01/09/2019 - Lượt xem: 1813
Thời gian qua, trên cơ sở nguồn cán bộ quy hoạch đã được phê duyệt và thực trạng đội ngũ cán bộ của thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực Thị ủy đã lựa chọn cán bộ đi học tập, đào tạo về chuyên môn, lý luận chính trị và các lớp bồi dưỡng khác theo chức danh, vị trí công tác; gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ; chỉ đạo Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo thẩm quyền.

Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thực hiện ngày càng chất lượng, lựa chọn những lớp học cần thiết, phù hợp để phục vụ cho công việc của mỗi cán bộ, công chức và được chia theo nhiều đối tượng, như: đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và cán bộ trong nguồn quy hoạch; bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức; bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng cho các chức danh công chức chuyên môn, đặc biệt công chức xã, phường. Công tác, đào tạo bồi dưỡng được thực hiện thông qua nhiều kênh: cử cán bộ, công chức đi học tập, bồi dưỡng theo chỉ tiêu tỉnh giao, hợp đồng với Trường chính trị tỉnh mở lớp tại thị xã, giao cơ quan chức năng tham mưu mở lớp theo ngành, lĩnh vực phụ trách.

Đối với đào tạo lý luận chính trị: Từ năm 2017 đến nay, Thường trực Thị ủy đã cử đi học Cao cấp lý luận chính trị 08 đồng chí (tập trung 02, tại chức 06), Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính 37 đồng chí; năm 2019, làm việc với Trường Chính trị tỉnh đăng ký mở 01 lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính tại thị xã An Khê. Đối với đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công tác được thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ: Thường trực Thị ủy phê duyệt danh sách cử cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy, cán bộ, công chức khối Đảng, Mặt trận và đoàn thể thị xã; UBND thị xã quyết định cử cán bộ, công chức khối chính quyền, khối xã, phường đi học tập, bồi dưỡng phù hợp yêu cầu nhiệm vụ từng vị trí, chức danh cán bộ, công chức. Trong những năm gần đây, bên cạnh việc đào tạo lý luận chính trị nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức; thị xã rất quan tâm đến đào tạo, bồi dưỡng về quản lý nhà nước, bồi dưỡng chức danh, kỹ năng làm việc cho cán bộ, công chức nói chung và công chức cấp xã nói riêng nhằm nâng cao kỹ năng giải quyết công việc trong thực thi công vụ, thái độ ứng xử với công dân, tổ chức khi đến liên hệ công tác.

Một lớp bồi dưỡng cho cán bộ được Thị ủy An Khê tổ chức. Ảnh: Nguyễn Đông

Từ năm 2017 đến nay, thị xã đã cử cán bộ, công chức tham gia các lớp: cập nhật kiến thức đối tượng 4: 87; bồi dưỡng chức danh quản lý cấp huyện: 02; lãnh đạo cấp phòng: 02; quản lý nhà nước chương trình chuyên viên: 03, chuyên viên chính 05; chức danh chủ chốt cấp xã: 28; chức danh công chức cấp xã: 53; văn hóa công sở, đạo đức công vụ và quy tắc ứng cử cấp xã: 05. Phối hợp Trường Chính trị tỉnh mở các lớp bồi dưỡng tại thị xã: 02 lớp đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã: 260; quản lý nhà nước cấp xã: 44; kỹ năng tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo: 25; kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính: 30. Thường trực Thị ủy mở 02 lớp bồi dưỡng cho cán bộ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo cấp xã theo hướng trang bị những kiến thức cơ bản, kỹ năng làm việc chuyên môn và xử lý tình huống phát sinh ở cơ sở để khi cán bộ trong nguồn quy hoạch được giới thiệu ứng cử có thể đảm nhận nhiệm vụ được phân công với 98 đồng chí tham dự. Bên cạnh đó, thị xã còn cử cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn ngắn ngày phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác của từng ngành cụ thể; chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã mở các lớp học tập bồi dưỡng phù hợp với thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức của thị xã.

Nhìn chung, công tác đào đạo bồi dưỡng cán bộ, công chức nói chung, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp nói riêng trong thời gian qua được Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy chú trọng theo hướng trang bị kỹ năng, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới theo chức danh, vị trí công tác nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, giảm dần tình trạng lãng phí thời gian, ngân sách cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nhưng thiếu hiệu quả.

Bảo Hân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,410.0023,750.00
THB674.36700.57
SGD17,316.6017,881.91
SEK2,218.932,314.40
SAR6,253.306,506.85
RUB289.29320.43
NOK2,159.162,252.07
MYR5,208.255,324.76
KWD76,624.3179,731.23
KRW17.2818.95
JPY175.90184.43
INR284.14295.67
HKD2,957.313,053.85
GBP28,399.3229,326.43
EUR24,828.5325,967.46
DKK3,326.683,455.96
CNY3,387.393,498.50
CHF24,905.6325,718.68
CAD16,938.4417,491.41
AUD15,488.8515,994.49
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG