24/11/2021 - Lượt xem: 1444
Thời gian qua, quán triệt và thực hiện Quy chế công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã có nhiều cố gắng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tập trung củng cố tổ chức, kiểm tra, hướng dẫn cơ sở đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đồng thời phối hợp với các ngành chức năng giải quyết những mâu thuẩn, bức xúc trong nhân dân. Vận động đoàn viên, hội viên tích cực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đứng ra tín chấp với ngân hàng, lập các dự án để đoàn viên, hội viên vay vốn giải quyết việc làm. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã chủ động phối hợp cùng với chính quyền tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào các dự thảo luật, tổ chức học tập về các luật đã ban hành như luật thanh niên, luật chống tham nhũng…tham gia công tác tuyên truyền luật bầu cử đại biểu Quốc hội, vận động nhân dân tham gia tích cực công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII,Khoá XIV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; 2021-2026 với số cử tri tham gia bầu cử đạt 99,68%. Phối hợp với các cấp chính quyền triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng hương ước nông thôn; tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu dân cử, qua đó nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân để kịp thời tham mưu các cấp ủy giải quyết kịp thời, không để kéo dài trở thành những vấn đề bức xúc trong nhân dân, gây mất niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Việc phát động và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân do Mặt trận, các đoàn thể tổ chức đã tạo ra nhiều mô hình tốt, có ý nghĩa thiết thực, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia như: cuộc vận động quỹ "Vì người nghèo" của Mặt trận, quỹ "Nghĩa tình đồng đội" của Hội Cựu chiến binh, cuộc vận động "Mái ấm công đoàn" của Liên đoàn Lao động huyện, "Mái ấm tình thương" của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện… Trong thời gian qua, quỹ "Vì người nghèo" của Mặt trận Tổ quốc huyện đã vận động được 6.688.980.000 đồng, đã tiến hành phân bổ làm mới 166 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ xây 20 nhà cho gia đình chính sách; quỹ "Nghĩa tình đồng đội" của Hội Cựu chiến binh đã vận động được 1.325.000.000 đồng, hỗ trợ làm 53 nhà; quỹ"Mái ấm tình thương" của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã vận động được hơn 423.521.000 đồng, hỗ trợ làm 17 nhà; quỹ"Mái ấm công đoàn" của Liên đoàn Lao động huyện đã vận động hơn 200.000.000 đồng, hỗ trợ làm 07 nhà. Qua việc tổ chức các phong trào, các cuộc vận động đã tranh thủ mọi nguồn lực tạo điều kiện giúp đỡ đoàn viên, hội viên được vay vốn phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu cho gia đình và xã hội, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần trong nhân dân.

MT và đoàn thể huyện Chư Prông làm tốt công tác dân vận, nhất là tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về "Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội", Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 về "Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền" được Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể các cấp triển khai thực hiện, phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị. Các hoạt động giám sát được thực hiện với nội dung ngày càng có chiều sâu, gắn bó thiết thực với đời sống của người dân; phương pháp giám sát được thực hiện đảm bảo quy trình, quy định. Qua giám sát, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã tham mưu cho Đảng, phối hợp với chính quyền chỉ đạo xử lý nhiều vấn đề bức xúc trong nhân dân, góp phần phát huy dân chủ, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân; đồng thời phát huy vai trò, vị trí và nâng cao trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc tập hợp khối đại đoàn kết dân tộc.

Trong 05 năm  Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện, xã đăng ký 109 nội dung giám sát, 07 nội dung phản biện (trong đó Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện đăng ký 40 nội dung giám sát, 07 nội dung phản biện; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã đăng ký 69 nội dung giám sát) được cấp ủy các cấp phê duyệt 116 nội dung. Kết quả: Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện đã tổ chức giám sát 31/40 nội dung đạt 77%; phản biện 05/07 nội dung đạt 71%. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã đã tổ chức giám sát 45/69 nội dung đạt 65%;  Thông qua hoạt động giám sát giúp cho chính quyền các cấp thấy được những tồn tại, hạn chế, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân; đồng thời, giúp cho Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tích lũy thêm một số kinh nghiệm góp phần vào việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động.

Thời gian đến, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện Chư Prông tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, hội viên và nhân dân; đổi mới phương thức vận động quần chúng; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút quần chúng vào tổ chức. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên; chức năng giám sát và phản biện xã hội; xây dựng và phát huy có hiệu quả lực lượng nòng cốt, người có uy tín trong cộng đồng dân cư.

Tăng cường bám cơ sở, nắm chắc tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo, dự báo các nhân tố ảnh hưởng đến công tác dân vận, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án đầu tư, triển khai các chương trình dự án, tranh chấp đất đai, hoạt động tôn giáo trái pháp luật... để kịp thời phát hiện sớm các tình huống phức tạp, phát sinh, phối hợp tham mưu, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm ngay ở cơ sở không để xảy ra những điểm nóng, khiếu kiện đông người, vượt cấp. Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; khắc phục lề lối làm việc hành chính hóa, quan liêu, xa dân, đồng thời củng cố nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức trong hệ thống chính trị; đấu tranh có hiệu quả với việc lợi dụng dân chủ để chống phá Đảng, Nhà nước.

Phương Anh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,340.0023,680.00
THB676.68702.68
SGD17,391.4917,951.70
SEK2,217.802,312.25
SAR6,241.016,491.34
RUB293.01324.41
NOK2,202.822,296.64
MYR5,260.675,376.09
KWD76,611.4879,684.38
KRW17.4419.13
JPY177.60186.14
INR284.71296.13
HKD2,948.403,043.37
GBP28,325.1129,237.51
EUR24,935.4526,068.31
DKK3,338.253,466.52
CNY3,386.643,496.26
CHF25,212.8326,024.98
CAD16,828.7217,370.80
AUD15,423.5615,920.37
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG