The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viê
30/05/2018 - Lượt xem: 12272
Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự tiền phong gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ.

Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Đảng ủy Khối cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ. Tổ chức hội nghị chuyên đề về nâng cao chất lượng quán triệt, học tập và xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Đảng; tỷ lệ đảng viên và quần chúng tham gia, nghiên cứu học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đạt 100% đảng viên và 98% quần chúng.

Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho cấp uỷ cơ sở được chú trọng. Trong 10 năm đã mở 20 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành đảng viên mới cho 1.518 đảng viên mới kết nạp; 25 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 2.816 quần chúng ưu tú của Đảng; 20 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh cho 2.834 cán bộ công chức, viên chức (đối tượng 4); 39 Hội nghị báo cáo viên cung cấp thông tin thời sự cho trên 20.800 lượt cán bộ chủ chốt cơ sở phụ trách công tác tư tưởng. . .; ngoài ra Ban Thường vụ đã chỉ đạo cho cấp uỷ tổ chức cơ sở đảng phối hợp cùng với lãnh đạo cơ quan, đơn vị cử cán bộ, đảng viên học tập nâng cao trình độ về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học...

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nay là Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện nghị quyết Đại hội đảng các cấp; tổ chức học tập, thảo luận các chuyên đề, tác phẩm của Bác đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, đúng thời gian và kế hoạch đề ra.

Các cấp ủy cơ sở đã phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác; đưa việc học tập và làm theo tấm gương của Bác thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”; lựa chọn nội dung sát hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, biểu dương, khen thưởng. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã khích lệ cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ có nhiều suy nghĩ, cách làm sáng tạo, năng động, nhất là việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong cơ quan, đơn vị, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, tạo sự chuyển biến tốt trong việc làm theo tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác Hồ, góp phần quan trọng để định hướng tư tưởng cho cán bộ đảng viên và quần chúng, củng cố niềm tin, nâng cao bản lĩnh chính trị, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, toàn Đảng bộ khen thưởng 04 tập thể và 07 cá nhân, đề nghị tỉnh khen thưởng 01 tập thể và 01 cá nhân. Đảng bộ Khối đang tiến hành chỉ đạo các tổ chức cơ sở sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối biểu dương 8 tập thể và 8 cá nhân và đề nghị tỉnh biểu dương 01 tập thể và 01 cá nhân.

Xuân Phú

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG