Unable to connect to the remote server Cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm công tác chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
08/12/2018 - Lượt xem: 2058
Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 29 tháng 4 năm 2008 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã nghiêm túc triển khai thực hiện.

Theo đó, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo việc quán triệt, học tập, phổ biến Chỉ thị 07-CT/TU, gắn với Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18 tháng 02 năm 1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và các Nghị định của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. 100% tổ chức cơ sở đảng, 95% cán bộ, đảng viên; 90% đoàn viên, hội viên và nhân dân được quán triệt, học tập và phổ biến Chỉ thị.

 Nhằm tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình số 74-CTr/TU, ngày 05 tháng 5 năm 2010 về thực hiện Kết luận số 65-KL/TW, ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Ban Bí thư và Chương trình số 12-CTr/TU, ngày 29 tháng 4 năm 2016 thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07 tháng 01 năm 2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đánh giá phân loại việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng, chính quyền hằng năm; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết và thông tin báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ theo chỉ đạo của Trung ương và cấp ủy địa phương.

Cấp ủy, chính quyền ở cơ sở phát huy vai trò của người dân trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Trên cơ sở Chỉ thị 07-CT/TU, các văn bản của Trung ương, ủy ban nhân dân các cấp cụ thể hóa và ban hành nhiều kế hoạch triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình phù hợp với tình hình địa phương; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản: Công văn số 2940/UBND-NC, ngày 08 tháng 10 năm 2008 về việc tăng cường thực hiện các quy định về dân chủ ở cơ sở; Công văn số 738/UBND-NC, ngày 13 tháng 3 năm 2015 về việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong công tác đối thoại với nhân dân; chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng, kéo dài ở đơn vị, địa phương. Đồng thời, tiến hành rà soát bổ sung và hoàn thiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; quy chế tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Hội đồng nhân dân các cấp quan tâm đổi mới nội dung, chương trình các kỳ họp, tại các kỳ họp hội đồng nhân dân đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân, những vấn đề khó khăn, vướng mắc đặt ra trong thực tiễn, qua đó yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, địa phương tháo gỡ kịp thời. Hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn từng bước được đổi mới; tăng cường tiếp xúc cử tri, bảo đảm các kiến nghị, phản ánh của cử tri và nhân dân được các cơ quan liên quan xem xét, trả lời theo quy định. Tổ chức thành công các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 và 2016 - 2021.

Qua việc quán triệt, triển khai Chỉ thị 07-CT/TU, nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ trong các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh được nâng lên. Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; trong quá trình triển khai thực hiện, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương có những nội dung, giải pháp, cách làm phù hợp trong việc thực hiện Chỉ thị 07-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bài, ảnh: Bảo Hân

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG