12/12/2016 - Lượt xem: 2156
Nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan nhà nước các cấp trong tỉnh đã có nhiều giải pháp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, làm chuyển biến về tinh thần trách nhiệm đối với công tác này. Đặc biệt là việc triển khai thực hiện văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy liên quan đến công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền.

Hằng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và ban hành các kế hoạch về công tác dân vận chính quyền trên địa bàn; chỉ đạo ủy ban nhân dân các cấp, các ngành khối chính quyền triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị, địa phương. Qua triển khai thực hiện, hầu hết cán bộ, công chức, viên chức khối chính quyền đều ý thức được công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là khối chính quyền đều phải làm công tác dân vận theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

Thực hiện Quyết định số 1338-QĐ/TU, ngày 31 tháng 5 năm 2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện; các cơ quan, đơn vị, địa phương đã cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch thực hiện, nhất là những vấn đề có liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi của nhân dân. Các cấp chính quyền, sở, ban, ngành đã phân công lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác dân vận; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, sửa đổi lề lối làm việc, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; quan tâm công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm của cán bộ, công chức; tăng cường chăm lo cải thiện và nâng cao đời sống cho nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, các đối tượng chính sách; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và giải quyết có hiệu quả những bức xúc của nhân dân. Việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp được các cơ quan, đơn vị quan tâm, chú trọng, xác định đây là trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, là tiêu chí để xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa. Qua đó đánh giá ý thức, tinh thần, thái độ của cán bộ, công chức, viên chức khi tiếp xúc, giải quyết công việc của tổ chức và công dân, góp phần nâng cao ý thức, tác phong, kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đoàn Công tác Ban Dân vận Trung ương

Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch hoạt động theo quy định của pháp luật. Chú trọng công khai hoạt động công quyền, hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật; các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội. Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân tiếp cận thông tin, tham gia giám sát, phản biện xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định về công khai, minh bạch hoạt động trong cơ quan, đơn vị. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được các cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả; phân công cán bộ tăng cường sâu sát cơ sở nắm bắt tình hình, giải quyết những vấn đề mới nảy sinh, nhất là những vụ khiếu nại, tố cáo có đông người tham gia, những vụ việc nhạy cảm dễ bị phần tử xấu lợi dụng kích động. Tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh phức tạp, làm rõ những vấn đề thắc mắc của người dân, góp phần vào việc phát huy dân chủ, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác cải cách hành chính, nhất là việc triển khai cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực liên quan trực tiếp đến phục vụ người dân. Đến nay 100% các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và xã, phường, thị trấn đã triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Các xã, phường, thị trấn tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của ban giám sát đầu tư cộng đồng, ban thanh tra nhân dân và tổ hòa giải ở cơ sở. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền. Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh đã ban hành tiêu chí đánh giá phân loại việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, xác định đây là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng ở cơ sở hằng năm. Đối với địa phương chưa ban hành tiêu chí đánh giá, phân loại thi đua, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân, cán bộ, công chức các cơ quan nhà nước các cấp trong việc triển khai thực hiện công tác dân vận mà vận dụng chung theo quy định của Luật thi đua - khen thưởng.

Nhìn chung, qua triển khai thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan, đơn vị khối chính quyền, nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng công tác dân vận của các cơ quan nhà nước được nâng lên. Các cấp, các ngành đã gắn nội dung công tác dân vận với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân trước khi quyết định các vấn đề liên quan đến cuộc sống người dân; quyền làm chủ của người dân ngày càng được phát huy.

Bài, ảnh: Huy Bảo

 

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,340.0023,680.00
THB676.68702.68
SGD17,391.4917,951.70
SEK2,217.802,312.25
SAR6,241.016,491.34
RUB293.01324.41
NOK2,202.822,296.64
MYR5,260.675,376.09
KWD76,611.4879,684.38
KRW17.4419.13
JPY177.60186.14
INR284.71296.13
HKD2,948.403,043.37
GBP28,325.1129,237.51
EUR24,935.4526,068.31
DKK3,338.253,466.52
CNY3,386.643,496.26
CHF25,212.8326,024.98
CAD16,828.7217,370.80
AUD15,423.5615,920.37
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG