25/09/2015 - Lượt xem: 2425
Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 23-9, tại Hội trường 2/9, thành phố Pleiku, đã bế mạc Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai (khóa XIV. Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh xin giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị của đồng chí Hà Sơn Nhin - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy:

Thưa các đồng chí đại diện các ban đảng Trung ương,

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,

Thưa các đồng chí đại biểu dự Hội nghị,

Sau một ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIV) đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Hội nghị đã thảo luận, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và bàn giải pháp, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2015; góp ý kiến lần cuối vào dự thảo các văn bản trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và giải quyết công việc thuộc thẩm quyền. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu, bổ sung ý kiến của Ban Chấp hành, chỉ đạo Văn phòng Tỉnh ủy tu chỉnh phát hành theo quy định và chỉ đạo các tiểu ban, các cơ quan chức năng hoàn tất các công việc còn lại để bảo đảm phục vụ tốt nhất cho Đại hội XV Đảng bộ tỉnh.

Thưa các đồng chí,

* Về tình hình nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp quý IV năm 2015

Hội nghị thống nhất nhận định, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà phát triển khá; một số chỉ tiêu đạt cao hơn so với cùng kỳ năm trước, thu ngân sách trên địa có nhiều cố gắng. Việc chuẩn bị kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2016, giai đoạn 2016 - 2020 và dự toán ngân sách nhà nước triển khai đúng quy định. Lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông, an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới được đảm bảo. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn; công tác tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV triển khai khẩn trương, tích cực, chất lượng tốt và đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương và Kế hoạch của Tỉnh ủy. Hoạt động của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể có nhiều cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ 9 tháng đầu năm.

Ảnh: Nguyễn Đông - TUGL

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta gặp phải không ít khó khăn, tồn tại, hạn chế, đó là: Tình hình  hạn hán xảy ra trên diện rộng, gây ảnh hưởng cho sản xuất nông nghiệp, cho bà con nông dân. Chương trình xây dựng nông thôn mới gặp nhiều khó khăn. Tình trạng vi phạm Luật quản lý và bảo vệ rừng còn xảy ra. An ninh biên giới, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, tai nạn giao thông tăng cả 3 chỉ số. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực hiệu quả thấp. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị còn một số mặt hạn chế. Công tác tuyên truyền vận động của Mặt trận và các đoàn thể hiệu quả chưa thật cao.

Những khó khăn, tồn tại trên cần được khắc phục trong thời gian còn lại của năm 2015 và những năm tiếp theo, để chúng ta phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết số 10-NQ/TU của Tỉnh ủy đã đề ra, tôi đề nghị các cấp, các ngành và địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Sơn Nhin phát biểu bế mạc Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Đông - TUGL

1- Đẩy mạnh việc triển khai các giải pháp để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015 và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV Đảng bộ tỉnh. Khẩn trương xây dựng chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, làm cơ sở để ban hành Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016 vào cuối năm nay.

2- Chỉ đạo đẩy mạnh chăm sóc và thu hoạch vụ mùa, tích cực chuẩn bị sản xuất vụ đông xuân để bù đắp những diện tích và sản phẩm bị thiệt hại do hạn hán; chủ động, có kế hoạch phòng, chống lũ, lụt, ứng phó với biến đổi khí hậu. Huy động các nguồn lực cho đầu tư xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường sinh thái. Đẩy mạnh sản xuất công nghiệp; hoạt động xuất khẩu, xúc tiến thương mại; đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư các công trình năm 2015. Tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tích cực chỉ đạo thu ngân sách đảm bảo đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra và phấn đấu tăng thu.

3- Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; củng cố và phát triển hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, chăm lo hơn nữa cho giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tạo cơ hội cho mọi người dân được thụ hưởng các dịch vụ văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe có chất lượng. Thực hiện đồng bộ, toàn diện các chính sách an sinh xã hội, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu giảm nghèo, đặc biệt trong hộ đồng bào dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm và học nghề cho người lao động, nhất là lao động nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số.

4- Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương; giữ vững chủ quyền biên giới, duy trì quan hệ hữu nghị, hợp tác với các tỉnh láng giềng khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phản bác luận điệu của các thế lực thù địch, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu chống phá của bọn phản động FULRO, “Tin lành Đê Ga”; xóa bỏ “tà đạo Hà Mòn”, đường dây đưa đồng bào dân tộc thiểu số vượt biên. Chủ động phát hiện, giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân. Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về tôn giáo. Triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Chỉ đạo quyết liệt để kéo giảm chỉ số tai nạn giao thông.

5- Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện về tư tưởng, chính trị, tổ chức; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và nhiệm vụ trọng tâm hiện nay của Đảng bộ là chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XV. Tập trung kiện toàn tổ chức, chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên sau đại hội đảng các cấp. Nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp, thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Chỉ đạo chuẩn bị có chất lượng nội dung Kỳ họp thứ 11 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. Đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; tích cực thu hút đầu tư, huy động tốt các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Mặt trận và các đoàn thể tăng cường củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với tuyên truyền các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và chỉ đạo, điều hành, tổ chức tốt các ngày lễ, Tết trong năm.

* Về dự thảo các văn bản trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020

các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất với các dự thảo văn bản trình Đại hội XV Đảng bộ tỉnh. Tại Hội nghị này các đồng chí đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ đóng góp một số ý kiến có chất lượng vào nội dung văn kiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chân thành cảm ơn sự đóng góp quý báu của các đồng chí, trên cơ sở đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy cố gắng tiếp thu tối đa những ý kiến tham gia của các đồng chí để tu chỉnh lần cuối thành dự thảo chính thức trình Đại hội lần thứ XV Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới.

* Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luận 01 đồng chí Tỉnh ủy viên thuộc thẩm quyền, đảm bảo đúng Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương.

Thưa các đồng chí,

Trong 5 năm qua, với 30 kỳ Hội nghị Ban Chấp hành (23 hội nghị chính thức và 07 hội nghị bất thường), các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIV) đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm, đoàn kết, làm việc dân chủ, ý thức trách nhiệm cao, giữ vững các nguyên tắc, đề cao tự phê bình và phê bình, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh.

Với kết quả của Hội nghị lần thứ 23 hôm nay, chúng ta có thể khẳng định rằng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV đã hoàn thành tốt chương trình toàn khoá của mình.

Chỉ còn 19 ngày nữa là khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, tôi đề nghị các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và trước nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, đóng góp hết sức mình cho sự thành công tốt đẹp của Đại hội. Tôi tin tưởng toàn Đảng bộ, quân và dân tỉnh ta đoàn kết một lòng vì sự thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIV). Chúc các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, quý vị đại biểu và gia đình sức khỏe, hạnh phúc, đoàn kết và thắng lợi.

Xin trân trọng cảm ơn.

* Tiêu đề do Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh đặt.

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,340.0023,680.00
THB674.50700.42
SGD17,374.5217,934.18
SEK2,211.012,305.17
SAR6,241.016,491.34
RUB289.50320.52
NOK2,199.332,293.00
MYR5,253.545,368.80
KWD76,536.4579,606.33
KRW17.3619.04
JPY176.72185.22
INR284.73296.15
HKD2,948.363,043.33
GBP28,304.2929,216.01
EUR24,907.6826,039.29
DKK3,333.673,461.77
CNY3,386.593,496.21
CHF25,171.7025,982.52
CAD16,854.4617,397.37
AUD15,370.3415,865.44
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG