23/10/2019 - Lượt xem: 4203
Trong những năm qua bằng nổ lực và quyết tâm, Đảng bộ xã Tú An đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhiều mô hình cụ thể, cách làm hay, sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Những việc làm cụ thể, sát thực tế 

Xuất phát từ nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa rất lớn trong đời sống xã hội, là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Chính vì vậy, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05-CT/W, ngày 15/5/2016 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, bám sát vào kế hoạch, hướng dẫn, chương trình của Tỉnh ủy, Thị ủy, Đảng bộ xã đã tổ chức quán triệt, triển khai toàn diện Chỉ thị đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức người lao động và quần chúng nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm thành 3 nội dung đột phá về học tập và làm theo Bác trong triển khai thực hiện. Từng năm, Đảng bộ xã đã tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề; chỉ đạo các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề lồng ghép với nhiều cuộc họp chi bộ thường kỳ. Qua đó, đánh giá những kết quả đã đạt được trong thực hiện việc “Học và làm theo Bác” của tập thể chi bộ và từng cá nhân đảng viên, cán bộ, viên chức về những nội dung đã đăng kí; các chủ đề học tập và làm theo Bác đều được gắn với nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ngoài ra, nhiều chi bộ đã duy trì được việc kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động.

Lan tỏa nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả

Trong từng năm địa phương, đơn vị đã nỗ lực tìm tòi các cách làm phù hợp với điều kiện của mình. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được vận dụng sáng tạo trong các phong trào thi đua của địa phương, cơ quan, đơn vị đã đem lại kết quả tích cực trong thực tiễn như: Phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… đã được toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các cơ quan đơn vị và nhân dân hăng hái tham gia.

Sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ xã Tú An. Ảnh: Nguyễn Đông

Các phong trào thi đua trong  toàn Đảng bộ xã đã tạo động lực thúc đẩy kinh tế địa phương đi lên. Hiện xã không còn tình trạng đất bỏ hoang, nhiều mô hình sản xuất, nuôi trồng mang lại hiệu quả cao như: Mô hình vải, chanh dây, phát triển trồng rau thủy canh tiết kiệm đất nước, mô hình trồng cà gai leo, măng tây, dừa, chuối, bơ, mô hình chuyển đổi nuôi bò sinh sản sang nuôi bò thịt, hay mô hình nuôi rắn…Cùng với đó, thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp phát triển năng động hơn, các hợp tác xã trên địa bàn đã phát huy được vai trò của mình, tăng cường đấu mối, phối hợp với các công ty, doanh nghiệp, nhà máy để cung ứng giống, vật tư, phân bón, tiêu thụ sản phẩm…; kinh tế phát triển ổn định đảm bảo cho thu ngân sách hàng năm luôn vượt 2 - 10%; công tác giáo dục - đào tạo luôn được cấp ủy, chính quyền, địa phương quan tâm; y tế phát triển, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 87,65% (tăng 1,65% so với Nghị quyết Hội đồng nhân dân xã đề ra); công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, hoạt động nhân đạo, từ thiện được triển khai kịp thời, nhanh chóng, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 80 hộ chiếm 6,2%, hộ cận nghèo còn 109 hộ chiếm 8,44%. Các công trình như nhà văn hóa xã, thôn, các trường học, trạm y tế cũng được xây dựng khang trang, cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân. Hệ thống chính trị được củng cố, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, người dân tin tưởng và phát huy vai trò chủ thể trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Với những kết quả đó, năm 2018, Đảng bộ xã đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Tiếp tục đẩy mạnh học và làm theo Bác

Không dừng lại ở những kết quả đạt được, thời gian tới, trước yêu cầu ngày càng cao của công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội lần thứ XIII của Đảng và hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, để việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đi vào chiều sâu, đưa việc học tập, làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên cần đẩy mạnh hơn nữa việc học và làm theo Bác, trong thời gian tới, Đảng ủy xã sẽ tiếp tục thực hiện một số nội dung như sau:

Thứ nhất, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều cách làm chủ động, sáng tạo, cụ thể, thiết thực nhằm đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và hội, đoàn thể.

Thứ hai, lựa chọn những vấn đề hạn chế, nổi cộm có liên quan tới ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân để tập trung xây dựng kế hoạch khắc phục. Đó cũng chính là thực hiện lời Bác căn dặn trong Di chúc: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

Thứ ba, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thực hành tiết kiệm ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền, nhân rộng, kịp thời biểu dương, khen thưởng để tạo sự lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn; quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ tư, thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Huy Bảo

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,340.0023,680.00
THB676.68702.68
SGD17,391.4917,951.70
SEK2,217.802,312.25
SAR6,241.016,491.34
RUB293.01324.41
NOK2,202.822,296.64
MYR5,260.675,376.09
KWD76,611.4879,684.38
KRW17.4419.13
JPY177.60186.14
INR284.71296.13
HKD2,948.403,043.37
GBP28,325.1129,237.51
EUR24,935.4526,068.31
DKK3,338.253,466.52
CNY3,386.643,496.26
CHF25,212.8326,024.98
CAD16,828.7217,370.80
AUD15,423.5615,920.37
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG