12/01/2022 - Lượt xem: 1324
Sáng 12/01, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội chính Đảng.

Dự và chủ trì Hội nghị tại Điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Hồ Văn Niên - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội chính Đảng.

Năm 2021, tuy có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động, ảnh hưởng của dịch Covid-19, song ngành Nội chính Đảng vừa tích cực phòng, chống dịch hiệu quả, thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch bệnh, vừa tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo hoàn thành theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Nổi bật là: Tập trung nghiên cứu, xây dựng nhiều đề án lớn, qua đó, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương ban hành nhiều chủ trương quan trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Ban Nội chính Trung ương đã tập trung nghiên cứu, xây dựng 10 đề án, chuyên đề lớn, trong đó đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua 02 đề án; xây dựng trên 100 báo cáo, đề xuất; nghiên cứu 14 đề tài, đề án khoa học cấp ban đảng. Ban nội chính các tỉnh uỷ, thành uỷ tham mưu cấp uỷ các cấp ban hành hơn 2.260 văn bản để cụ thể hoá lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ.

Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, thực sự bản lĩnh, quyết liệt, sáng tạo trong tham mưu, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý kiên quyết nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Chất lượng thẩm định, tham gia ý kiến đối với các đề án, văn bản quan trọng được nâng lên, giữ vai trò quan trọng trong việc tham mưu cho Đảng, Nhà nước và các cấp uỷ ban hành chủ trương, chính sách về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Công tác kiểm tra, giám sát có tác dụng thúc đẩy các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan chức năng tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt công tác này. Phối hợp tổ chức thành công 02 Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; 07 hội nghị về công tác phối hợp với 11 cơ quan Trung ương, đưa chất lượng quan hệ phối hợp với các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng nâng lên một bước mới. Tổ chức, bộ máy, biên chế được củng cố, kiện toàn; kỷ cương, kỷ luật được giữ vững; đội ngũ cán bộ đoàn kết, trung thành, bản lĩnh, tận tuỵ, sáng tạo; vị thế, uy tín của ngành Nội chính Đảng được khẳng định và nâng cao…

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, tại dự thảo báo cáo trình Hội nghị cũng như qua ý kiến phát biểu của đại biểu tại các điểm cầu đã nghiêm túc thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục: Công tác tham mưu, đề xuất xây dựng, hoàn thiện thể chế về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là thể chế kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Công tác kiểm tra, giám sát có lúc, có nơi chưa được chú trọng đúng mức. Công tác tham mưu chưa toàn diện; công tác phát hiện, xử lý ở một số địa phương còn hạn chế; có nơi còn nặng công tác xử lý, chưa quan tâm đúng mức công tác phòng ngừa; nhiều địa phương chưa quan tâm tham mưu đẩy mạnh công tác giáo dục liêm chính, đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức. Công tác theo dõi, nắm tình hình địa bàn có lúc, có nơi chưa kịp thời, sâu sát; tính chủ động, chất lượng, chiều sâu, khả năng phát hiện vấn đề mới để tham mưu, đề xuất chưa cao…

Về nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022, Hội nghị xác định phải khẩn trương hoàn thành các đề án lớn trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ; tiếp thu ý kiến chỉ đạo để hoàn thiện 03 đề án, trong đó có Đề án xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ khối cơ quan Nội chính. Chủ trì, phối hợp tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, nhất là Quy định số 32-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư; Kết luận số 05-KL/TW của Bộ Chính trị; kết luận, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…, trọng tâm là phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Tập trung tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng, tiêu cực, kinh tế đã khởi tố; rà soát, đề xuất đưa các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực vào diện Ban Chỉ đạo, ban thường vụ các tỉnh uỷ, thành uỷ theo dõi, chỉ đạo. Tham mưu chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán để kịp thời phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, nhất là trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, ngân sách, cổ phần hoá doanh nghiệp, mua sắm các trang thiết bị phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp xử lý sai phạm trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; xử lý ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc (tham nhũng vặt). Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý hoặc tham mưu xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định.

Bảo Ngọc

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,330.0023,670.00
THB676.39702.38
SGD17,452.2918,014.46
SEK2,251.132,347.00
SAR6,238.856,489.10
RUB290.75321.91
NOK2,221.392,316.00
MYR5,265.585,381.10
KWD76,654.0279,728.68
KRW17.6519.36
JPY176.63185.12
INR285.28296.73
HKD2,947.373,042.31
GBP28,514.2629,432.78
EUR25,262.5026,410.24
DKK3,384.023,514.06
CNY3,408.133,518.44
CHF25,298.5626,113.49
CAD16,919.9917,465.02
AUD15,585.8216,087.88
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG