21/11/2019 - Lượt xem: 2449
Đảng bộ huyện Đak Đoa có 52 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 17 đảng bộ xã, thị trấn (133 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố), với 2.399 đảng viên. Cán bộ, công chức cấp xã có 638 đồng chí; trong đó, có 172 cán bộ là người dân tộc thiểu số; cán bộ cấp thôn, tổ dân phố 1.207 đồng chí.

Trong những năm qua, cùng với việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng các cấp về xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở như: Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về "Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn", Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên", Nghị quyết số 10-NQ/TU của Tỉnh ủy Gia Lai về "Công tác cán bộ của hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn", Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy về "Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn giai đoạn 2009 - 2015", Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Đề án số 01-ĐA/HU về “xây dựng, củng cố hệ thống chính trị xã, thị trấn, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở”. Qua tổng kết thực hiện cho thấy có sự chuyển biến tích cực về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị ở cơ sở, cũng như đội ngũ cán bộ, đảng viên, đã góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.  

Tuy nhiên, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở còn bộc lộ nhiều hạn chế, chưa ngang tầm với các yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra. Do đó, để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 17/12/2015 về “nâng cao năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở và năng lực lãnh đạo của các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố”.

Quán triệt văn bản chỉ đạo của cấp trên cho cán bộ cơ sở. Ảnh: Nguyễn Đông

Để nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, trong 04 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn rà soát, kiện toàn cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã củng cố, bổ sung 27 Ủy viên Ban chấp hành, 10 Ủy viên Thường vụ…; Ủy ban nhân dân huyện đã tuyển dụng 06 công chức cấp xã còn khuyết, đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có 638 đồng chí; trong đó: nữ có 250 đồng chí, dân tộc thiểu số 172 đồng chí, đảng viên có 508 đồng chí.

Hằng năm, cấp ủy các xã, thị trấn tiến hành rà soát, đánh giá, phân loại chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định, đồng thời tìm nguồn thay thế số cán bộ có năng lực và tín nhiệm thấp, không hoàn thành nhiệm vụ. Công tác quy hoạch cán bộ, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ được Đảng ủy các xã, thị trấn quan tâm thực hiện, đảm bảo theo đúng Hướng dẫn số 06-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Giai đoạn 2015 -2020, đã rà soát, bổ sung 176 đồng chí vào các chức danh chủ chốt cấp xã. Giai đoạn 2020 - 2025, quy hoạch được 283 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, 132 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ.

Cùng với công tác quy hoạch cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng luôn được huyện và cơ sở chú trọng triển khai thực hiện. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã cử 04 đồng chí cán bộ chủ chốt cấp xã đi học cao cấp lý luận chính trị, 73 đồng chí học lớp trung cấp chính trị hệ tập trung tại Trường Chính trị tỉnh. Ngoài ra huyện còn phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 03 lớp trung cấp lý luận chính trị tại huyện, trong đó có 122 cán bộ, công chức cấp xã theo học. Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở 52 lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nhiệp vụ cho 3.544 lượt cán bộ cơ sở. Qua đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực

Qua 04 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU của Huyện ủy cho thấy, chất lượng, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở và năng lực lãnh đạo của các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chuyển biến tích cực. Việc đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng và của chính quyền cơ sở được chú trọng; trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương được nâng lên; phong cách làm việc, ý thức phục vụ nhân dân, thái độ thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức cơ sở tốt hơn. Công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở được quan tâm thực hiện… Qua đó đã góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch vững mạnh.

Nguyễn Hoàng

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,410.0023,750.00
THB678.49704.56
SGD17,293.8617,850.84
SEK2,197.392,290.96
SAR6,260.116,511.17
RUB291.59322.83
NOK2,151.942,243.57
MYR5,202.225,316.32
KWD76,689.4179,765.03
KRW17.2718.94
JPY176.40184.88
INR284.95296.37
HKD2,957.713,052.97
GBP28,254.0429,164.00
EUR24,740.5625,864.44
DKK3,314.393,441.73
CNY3,379.953,489.33
CHF25,102.0025,910.45
CAD16,898.5317,442.77
AUD15,485.7615,984.50
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG