09/06/2016 - Lượt xem: 2244
Đó là hai trong số những nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình làm việc tháng 6 năm 2016 mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Theo đó, trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tập trung chỉ đạo rà soát, sơ kết đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2016. Đôn đốc xây dựng, hoàn thành Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu; Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 - 2020; Đề án “Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”; Phương án điều chỉnh địa giới hành chính huyện để thành lập thị xã Chư Sê. Chỉ đạo kiểm tra tiến độ lập hồ sơ đề nghị công nhận tỉnh Gia Lai là công viên văn hóa địa chất toàn cầu. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh; Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, chủ đầu tư triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Triển khai đúng tiến độ, đúng quy định phương án cổ phần hóa và sắp xếp doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn.

Chỉ đạo kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia tổ chức tại tỉnh. Bố trí nơi ăn, nghỉ hợp lý cho thí sinh và người thân của thí sinh ở xa về dự thi; tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho thí sinh là con em dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa và thí sinh cư trú tại các vùng chịu ảnh hưởng thiên tai, không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại. Chú trọng công tác bảo đảm vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm thi. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động hè cho thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, đảm bảo cho các em có một kỳ nghỉ hè an toàn, vui tươi và bổ ích. Rà soát các hạng mục cần đầu tư, chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2016 - 2017. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực, chất lượng khám, chữa bệnh. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn; đánh giá sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh theo tỉnh thần Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2020. Đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng nhà ở cho hộ nghèo bằng nguồn vốn của các doanh nghiệp tài trợ.

Đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 04 tháng 4 năm 2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 04 tháng 4 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thi hành các đạo luật liên quan đến lĩnh vực Tư pháp. Tập trung rà soát các vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài còn tồn đọng, các tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân để kịp thời giải quyết, không để phát sinh tình hình phức tạp.

Về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 13-KH/TU ngày tháng 5 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tuyên truyền kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Xây dựng văn bản chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo chuẩn bị nội dung và tổ chức Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV. Tổng kết Đề án 02-ĐA/TU ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đề án đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn giai đoạn 2009 - 2015. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 04-CT/TU ngày 11 tháng 7 năm 2006 về việc kết nạp đảng viên; thu hẹp thôn, làng, tổ dân phố chưa có đảng viên và tổ chức đảng, đặc biệt là xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy. Tiếp tục tăng cường công tác giám sát thường xuyên theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo và quy chế dân chủ ở cơ sở. Chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) và kỳ họp thứ nhất hội đồng nhân dân các cấp...

Bài, ảnh: Huy Bảo

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,350.0023,690.00
THB669.80696.13
SGD17,313.4317,886.31
SEK2,227.192,324.02
SAR6,240.186,495.99
RUB289.61320.92
NOK2,184.872,279.86
MYR5,200.685,319.29
KWD76,486.5079,622.01
KRW17.2818.96
JPY174.53183.08
INR283.76295.39
HKD2,948.773,046.34
GBP28,288.0929,224.11
EUR24,914.6226,068.68
DKK3,337.383,468.57
CNY3,377.453,489.73
CHF25,089.8325,920.02
CAD16,888.9017,447.73
AUD15,462.8915,974.54
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG