The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Chú trọng công tác tuyên truyền lịch sử truyền thống địa phương
05/11/2020 - Lượt xem: 1975
Công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cách mạng luôn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo. Các cơ quan, đơn vị đã triển khai với nhiều hình thức phong phú, đạt kết quả tích cực. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức các cuộc thi nhằm khuyến khích cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia.

Năm 2018, Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức “Cuộc thi tìm hiểu về căn cứ cách mạng Khu 10 - xã Krong, giai đoạn 1945 - 1975”. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm và tổ chức trong 07 kỳ (mỗi tuần 01 kỳ). Kết quả, Ban Tổ chức Cuộc thi đã nhận được tổng số 105.933 lượt bài dự thi; thông qua Cuộc thi đã tạo thành đợt tuyên truyền rộng khắp trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân trong và ngoài toàn tỉnh về lịch sử hình thành và phát triển cũng như vị trí, vai trò, ý nghĩa của Căn cứ cách mạng Khu 10 (giai đoạn 1945 - 1975); những đóng góp to lớn của cán bộ, nhân dân xã Krong, huyện Kbang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; mục đích, ý nghĩa và các nhiệm vụ, giải pháp đầu tư, xây dựng Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong, huyện Kbang.

Căn cứ Hướng dẫn số 30-HD/BTGTW, ngày 13 tháng 4 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017 - 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thảo kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 tại Gia Lai vào ngày 30 tháng 01 năm 2018. Thông qua Hội thảo nhằm ghi nhận, tưởng nhớ và tri ân những công lao, đóng góp, hy sinh của các anh hùng, liệt sỹ và đồng bào các dân tộc tỉnh nhà trong Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Đồng thời, góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh về phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc trong đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Năm 2019, thực hiện Kế hoạch số 225-KH/TU, ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969 - 2/9/2019) và Kế hoạch số 175-KH/BTGTU, ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, đã tổ chức được 06 kỳ thi, với hình thức thi trắc nghiệm, kết thúc cuộc thi đã có hơn 45.000 lượt bài dự thi tham gia. Qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong và ngoài tỉnh hiểu rõ về những nội dung cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bản Di chúc, nhất là về Đảng cầm quyền, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, chăm lo đời sống nhân dân và phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế; nêu bật tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trí tuệ và trách nhiệm vô cùng lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Tổ quốc và nhân dân.  

Khu Di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong, huyện Kbang - Sợi chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng. Ảnh: N.Đ

Năm 2020, để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai”, với hình thức thi trắc nghiệm. Qua 08 kỳ thi, đã có 97.526 lượt bài tham gia dự thi; trong đó, có nhiều cá nhân, tổ chức ở các địa phương ngoài tỉnh tham gia. Thông qua cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức về truyền thống cách mạng và vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ, tiếp tục bồi dưỡng, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng bộ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển địa phương hiện nay.

Đối với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, đã chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử đảng bộ địa phương. Trong 03 năm (2018 - 2020), thành phố Pleiku, các huyện: Kông Chro, Kbang, Đak Đoa, Krông Pa đã tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử đảng bộ địa phương, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia.

Công tác giảng dạy lịch sử Đảng ở Trường Chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố và hệ thống các trường phổ thông, các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh được quan tâm thường xuyên. Hằng năm, Trường Chính trị tỉnh đều có kế hoạch mở các lớp trung cấp lý luận chính trị tại các huyện, thị xã, thành phố và một số đảng ủy. Trong chương trình giảng dạy Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, mỗi giai đoạn lịch sử đều có sự liên hệ, vận dụng tình hình địa phương, giúp học viên nắm vững thêm về lịch sử đảng bộ và vai trò lãnh đạo của đảng bộ địa phương trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng trong những năm qua được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đạt được những kết quả đáng kể. Tháng 3 năm 2019, tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Kỹ nghệ đá cũ An Khê trong bối cảnh các kỹ nghệ ghè đá 2 mặt châu Á” diễn ra tại thị xã An Khê. Hội thảo đã được các nhà khoa học, khảo cổ trên thế giới quan tâm, mở ra một chương trình hợp tác lâu dài để nghiên cứu về vùng đất An Khê nói riêng và Việt Nam nói chung. Các di vật khai quật được thể hiện địa điểm con người cư trú và những nơi con người chuyên chế tác công cụ, từ đó chuyển cho các khu vực xung quanh, tạo nên một hệ thống các di tích ở vùng An Khê. Những tư liệu ở đây không chỉ cho chúng ta biết về giai đoạn xa xưa nhất của lịch sử Việt Nam mà còn góp phần vào việc nghiên cứu toàn bộ sự phát triển loài người ở giai đoạn đầu tiên, sự chuyển biến từ người đứng thẳng sang người hiện đại.

Ngoài ra, tỉnh đã chỉ đạo ngành chức năng tổ chức sưu tầm tư liệu, hình ảnh, triển lãm về Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Bình - nguyên Khu ủy viên Khu ủy V, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ; lấy ý kiến về việc triển khai nhiệm vụ bảo tồn, tu bổ di tích lịch sử văn hóa Nền nhà, Hồ nước và Kho tiền ông Nhạc; công bố nội dung văn bia Chăm Pa được phát hiện tại huyện Đak Pơ; xây dựng một số công trình di tích lịch sử trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; tổ chức Hội thảo khoa học về quần thể di tích sơ kỳ đá cũ Rộc Tưng - Gò Đậu, thị xã An Khê và Hội thảo về chiến thắng Plei Ring tại huyện Chư Sê vào đầu tháng 12 năm 2019… Từ những kết quả nghiên cứu đó, góp phần quảng bá văn hóa - lịch sử gắn với du lịch trên địa bàn tỉnh đến đông đảo các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Nguyễn Văn

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG