The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Thành ủy Pleiku đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số
28/04/2018 - Lượt xem: 14077
Thành ủy Pleiku đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới.

Kết quả hình ảnh cho gia lai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017  của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)  về công tác dân số trong tình hình mới

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Trong đó nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy về công tác dân số, thống nhất nhận thức của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, người lao động tạo sự đồng thuận cao về tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách từ tập trung vào kế hoạch hóa gia đình sang giải quyết toàn diện các vấn đề quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số trong mối quan hệ hữu cơ với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đưa công tác dân số, đặc biệt là nâng cao chất lượng dân số thành một nội dung trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp. Thực hiện lồng ghép có hiệu quả các yếu tố dân số trong các quy hoạch, kế hoạch phát triển của địa phương, phát huy tối đa lợi thế dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số.

Các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường phối hợp trong công tác dân số. Phân công trách nhiệm rõ ràng đối với từng cơ quan, đoàn thể trong thực hiện các mục tiêu, giải pháp; đặc biệt là trong việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động về công tác dân số, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường sống lành mạnh, nâng cao sức khỏe và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Mỗi cán bộ, đảng viên đề cao tính tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện chủ trương, chính sách về công tác dân số, nhất là sinh đủ 2 con, chú trọng nuôi dạy con tốt, gia đình hạnh phúc, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nội dung truyền thông, giáo dục phải chuyển mạnh sang chính sách dân số và phát triển.

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con, bảo đảm quyền và trách nhiệm trong việc sinh con và nuôi dạy con tốt.

Nâng cao nhận thức, thực hành về bình đẳng giới; đẩy mạnh truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Nâng cao nhận thức, thực hiện nghiêm các quy định của luật về cư trú, về cấm tảo hôn cận huyết thống.

Triển khai việc đổi mới toàn diện nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản trong và ngoài nhà trường, hình thành kỹ năng về dân số, sức khỏe sinh sản đúng đắn ở thế hệ trẻ.

Thực hiện chính sách, pháp luật về dân số gắn với xây dựng gia đình hạnh phúc. Nâng cao hiệu lực pháp lý trong quản lý và tổ chức thực hiện, bảo đảm đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người dân. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác dân số.

Thực hiện các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi. Đẩy mạnh công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Thực hiện có hiệu quả chiến lược dân số trong tình hình mới; phát huy tối đa lợi thế cơ cấu dân số vàng, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển đất nước nhanh, bền vững và thích ứng với già hóa dân số.

Thực hiện tốt chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; khuyến khích và tạo điều kiện cho người cao tuổi tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội; xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của người sử dụng lao động và người lao động cao tuổi.

Phát huy vai trò của các cơ sở y tế trong việc nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tham gia xây dựng mạng lưới cung cấp dịch vụ dân số toàn diện về cơ cấu, chất lượng và phân bố dân số.

Tham gia xây dựng phát triển mạng lưới cung cấp các dịch vụ chẩn đoán sớm bệnh tật trước sinh, sơ sinh, hỗ trợ sinh sản, tư vấn khám sức khỏe sinh sản trước hôn nhân. Tăng cường kết nối, hợp tác với các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế ngoài công lập; đổi mới phương thức cung cấp dịch vụ y tế.

Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận theo dõi tình hình biến động dân số. Lồng ghép nội dung dân số và phát triển vào các chương trình đào tạo, tập huấn.

Triển khai thực hiện đăng ký dân số và cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia thống nhất dùng chung đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội. Tham gia cung cấp số liệu đầy đủ tin cậy và dự báo dân số chính xác phục vụ vào việc lồng ghép các yếu tố dân số trong xây dựng và thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Thanh Xuân

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG