16/06/2019 - Lượt xem: 1983
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương liên quan đến công tác lý luận, nhất là Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trong toàn tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định các nội dung trọng tâm cần tập trung tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận. Theo đó, trong lĩnh vực kinh tế - xã hội thì cần tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế và doanh nghiệp trong tỉnh; cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất; phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Vấn đề quản lý và bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; quản lý tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh... Nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống văn minh, phòng, chống các tệ nạn xã hội; giảm nghèo bền vững, chăm sóc người có công, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc; phát triển, quản lý xã hội bền vững, đồng thuận, kỷ cương...

Đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tỉnh xác định xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân vững mạnh; xây dựng thế trận khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc; bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; an ninh mạng, an ninh thông tin; phòng, chống “diễn biến hòa bình”, tội phạm, tệ nạn xã hội và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các đối tượng cơ hội chính trị...

Hội đồng lý luận Trung ương làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Đông

Cùng với đó, về xây dựng hệ thống chính, cần chú trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; công tác tổ chức cán bộ (mô hình mới trong sắp xếp, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; mô hình về nhất thể hóa các chức danh cán bộ); xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số; công tác cải cách hành chính; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, vai trò giám sát, phản biện xã hội của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bên cạnh đó, công tác giáo dục lý luận chính trị đã được các cấp ủy trong tỉnh thực hiện đúng định hướng, nội dung, hình thức đa dạng, phong phú. Công tác nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Đảng có đổi mới. Đội ngũ cán bộ lý luận được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, phát triển. Việc phát huy dân chủ, tự do sáng tạo trong nghiên cứu lý luận được coi trọng. Cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” và sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng đạt những kết quả bước đầu.

Việc đổi mới cơ chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ đã chuyển mạnh từ nghiên cứu cơ bản sang ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, lấy ứng dụng kết quả nghiên cứu làm căn cứ chủ yếu để lựa chọn đầu tư. Tỉnh đã đầu tư xây dựng mạng lưới nghiên cứu triển khai khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống, đẩy mạnh hoạt động áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, trong đó đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, kêu gọi đầu tư công nghệ cao theo hướng bền vững trong sản xuất, chế biến; qua đó, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn; nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng nông sản, thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển, thực hiện mục tiêu xoá đói, giảm nghèo. Thông qua các đề tài nghiên cứu đã kiến nghị phương án phát triển sản xuất theo vùng, thổ nhưỡng một cách hợp lý, hạn chế thiệt hại do hạn hán, bão lũ gây ra.

Huy Bảo

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,330.0023,670.00
THB676.39702.38
SGD17,452.2918,014.46
SEK2,251.132,347.00
SAR6,238.856,489.10
RUB290.75321.91
NOK2,221.392,316.00
MYR5,265.585,381.10
KWD76,654.0279,728.68
KRW17.6519.36
JPY176.63185.12
INR285.28296.73
HKD2,947.373,042.31
GBP28,514.2629,432.78
EUR25,262.5026,410.24
DKK3,384.023,514.06
CNY3,408.133,518.44
CHF25,298.5626,113.49
CAD16,919.9917,465.02
AUD15,585.8216,087.88
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG