The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Pleiku: Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và đạt được nhiều kết quả quan trọng
10/06/2018 - Lượt xem: 13000
Thành phố Pleiku là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, trong nửa nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Thành ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo tiền đề vững chắc cho việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra.

Một góc thành phố Pleiku. Ảnh minh họa (nguồn GLO)

Tổ chức quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 (khóa XII) của Đảng theo quy định, nhất là tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Thực hiện nghiêm việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân gắn với việc kiểm điểm, đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm; đề cao tính gương mẫu, tự giác kiểm điểm của cấp trên, người đứng đầu. Hướng dẫn cán bộ, đảng viên xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng cũng như kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra sau kiểm điểm; chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và cán bộ, đảng viên bám sát 27 biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ ra để làm căn cứ kiểm điểm tự phê bình và phê bình.

Nhằm tạo nguồn cán bộ cho thành phố, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa VIII đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về “Công tác cán bộ và tạo nguồn cán bộ”; thành phố đã hợp đồng 182 sinh viên về công tác tại các xã, phường và cơ quan thành phố; tuyển dụng vào biên chế 85 người (kể cả cán bộ chuyên trách xã, phường); chấm dứt hợp đồng và chuyển công tác khác là 67 người; hiện còn 30 hợp đồng đang làm việc tại các cơ quan thành phố và xã, phường; Ban Thường vụ Thành ủy khóa X ban hành Đề án số 02-ĐA/TU về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Pleiku giai đoạn 2013- 2015 và đến năm 2020, thành phố đã hợp đồng 07 sinh viên là người DTTS đã tốt nghiệp đại học, trung cấp có chuyên ngành phù hợp bố trí về công tác tại 02 cơ quan (Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và Thành đoàn Pleiku) và 05 xã, phường (Phường Thắng Lợi, phường Trà Bá, xã Chư Ă, Ia Kênh và xã Gào). Những năm qua, công tác tạo nguồn cán bộ mang lại hiệu quả thiết thực, cơ bản giải quyết việc hẫng hụt cán bộ có trình độ được đào tạo chuẩn theo quy định trên địa bàn.

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014 của Chính phủ về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức viên chức; thành phố xây dựng Đề án về tinh giản biên chế cơ quan khối Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể thành phố, giai đoạn 2015-2021 theo quy định. Số biên chế tinh giản của thành phố đến năm 2021 là 612 biên chế, trong đó khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể là 15 biên chế; khối chính quyền là 597 biên chế. tính đến 31/5/2018, số biên chế tinh giản là 299 biên chế, trong đó khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể là 9 biên chế; khối chính quyền là 290 biên chế.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện; theo kế hoạch, thành phố sẽ thực hiện chủ trương trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đồng thời là giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố trong quý III/2018; thực hiện chủ trương Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố khi tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024 (năm 2019); Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Đề án sáp nhập, thành lập, đổi tên thôn, làng, tổ dân phố theo quy định, dự kiến sau khi triển khai thực hiện, thành phố Pleiku giảm 73 thôn, làng, tổ dân phố (03 làng, 09 thôn, 61 tổ dân phố), giảm từ 254 thôn, làng, tổ dân phố xuống còn 181 thôn, làng, tổ dân phố; xây dựng Đề án số 01/ĐA-UBND ngày 23/5/2018 về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Pleiku, dự kiến đến năm 2021, giảm 02 phòng ban (phòng Y tế và phòng Dân tộc); giảm 15 cấp phó và giảm 17 chỉ tiêu biên chế hành chính; giảm 08 đơn vị sự nghiệp công lập, 240 chỉ tiêu biên chế và giảm 08 lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ.

Thanh Xuân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG