19/04/2020 - Lượt xem: 2177
Thời gian qua, kiểm tra, giám sát của Đảng triển khai đúng theo kế hoạch đề ra, thể hiện được vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện nghị quyết của cấp ủy các cấp, nhất là trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ năm 2017 đến nay, Ban Thường vụ Thị ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 30 tổ chức cơ sở đảng (kiểm tra 25 tổ chức cơ sở đảng, giám sát 05 tổ chức cơ sở đảng) và 39 đảng viên (kiểm tra 35 đảng viên, giám sát 04 đảng viên) thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý; trong đó kiểm tra đối với 05 tổ chức cơ sở đảng và 05 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cụ thể: Năm 2018: Kiểm tra 04 tổ chức đảng và 04 đảng viên (Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân; Chi bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch; Chi bộ Phòng Quản lý độ thị; Chi bộ Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao). Nội dung kiểm tra: việc tổ chức sinh hoạt đảng theo Công văn số 1825-CV/BTCTW, ngày 18/11/2016 về kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016 và nội dung sinh hoạt chi bộ theo tinh thần NQTW4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW. Năm 2019: Kiểm tra 01 tổ chức đảng và 01 đảng viên (Đảng ủy xã Xuân An) về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định 55-QĐ/TW, ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thị ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; xem xét xử lý nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên vi phạm góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Trong 3 năm qua, Ban Thường vụ Thị ủy đã thi hành kỷ luật đối với 01 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách; cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 47 đảng viên bằng các hình thức: khiển trách 32, cảnh cáo 08, cách chức 02 và khai trừ 05 đảng viên.

Bí thư Thị ủy An Khê Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu trong một buổi làm việc với cơ sở. Ảnh: N.P

Cùng với đó, để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ Thị ủy luôn quan tâm đến công tác lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy vai trò đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, tham gia giám sát, phản biện xã hội. Từ 2017 đến 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã đã tổ chức giám sát 23 nội dung theo tinh thần Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218- QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội và Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trong đó phải kể đến công tác giám sát của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã tại Kế hoạch số 41/KH-MTTQ-BTT, ngày 15/5/2018 và Kế hoạch số 02/KH-MTTQ-BTT, ngày 15 tháng 7 năm 2019.  Cùng với giám sát, hằng năm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã đã xây dựng và triển khai kế hoạch phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tham gia góp ý vào các dự thảo Nghị quyết, Chỉ thị của cấp ủy; các dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và góp ý vào một số chủ trương, giải pháp của Ủy ban nhân dân thị xã. Năm 2018, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới tại các xã trên địa bàn.

Về nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thời gian đến, Đảng bộ thị xã chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng, gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm với các nội dung có trọng tâm, trọng điểm để phát hiện và xử lý kịp thời những đảng viên vi phạm tư cách, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những phần tử cơ hội, bất mãn, gây mất đoàn kết nội bộ trong Đảng.

Tập trung thực hiện nghiêm Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về công tác giám sát, phản biện và góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề bức xúc của nhân dân. Thực hiện nghiêm việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, công chức, viên chức.

Nguyễn Phương

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,340.0023,680.00
THB676.68702.68
SGD17,391.4917,951.70
SEK2,217.802,312.25
SAR6,241.016,491.34
RUB293.01324.41
NOK2,202.822,296.64
MYR5,260.675,376.09
KWD76,611.4879,684.38
KRW17.4419.13
JPY177.60186.14
INR284.71296.13
HKD2,948.403,043.37
GBP28,325.1129,237.51
EUR24,935.4526,068.31
DKK3,338.253,466.52
CNY3,386.643,496.26
CHF25,212.8326,024.98
CAD16,828.7217,370.80
AUD15,423.5615,920.37
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG