03/10/2019 - Lượt xem: 1593
Chiều 02/10, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 mở rộng đã diễn ra phiên bế mạc. Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã có phát biểu bế mạc hội nghị. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc trên.

 

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,

Thưa các đồng chí dự Hội nghị,

Sau hai ngày làm việc nghiêm túc, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Các đồng chí đại biểu dự Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào các dự thảo văn bản trình tại Hội nghị, nhất là tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm 2019 và chủ đề, phương châm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Dự thảo Đề cương Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để kết thúc Hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi khái quát, làm rõ thêm một số vấn đề để thống nhất trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong thời gian đến.

1. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019

Đa số các đại biểu đều thống nhất với nội dung dự thảo Báo cáo; đồng thời, đã tập trung phân tích, làm rõ những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế; chỉ ra nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan trong thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm 2019. Trên cơ sở đó, tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành của tỉnh tiếp tục bám sát nội dung các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Tỉnh ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Một là, Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế đảm bảo đạt chỉ tiêu Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Tỉnh ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 đề ra; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 8,1% đến 8,2% như Nghị quyết đã đề ra. Các địa phương, cơ quan chuyên môn khẩn trương rà soát kỹ những chỉ tiêu chưa đạt, xác định rõ hạn chế, nguyên nhân và giải pháp cụ thể để khắc phục

Tập trung các nguồn lực đầu tư phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Khuyến khích, kêu gọi, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; hoàn chỉnh, ban hành Nghị quyết phát triển rau, hoa và cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2030, định hướng đến năm 2040

Thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng; đánh giá, kiểm điểm kết quả triển khai kế hoạch trồng mới 5.015 ha rừng trong năm 2019 đối với các địa phương, đơn vị chủ rừng được giao chỉ tiêu. Kiểm tra, xử lý các vi phạm về khai thác, vận chuyển khoáng sản, lâm sản trái pháp luật, xử lý nghiêm các vụ vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới huyện Kbang. Phấn đấu năm 2019, có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, toàn tỉnh năm 2019 có 71 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đẩy mạnh thực hiện tốt Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân vốn đầu tư công, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án cụ thể. Huy động nguồn lực để thực hiện các dự án đầu tư đúng tiến độ. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, giải ngân vốn các dự án đầu tư công, nhất là các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh.

Tăng cường công tác thu ngân sách, xử lý nợ thuế; thực hiện các giải pháp chống thất thu ngân sách; tập trung thực hiện các biện pháp phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2019 đạt 5.000 tỷ đồng trở lên. Chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường

- Hai là, Triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tập trung các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở. Quan tâm triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ.

Tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, triển khai các chính sách ưu đãi đầu tư du lịch, hỗ trợ hoạt động xúc tiến, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển du lịch cộng đồng. Tổ chức Hội nghị xúc tiến du lịch; tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya 2019. Thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, tập trung chỉ đạo giảm nghèo theo chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh thực hiện công tác tư vấn, giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động.

- Ba là, Các cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, đảm bảo an ninh chính trị, an ninh biên giới và trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, nhất là trong dịp Lễ Noel 2019, Tết Dương lịch 2020 không để bị động, bất ngờ, phức tạp. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 51-NQ/TW, ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các vụ án về tham nhũng, các vụ việc phức tạp, nổi cộm. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài thuộc thẩm quyền còn tồn đọng.

- Bốn là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, trước hết là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở tất cả các cấp, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên ở cơ sở. Chú trọng công tác định hướng thông tin tuyên truyền; chủ động đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc, xuyên tạc của thế lực thù địch, các bài báo đưa tin sai sự thật; việc này vừa qua Ban Bí thư đã có quy định để quản lý, xử lý.

Chủ động trong công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; triển khai đồng bộ, toàn diện kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh; xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, lấy nhân dân và doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ; xác định đây là nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu.

- Năm là, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đề cao tính sáng tạo, hiệu quả; tập trung hoàn thành các nội dung theo kế hoạch năm 2019. Vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số và tại huyện điểm Kbang; phát huy hiệu quả các mô hình mới, cách làm sáng tạo; chú trọng xây dựng làng thanh niên, làng phụ nữ kiểu mẫu, xây dựng tổ chức đoàn, hội vững mạnh. Hoàn thành các nội dung giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân. Tập trung củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, nhất là các thôn, làng trọng điểm. Tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia có hiệu quả các nội dung, chương trình Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số”. Chỉ đạo tổ chức thành công Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

2. Về chủ đề, phương châm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Dự thảo Đề cương Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Tiểu ban Nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp thu, tu chỉnh và tiếp tục xin ý kiến tiếp theo theo Kế hoạch.

3. Về Dự thảo Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình số 24-CTr/TU, ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh: Đa số các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại biểu dự Hội nghị thống nhất cao với dự thảo văn bản. Đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến tham gia tại Hội nghị để tu chỉnh, trình ký, ban hành.

Thưa các đồng chí,

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 khóa XV đã thành công tốt đẹp. Ngay sau Hội nghị này, đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo chức trách, nhiệm vụ và phạm vi trách nhiệm của mình, phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí, cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV. Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin cảm ơn.

-----------------------

(*) Tựa đề do Ban Biên tập Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh đặt.

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,340.0023,680.00
THB676.68702.68
SGD17,391.4917,951.70
SEK2,217.802,312.25
SAR6,241.016,491.34
RUB293.01324.41
NOK2,202.822,296.64
MYR5,260.675,376.09
KWD76,611.4879,684.38
KRW17.4419.13
JPY177.60186.14
INR284.71296.13
HKD2,948.403,043.37
GBP28,325.1129,237.51
EUR24,935.4526,068.31
DKK3,338.253,466.52
CNY3,386.643,496.26
CHF25,212.8326,024.98
CAD16,828.7217,370.80
AUD15,423.5615,920.37
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG