự chủ về đường lối; nắm vững, phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tham khảo kinh nghiệm của quốc tế để đề ra đường lối đúng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cách mạng.

Tổng bí thư, Nguyễn Phú Trọng, tư tưởng Hồ Chí Minh
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thủy Ngọc

Thứ ba, đó là truyền thống gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân; luôn luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu của mình.

Thứ 4, đó là truyền thống đoàn kết, thống nhất, có tổ chức và kỷ luật chặt chẽ trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình, và tình thương yêu đồng chí.

Thứ 5, đó là truyền thống đoàn kết quốc tế thủy chung, trong sáng, dựa trên những nguyên tắc và mục tiêu cao cả. Đây là cơ sở vững chắc để Đảng ta hình thành và thực hiện thành công đường lối đối ngoại đúng đắn qua các thời kỳ.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, năm nay chúng ta kỷ niệm thành lập Đảng vào thời điểm đất nước ta đã trải qua gần 30 năm Đổi mới.

Năm 2015 là năm cuối thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng 11, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm (2011 – 2015); năm tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ 12 của Đảng…

Tình hình quốc tế và trong nước tạo ra nhiều thời cơ thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phải nỗ lực phấn đấu để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm 2015.

Các trọng tâm được Tổng bí thư nhấn mạnh gồm: Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững độc lập chủ quyền và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; tập trung tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 12 của Đảng.

Theo VietNamnet

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,340.0023,680.00
THB671.75697.56
SGD17,409.8117,970.60
SEK2,222.982,317.65
SAR6,242.676,493.07
RUB292.36323.69
NOK2,204.382,298.26
MYR5,285.785,401.74
KWD76,561.4479,632.33
KRW17.4019.08
JPY176.48184.96
INR285.27296.71
HKD2,948.323,043.29
GBP28,473.1929,390.36
EUR25,016.4326,152.97
DKK3,348.423,477.09
CNY3,378.773,488.13
CHF25,301.0426,116.02
CAD16,954.4717,500.60
AUD15,430.5015,927.54
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG