The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị xã hội trên địa bàn thành phố Pleiku: Một số kết quả và kinh nghiệm
11/01/2021 - Lượt xem: 1925
Trong năm 2020, công tác tuyên truyền ở thành phố Pleiku được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Đặc biệt là Công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị - xã hội trọng đại năm 2020 và tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn thành phố.

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện có ý nghĩa trọng đại của đất nước, năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn, năm chẵn, năm tròn như: 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020); 45 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020);  năm tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngoài ra, trên địa bàn thành phố Pleiku cũng diễn ra các sự kiện quan trọng như tổ chức Lễ đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Pleiku là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai và Lễ đón nhận đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Đại đội Đặc Công 90, Khu 9 (nay là thành phố Pleiku).

Để triển khai thực hiện công tác tuyên truyền trên địa bàn thành phố, trên cơ sở hướng dẫn công tác tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Pleiku bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ thành phố trong năm 2020 đã ban hành 21 hướng dẫn và 16 văn bản định hướng công tác tuyên truyền; cùng với đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng đề cương tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày lễ lớn của đất nước, dân tộc và địa phương gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trong đó, chú trọng các nội dung tuyên truyền như: Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tuyên truyền chào mừng thành phố Pleiku được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai; Tuyên truyền các đợt sinh hoạt chính trị, các nội dung đóng góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong thành phố vào Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XII; Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Văn kiện XIII của Đảng; Tuyên truyền kết quả các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Triển khai và hoàn thành các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương các điển hình tiên tiến, những nhân tố mới của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; những điển hình thực hiện tốt việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các địa phương, đơn vị; tuyên truyền, đấu tranh, phản bác quan điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội XIII của Đảng. Tập trung tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19; bệnh bạch hầu...

Để triển khai công tác tuyên truyền, dưới sự lãnh đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai xây dựng các Video clip phóng sự ngắn, các bài viết, chuyên trang giới thiệu về thành tựu và định hướng phát triển thành phố Pleiku trở thành “Đô thị thông minh, thành phố Cao Nguyên xanh vì sức khỏe”. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu các bài viết cho các đồng chí lãnh đạo thành phố và thẩm định các nội dung bài phát biểu, bài hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị trong các ngày lễ, kỷ niệm trong năm 2020. Trong những năm qua, thành phố tiếp tục duy trì việc xuất bản Bản tin Thông tin tuyên truyền của Đảng bộ thành phố hàng quý. Trong năm qua, đã xuất bản 5 cuốn Bản tin Thông tin - Tuyên truyền với số lượng hơn 100 tin, bài viết tuyên truyền về các ngày lễ, kỷ niệm, chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Pleiku lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác tuyên truyền các biểu dương những tấm gương của tập thể, cá nhân điển hình ở địa bàn khu dân cư được thành phố quan tâm triển khai. Trong năm 2020, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với các đơn vị tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Lễ báo công và dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và biểu dương, khen thưởng 18 tập thể, 32 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức thẩm định các video clip gương người tốt, việc tốt về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Thành đoàn Pleiku tổ chức. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền thông qua mạng xã hội, đặc biệt là các trang Facebook, Fanpage của cơ quan, đơn vị. Đến nay, từ thành phố đến các xã, phường đã thành lập 142 trang Facebook, thường xuyên chia sẽ những thông tin chính thống từ trang Facebook của Thành ủy Pleiku.

Công tác chỉnh trang đô thị, dọn dẹp vệ sinh môi trường ở khu dân cư nhân dịp các ngày lễ, kỷ niệm được các xã, phường quan tâm thực hiện. Các khu vực công cộng, trung tâm của thành phố, khuôn viên, tường rào và phía trước trụ sở cơ quan, đơn vị luôn đảm bảo xanh, sạch, đẹp. Tập trung nhắc nhở, xử lý các hành vi lấn chiếm lòng, lề đường gây mất mỹ quan đô thị, xử lý tình trạng xả rác thải trên vỉa hè, lòng lề đường, khu vực công cộng. 

Nhìn chung, trong năm 2020, công tác tuyên truyền ở thành phố được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như tuyên truyền bằng xe loa, băng rôn, khẩu hiệu, cụm panô lớn, nhỏ, treo cờ trên các tuyến đường nội - ngoại thành, trang trí các cổng chào và cầu bộ hành trên địa bàn thành phố…; tuyên truyền trên sóng truyền thanh, truyền hình. Tuyên truyền qua Bản tin thông tin tuyên truyền của Đảng bộ thành phố, Trang thông tin Điện tử của thành phố, Trang điện tử thành phần ở các xã, phường. Tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, qua các cuộc họp, phát hành tài liệu tuyên truyền. Công tác tuyên truyền của Đảng bộ thành phố Pleiku được triển khai khá toàn diện cả bề rộng và chiều sâu, đã tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi và tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố.

Từ kết quả triển khai thực hiện công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị - xã hội trọng đại năm 2020 và tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn thành phố, chúng tôi rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, Công tác tuyên truyền phải thường xuyên, liên tục, kịp thời và cần bám sát vào các văn bản chỉ đạo, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình tại địa phương, đơn vị.

Hai là, Công tác tuyên truyền tiến hành đồng bộ, nhiều hình thức tuyên truyền: Trên hệ thống các phương tiện thông tin truyền thông; hoạt động tuyên truyền miệng, báo cáo viên; văn hóa, văn nghệ, thông tin lưu động; đặc biệt chú trọng tuyên truyền trực quan, băng rôl, khẩu hiệu, pano, áp phích; báo chí và các phương tiên thông tin đại chúng; tổ chức triển lãm ảnh; chỉnh trang đô thị, treo cờ trên các tuyên phố, khu dân cư, cơ quan, công sở..., tạo không khí thật sự sinh động; mở chuyên trang, chuyên mục trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội, đặc biệt là các trang Facebook, Fanpage của cơ quan, đơn vị để tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân…

Ba là, Công tác thông tin tuyên truyền có sự phối hợp nhịp nhàng được phân công cụ thể, rõ ràng trách nhiệm, cho từng cơ quan, đơn vị như Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao, Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức cơ sở Đảng. Mỗi cơ quan đơn vị trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình để làm tốt công tác tuyên truyền được giao.          

Bốn là, Phát huy tốt vai trò của Ban Tuyên giáo cấp xã, phường các xã phường trong công tác tham mưu cho cấp ủy triển khai các nhiệm vụ tuyên giáo cơ sở. Đồng thời, kịp thời định hướng dư luận xã hội về các vấn đề thời sự, thời cuộc thế giới, trong nước, trong tỉnh; công tác đối ngoại; tình hình dịch bệnh COVID-19, tình hình Biển Đông...

Năm là, Tăng cường công tác kiểm tra của Thường trực Thành ủy, Thường trực Đảng ủy các xã phường trong tổ chức tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm. Từng đợt tuyên truyền cần tổ chức rút kinh nghiệm và biểu dương những đơn vị làm tốt, kịp thời nhắc nhở những đơn vị tổ chức thực hiện chưa tốt.

Quang Đăng

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG