Lễ khai mạc kỳ thi tuyển chức danh Phó Viện trưởng Viện Khoa học KTTV&BĐKH ngày 25/9/2019. (Ảnh: Việt Hùng) 

Thực hiên chủ trương của BộChính trị về Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng, Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo, tổ chức triển khai nghiêm túc chủ trương của Bộ Chính trị; chỉ đạo các đơn vị đề xuất, lựa chọn một số vị trí chức danh để tổ chức thi tuyển với mục tiêu đổi mới, từng bước tạo môi trường minh bạch, dân chủ trong việc bố trí, sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Trong đó, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu tại Quyết định số 1485/QĐ-BTNMT ngày 13/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Căn cứ Kế hoạch thi tuyển, ngày 25/9/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thi kỳ thi viết, tham dự có 4 ứng viên và kết quả cả 4 ứng viên dự thi đều đạt trên 50 điểm, do đó đủ điều kiện tiếp tục dự thi phần thi trình bày Đề án theo quy định.

Theo Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, chủ trương về Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng” là một chủ trương lớn và quan trọng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ. Việc thực hiện đề án nhằm phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm để đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Đồng thời, với việc tổ chức thi tuyển chức danh, sẽ từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo, quản lý; tránh tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo.

Qua kỳ thi này, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường mong muốn sẽ phát hiện và lựa chọn được người có đức, có tài gắn với tiêu chuẩn của chức danh lãnh đạo của đơn vị./.