The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Ayun Pa: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, dân vận cơ sở
25/05/2021 - Lượt xem: 4143
Những năm qua, công tác dân vận góp phần động viên các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã Ayun Pa tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra.

Đặc biệt là sau khi Ban Thường vụ Thị ủy ban hành Đề án 01-ĐA/TU, ngày 30 tháng 3 năm 2016 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, dân vận cơ sở trong tình hình mới, giai đoạn 2016 - 2020” (gọi tắt là Đề án Tuyên - Vận), trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Thị ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảng ủy các xã, phường triển khai thực hiện Đề án Tuyên - Vận và xây dựng kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, dân vận cơ sở trong tình hình mới giai đoạn 2016 - 2020.

Ban chỉ đạo xã, phường phối hợp với các ban, ngành vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận - các đoàn thể như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội và đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù định giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn. Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực và hiệu quả; hướng mạnh hoạt động về cơ sở, duy trì ngày thứ 5 đi cơ sở, hàng tháng đi cơ sở theo ngày truyền thống của tổ chức mình. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhất là thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình”; tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh theo Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Các cuộc vận động, các phong trào do Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị xã có ý nghĩa thiết thực đã khơi dậy sức sáng tạo của quần chúng nhân dân, đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, giúp đỡ nhau vươn lên thoát nghèo bền vững.

Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân được chú trọng

Công tác dân vận chính quyền của các xã, phường có chuyển biến tích cực. Hoạt động tiếp dân, hòa giải ở cơ sở, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện kịp thời. Triển khai, giải quyết những vấn đề, vụ việc bức xúc trong nhân dân, nhất là trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình dân sinh, việc giải quyết đơn thư khiếu kiện, thực hiện nghiêm túc việc công khai xin lỗi nhân dân khi mắc sai phạm trong quá trình giải quyết các vụ việc liên quan đến quyền lợi nhân dân. Phối hợp triển khai thực hiện các chương trình, dự án kinh tế - xã hội, vận động, hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân phát triển sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự ở các địa bàn dân cư. Vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội xã, phường thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên, nhân dân trên địa bàn; bám, nắm tình hình ở thôn, tổ dân phố để tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh phức tạp; tích cực tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp quần chúng vào tổ chức, tuyên truyền vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, theo dõi, hướng dẫn cán bộ và nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Vận động nhân dân chấp hành tốt nghĩa vụ công dân tại nơi cư trú, đóng góp các loại thuế, quỹ, phí theo chỉ tiêu kế hoạch giao; thực hiện tốt công tác trật tự đô thị, tự quản về vệ sinh môi trường, xây dựng tuyến phố văn minh, kiểu mẫu.

Tích cực phát động phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…; làm tốt công tác xây dựng, nhân rộng và nêu gương điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực đời sống xã hội như: Vận động nhân dân tham gia xây dựng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc; thi đua nâng cao chất lượng hiệu quả công tác sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội; xóa đói giảm nghèo; xây dựng cơ sở hạ tầng; vận động nhân dân phát huy dân chủ; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh...

Phương Anh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG