15/01/2016 - Lượt xem: 2133
Ngày 15/1, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác tòa án năm 2016. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị triển khai công tác tòa án năm 2016 (Ảnh: TH)

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đề nghị: Trong năm 2016, tòa án các cấp cần nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án; khắc phục triệt để việc để các vụ án quá thời hạn xét xử do lỗi chủ quan của tòa án; đảm bảo các phán quyết của tòa án phải đúng pháp luật, bảo đảm công lý, bảo vệ quyền công dân, quyền con người; phấn đấu không để xảy ra việc xét xử oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

Ngày 15/1, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác tòa án năm 2016. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Cùng dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện các Bộ, Ban, ngành, Trung ương.

Tỷ lệ giải quyết từng loại vụ án vượt chỉ tiêu đề ra

Trong Diễn văn khai mạc, đồng chí Trương Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) nhấn mạnh: Trong năm qua, mặc dù yêu cầu nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề và có những khó khăn về thay đổi cơ cấu tổ chức, song với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức tòa án nhân dân các cấp, về cơ bản các tòa án đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đề ra với nhiều chuyển biến tích cực.

Năm 2015, các tòa án đã giải quyết 399.058 vụ án các loại trong tổng số 426.728 vụ án đã thụ lý (đạt tỷ lệ 93,5%); số vụ án còn lại hầu hết  là mới thụ lý và còn trong thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Mặc dù số lượng các loại vụ án phải giải quyết tăng nhưng tỷ lệ giải quyết từng loại vụ án đều vượt chỉ tiêu xét xử đề ra từ đầu năm; tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của tòa án là 1,35% (giảm 0,26%). Tranh tụng tại phiên tòa ngày càng được tăng cường và đảm bảo thực chất.

Công tác xét xử các vụ án hình sự trong năm qua về cơ bản đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Nhiều vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng hoặc các vụ án được dư luận xã hội quan tâm đã được các tòa án khẩn trương nghiên cứu hồ sơ để đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, đáp ứng yêu cầu chính trị của các địa phương cũng như cả nước, đặc biệt là các vụ án trọng điểm về tham nhũng phải đưa ra xét xử trước Đại hội Đảng lần thứ XII.

Công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, các tòa án giải quyết đạt trên 50% số đơn thuộc thẩm quyền. Đã xem xét, giải quyết 20/32 trường hợp có đơn kêu oan được xét xử trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII có mức phạt từ 20 năm, chung thân hoặc tử hình, cũng như một số vụ án xét xử từ nhiều năm trước, mà bị cáo có đơn kêu oan.

Việc xây dựng các dự án luật do tòa án chủ trì xây dựng được tiến hành bảo đảm tiến độ và chất lượng. Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã thông qua 3 Nghị quyết hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, trong đó có Nghị quyết về Quy chế ban hành án lệ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của tòa án cũng còn một số hạn chế, đó là: Trong công tác xét xử các vụ án hình sự còn có 2 trường hợp kết án oan người không có tội; một số tòa án chưa khắc phục triệt để việc để các vụ án quá thời hạn luật định do lỗi chủ quan; vẫn còn xảy ra các trường hợp cán bộ, công chức tòa án vi phạm phẩm chất đạo đức, kỷ luật công vụ và thậm chí vi phạm pháp luật… 

Xứng đáng là chỗ dựa và niềm tin của nhân dân

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang - Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương hoan nghênh và biểu dương những thành tích, kết quả công tác của tòa án nhân dân, tòa án quân sự các cấp đã đạt được trong năm 2015 vừa qua.

Chủ tịch nước lưu ý: Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của các tòa án nhân dân các cấp vẫn còn một số hạn chế cần phải khắc phục. Trên cơ sở đó, đề nghị cần đánh giá kỹ những hạn chế, yếu kém, xác định rõ nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan để cùng nhau ra sức khắc phục trong năm mới.

Nhấn mạnh năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện các nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại hiểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực diễn biến hết sức phức tạp, tình hình kinh tế - xã hội đất nước còn nhiều khó khăn; đối với tòa án nhân dân, tòa án quân sự các cấp, khối lượng công việc là rất lớn, nhiều nhiệm vụ mới, quan trọng, Chủ tịch nước cho rằng, nhiệm vụ đặt ra đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức các Tòa án phải nỗ lực phấn đấu cao mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác của các tòa án trong năm 2016, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC cần phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo các tòa án tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tiếp tục triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013, các Nghị quyết của Đảng, các Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác tư pháp, cải cách tư pháp; tập trung ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để tự mình hoặc kiến nghị cơ quan liên quan, có thẩm quyền hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định mới của pháp luật, sớm đưa Nghị quyết của Đảng, Hiến pháp, pháp luật vào cuộc sống. Tăng cường công tác tổng kết thực tiễn xét xử; đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật, triển khai thực hiện tốt việc áp dụng án lệ.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật Tổ chức tòa án nhân dân năm 2014; kiện toàn tổ chức bộ máy các tòa án từ trung ương đến địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tòa án các cấp; làm tốt công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức xã hội cho cán bộ, thẩm phán tòa án các cấp…

Tiếp tục chăm lo công tác xây dựng các tổ chức Đảng tại các tòa án ngày càng trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao theo đúng các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các hành vi tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, thẩm phán, công chức tòa án.

“Cần thường xuyên kiểm tra, thanh tra nội bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các sai phạm; giữ gìn, nâng cao uy tín người thẩm phán, cán bộ, công chức tòa án, xứng đáng là chỗ dựa và niềm tin của nhân dân”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước yêu cầu tòa án các cấp nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án; khắc phục triệt để việc để các vụ án quá thời hạn xét xử do lỗi chủ quan của tòa án. Nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa; đảm bảo các phán quyết của tòa án phải đúng pháp luật, bảo đảm công lý, bảo vệ quyền công dân, quyền con người; phấn đấu không để xảy ra việc xét xử oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

Tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước. Tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trụ sở, trang thiết bị làm việc, phục vụ hoạt động của tòa án các cấp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giải quyết công việc tại tòa án và nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tòa án các cấp...

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Hội nghị (Ảnh TH)

Nhân dịp này, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tòa án” cho một số đồng chí tại các Bộ, Ban, ngành Trung ương có thành tích xuất sắc đóng góp cho hoạt động TAND trong thời gian qua.

Theo báo cáo của TANDTC, trong năm 2015, tỷ lệ các bị cáo được tòa án cho hưởng án treo là 20,2%, trong đó 99,5% các trường hợp cho hưởng án đảm bảo đúng căn cứ pháp luật, không bị tòa án cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm hủy, sửa án. Đối với các vụ án tham nhũng, tỷ lệ các bị cáo được tòa án cho hưởng án treo chiếm tỷ lệ 17,2%, giảm 1,6% so với cùng kỳ năm trước, không có trường hợp bào bị sửa án do áp dụng không đúng quy định của pháp luật.

Trong năm 2016,  công tác tòa án xác định tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Hiến pháp năm 2013 và các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp. Chủ động triển khai thực hiện các Luật, Pháp lệnh được Quốc hội thông qua có liên quan đến hoạt động của tòa án. Đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác tổng kết thực tiễn xét xử và đảm bảo áp dụng thống nhất trong pháp luật, trong đó đặc biệt chú trọng việc triển khai áp dụng án lệ. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án. Khẩn trương xây dựng Đề án biên chế cán bộ, thẩm phán của các tòa án, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tăng cường và mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế…

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,340.0023,680.00
THB676.68702.68
SGD17,391.4917,951.70
SEK2,217.802,312.25
SAR6,241.016,491.34
RUB293.01324.41
NOK2,202.822,296.64
MYR5,260.675,376.09
KWD76,611.4879,684.38
KRW17.4419.13
JPY177.60186.14
INR284.71296.13
HKD2,948.403,043.37
GBP28,325.1129,237.51
EUR24,935.4526,068.31
DKK3,338.253,466.52
CNY3,386.643,496.26
CHF25,212.8326,024.98
CAD16,828.7217,370.80
AUD15,423.5615,920.37
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG