24/06/2018 - Lượt xem: 2253
Như tin đã đưa, từ ngày 21 - 22/6/2018, tại Hội trường 2/9 thành phố Pleiku đã diễn ra trọng thể Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Ban Biên tập Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu này:

Kính thưa đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,

Kính thưa các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ,

Thưa Đoàn Chủ tịch,

Thưa quý vị đại biểu và toàn thể Đại hội.

Hôm nay, chúng ta rất vui mừng đến dự Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023, một sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân, người lao động và tổ chức Công đoàn trên địa bàn của tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu, các vị khách quý; chào mừng 235 đại biểu, đại diện cho hơn 60.000 công nhân, viên chức, người lao động trong toàn tỉnh về dự Đại hội. Qua các đồng chí, tôi gửi tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí,

Qua nghe dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa IX trình Đại hội, có thể khẳng định rằng, nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực. Phần lớn các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ đều đạt và vượt kế hoạch; hoạt động công đoàn luôn bám sát nghị quyết và định hướng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; thực sự là tổ chức đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao động. Tích cực phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động.

Các cấp công đoàn luôn hướng hoạt động về cơ sở, thường xuyên sâu sát, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm của công nhân, viên chức, người lao động và tình hình hoạt động doanh nghiệp. Qua đó, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Làm tốt công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp.

Bằng nhiều hoạt động thiết thực, các cấp công đoàn đã tập hợp, động viên đông đảo công nhân, viên chức, người lao động tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất; thi đua lao động sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm; cải cách hành chính, xây dựng nếp sống văn minh và thực hiện các cuộc vận động, tích cực đẩy mạnh các hoạt động xã hội, từ thiện, góp phần cùng Đảng bộ và chính quyền tỉnh nhà thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi ghi nhận, chúc mừng và biểu dương những thành tích của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động và các cấp công đoàn trong toàn tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và nhân dịp này, tôi chân thành cảm ơn đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch, các ban của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai. Mong rằng, trong thời gian tới, các hoạt động và phong trào Công đoàn của tỉnh nhà tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sắc hơn nữa của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

Thưa các đồng chí,

Phấn khởi, tự hào với những thành tựu đã đạt được, nhưng chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng: Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của các cấp công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, người lao động trong toàn tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế như trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội. Tôi đề nghị Đại hội cần tập trung thảo luận, làm rõ nguyên nhân những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ qua, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó đề xuất các giải pháp thiết thực để tổ chức thực hiện, đưa phong trào hoạt động của công đoàn các cấp trong toàn tỉnh ngày càng vững mạnh.

Thưa Đại hội,

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã chỉ rõ: “Quan tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển giai cấp công nhân cả về số lượng và chất lượng; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của công nhân; bảo đảm việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc, nhà ở, các công trình phúc lợi phục vụ cho công nhân; sửa đổi, bổ sung các chính sách, pháp luật về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... để bảo vệ quyền lợi, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của công nhân”, “Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn, thực sự đại diện quyền lợi cho người lao động, giải quyết kịp thời các tranh chấp khi xảy ra”.

Để thực hiện nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra, tôi đề nghị Công đoàn tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động công đoàn; hướng về cơ sở, thiết thực chăm lo lợi ích của đoàn viên, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động; tham gia xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động lớn mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững.

Tôi cơ bản nhất trí với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023 trình bày tại Đại hội, đặc biệt là mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp lớn. Tôi chỉ nhấn mạnh, gợi mở thêm một số vấn đề để Đại hội tập trung thảo luận, quyết định.

Một là, cần bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy cùng cấp và công đoàn cấp trên, chủ động nghiên cứu, tham mưu kịp thời chủ trương phát triển phong trào công nhân và hoạt động công đoàn; chăm lo làm tốt hơn nữa nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới mà Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động về chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các cấp công đoàn cần chủ động xây dựng kế hoạch để tuyên truyền, giáo dục và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 (khóa XII), nhất là, Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Đây là các nghị quyết có tác động trực tiếp đến quyền lợi của người lao động và người sử dụng lao động.

Hai là, công đoàn các cấp cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để phát huy một cách hiệu quả vai trò của Công đoàn trong quan hệ lao động. Công đoàn phải thực sự đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động; thực sự là trung tâm đoàn kết, giáo dục công nhân, viên chức, lao động; nắm bắt tình hình, các nguyện vọng chính đáng của công nhân, viên chức, lao động để kịp thời tham mưu với tỉnh những chính sách, biện pháp cụ thể. Tham gia đối thoại, hợp tác với người sử dụng lao động xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động, như: “Tháng Công nhân”, “Tết sum vầy”, “Vì lợi ích đoàn viên”, lấy lợi ích của đoàn viên làm điểm tập hợp. Phát huy hiệu quả các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, góp phần phát triển vững mạnh trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Ba là, công đoàn cần chủ động phối hợp với chính quyền phát động sâu rộng và tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng trong công nhân; động viên đông đảo công nhân lao động tham gia. Phải liên tục đổi mới nội dung và các hình thức thi đua phù hợp với đặc điểm của từng ngành, địa phương và cơ sở; hướng phong trào thi đua vào mục tiêu “năng suất - chất lượng - hiệu quả”; “việc làm - đời sống - dân chủ và công bằng xã hội”.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tiếp tục khẳng định sứ mệnh lịch sử của mình trong nền kinh tế tri thức và công nghiệp 4.0, xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động thành lực lượng sản xuất tiến bộ dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, phải không ngừng học tập để nâng cao kỹ năng, kiến thức tay nghề, kinh nghiệm, năng lực sáng tạo, tác phong công nghiệp đáp ứng trình độ phát triển của khoa học - công nghệ hiện đại và hội nhập quốc tế nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần tăng trưởng kinh tế, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương.

Bốn là, các cấp công đoàn phải hướng hoạt động về cơ sở bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; thực hiện tốt phương châm “Hằng tuần có 04 ngày làm việc ở cơ quan, 01 ngày làm việc ở cơ sở”. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị; Quyết định số 553-QĐ/TU, ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; quan tâm hơn nữa công tác bồi dưỡng phát triển Đảng trong công nhân, lao động, nhất là công nhân, lao động trẻ.

Năm là, công đoàn các cấp cần cụ thể hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ và cải tiến phương thức hoạt động, phù hợp với yêu cầu mới. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực và trình độ của đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp, đáp ứng yêu cầu hoạt động của tổ chức Công đoàn trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thưa các đồng chí,

Chiều ngày 21 tháng 6 vừa qua, Đại hội chúng ta đã bầu ra Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 34 đồng chí, đây là những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực, uy tín, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Công đoàn, tôi đề nghị các đồng chí phát huy tinh thần, trách nhiệm, trí tuệ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X đề ra.

Đồng thời, Đại hội sẽ tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, tôi đề nghị Đại hội, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận dân chủ, tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, về bản lĩnh chính trị và có khả năng tham gia đóng góp vào sự thành công của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Thưa Đại hội,

Với bản chất, truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung và của tỉnh Gia Lai nói riêng, với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm, tôi tin tưởng rằng nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn tỉnh sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng Gia Lai ngày càng giàu đẹp.

Một lần nữa, xin kính chúc các đồng chí đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí,

Trong không khí trang trọng của Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi trao tặng Công đoàn tỉnh Bức trướng với nội dung:

CÔNG ĐOÀN TỈNH GIA LAI

“ĐOÀN KẾT - ĐỔI MỚI - PHÁT TRIỂN”

Xin mời Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh lên nhận bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Dương Văn Trang

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Bí thư Tỉnh ủy

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

_______

* Đầu đề do Ban Biên tập đặt

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,340.0023,680.00
THB677.27703.30
SGD17,429.4817,990.91
SEK2,227.672,322.54
SAR6,241.016,491.34
RUB294.38325.92
NOK2,213.962,308.25
MYR5,261.865,377.30
KWD76,611.4879,684.38
KRW17.5419.24
JPY176.72185.22
INR285.06296.50
HKD2,948.323,043.29
GBP28,410.7229,325.87
EUR25,058.0726,196.51
DKK3,355.393,484.32
CNY3,410.783,521.18
CHF25,251.3426,064.73
CAD16,875.3517,418.93
AUD15,449.0115,946.65
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG