09/04/2020 - Lượt xem: 1364
Trong những năm qua, kinh tế - xã hội của thị xã Ayun Pa đã có bước chuyển biến rõ rệt và đạt được nhiều thành tựu đáng kể.

Kinh tế thị xã liên tục tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong những năm qua theo xu hướng giảm dần tỷ trọng các ngành nông, lâm, thủy sản, tăng dần các ngành công nghiệp - xây dựng, ngành dịch vụ... đời sống của nhân dân và cán bộ, công nhân, viên chức từng bước được nâng cao. Các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, xã hội ở các xã vùng sâu, vùng khó khăn đã phát huy tác dụng, góp phần cải thiện đời sống cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn thị xã.

 

Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trong đó Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được Thị ủy triển khai một cách sâu rộng đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn thị xã. Hiện nay, Đảng bộ thị xã có 43 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 1.845 đảng viên (trong đó: Nữ: 741, dân tộc thiểu số: 472, thạc sỹ: 20, đại học: 659, cao đẳng: 195, trung cấp: 556, sơ cấp 121. Lý luận chính trị: Cao cấp, cử nhân: 91, trung cấp 390, sơ cấp: 412).

Cùng với đó, Thị ủy đã kịp thời ban hành các văn bản cụ thể hóa các quy định của Trung ương, tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả trong toàn Đảng bộ thị xã. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm để kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và đảng viên, về việc chấp hành các nghị quyết, Chỉ thị, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Ayun Pa Ksor Vinh phát biểu tai buổi làm việc với Đoàn giám sát của tỉnh. Ảnh: N.Đ

Ủy ban Kiểm tra Thị ủy thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Ban Thường vụ Thị ủy xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát của Thị ủy, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy nhiệm kỳ và hàng năm. Kịp thời uốn nắn những đơn vị, tổ chức đảng và đảng viên trong việc thực hiện tốt quy định của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Các đơn vị được kiểm tra, giám sát cung cấp đầy đủ thông tin chính xác phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, tự báo cáo kiểm tra, giám sát theo kế hoạch yêu cầu. Lắng nghe và tiếp thu những hạn chế mà Tổ, đoàn kiểm tra, giám sát đã chỉ ra, đồng thời khắc phục kịp thời những hạn chế theo yêu cầu.

Ban Thường vụ Thị ủy tiến hành kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng đúng theo kế hoạch. Các tổ chức đảng, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong 3 năm qua, các tổ chức đảng, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra 153 tổ chức đảng và 378 đảng viên (tăng 8 tổ chức đảng và 96 đảng viên so với nhiệm kỳ trước); kết quả thi hành kỷ luật đảng đối với 02 tổ chức đảng và 20 đảng viên (trong đó, khai trừ: 4 đảng viên, cảnh cáo: 5 đảng viên, khiển trách: 2 tổ chức đảng và 11 đảng viên).

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên người đứng đầu cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Xây dựng lịch làm việc các đơn vị theo quy chế. Ban Thường vụ Thị ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong các đợt học tập Nghị quyết; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng quản lý chặt chẽ số lượng đảng viên tham gia học tập Nghị quyết. Kịp thời chấn chỉnh phê bình, nhắc nhở các đồng chí đảng viên vắng học. Từ đó cán bộ, đảng viên hiểu ý nghĩa, tầm quan trọng về quan điểm, mục tiêu, giải pháp đã nêu trong các Nghị quyết.

Minh Tân

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,410.0023,750.00
THB674.36700.57
SGD17,316.6017,881.91
SEK2,218.932,314.40
SAR6,253.306,506.85
RUB289.29320.43
NOK2,159.162,252.07
MYR5,208.255,324.76
KWD76,624.3179,731.23
KRW17.2818.95
JPY175.90184.43
INR284.14295.67
HKD2,957.313,053.85
GBP28,399.3229,326.43
EUR24,828.5325,967.46
DKK3,326.683,455.96
CNY3,387.393,498.50
CHF24,905.6325,718.68
CAD16,938.4417,491.41
AUD15,488.8515,994.49
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG