Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
02-CT/TU 02/2/2021 Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Số 14-CT/TU 04/6/2018 Chỉ thị về ngăn chặn tình trạng vay tiền, mua nợ hàng hóa lãi suất cao trên địa bàn tỉnh
Số 13-CT/TU 13/03/2018 Chỉ thị về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Số 11-CT/TU 07/02/2018 Chỉ thị về về kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng
Số 12-CT/TU 13/02/2018 Chỉ thị về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số
Số 09-CT/TU 30/5/2017 Chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh
Số 07-CT/TU 08/12/2016 Chỉ thị về phát triển đảng viên, đoàn viên và tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân
Số 04-CT/TU 17/2/2016 Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Số 22-CT/TU 30/12/2014 Chỉ thị về đọc báo Đảng và Báo Gia Lai
Số 19-CT/TU 17/10/2014 Chỉ thị về đổi mới công tác thi đua khen thưởng
Số 17-CT/TU 03/03/2014 Chỉ thị về phụ nữ dân tộc, tôn giáo
LÊN ĐẦU TRANG