The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện Kbang
14/07/2018 - Lượt xem: 10862
Đến tháng 5 năm 2018, tổng số cán bộ, công chức cấp xã là 294 đồng chí, trong đó: Công chức xã 150 đồng chí; cán bộ chuyên trách 144 đồng chí. Số cán bộ, công chức đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới là 180/294 đồng chí, chiếm 61,22%; số chưa đạt chuẩn 114 đồng chí.

Thị trấn Kbang (nguồn internet)

Sau khi có Nghị quyết 22-NQ/TW, ngày 02 tháng 02 năm 2008 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên; đồng thời, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trong Đảng bộ huyện. Đến nay, sau 10 năm triển khai thực hiện, công tác nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên đạt được những kết quả tích cực.

Việc triển khai thực hiện các giải pháp xây dựng tổ chức cơ sở đảng, kết nạp đảng viên, nhất là những địa bàn, đơn vị chưa có tổ chức đảng, đảng viên được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm, triển khai có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị.

Trong 10 năm, Đảng bộ huyện đã bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho trên 1.860 quần chúng ưu tú, trong đó, kết nạp 1.480 đảng viên, đạt tỷ lệ bình quân 6,5% so với tổng số đảng viên của Đảng bộ huyện. Thành lập mới 79 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố, nâng tổng số thôn, làng, tổ dân phố có chi bộ là 166/166.

Thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đại học bố trí về cơ sở công tác, Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai thực hiện và tiếp nhận bố trí 14 sinh viên tốt nghiệp đại học về công tác ở các xã vùng 2, vùng 3. Hầu hết số sinh viên được bố trí đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp ủy, chính quyền các xã đánh giá cao, có sinh viên thể hiện tốt năng lực bản thân và được tuyển dụng vào công chức huyện.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Đến tháng 5 năm 2018, tổng số cán bộ, công chức cấp xã là 294 đồng chí, trong đó: Công chức xã 150 đồng chí; cán bộ chuyên trách 144 đồng chí. Số cán bộ, công chức đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới là 180/294 đồng chí, chiếm 61,22%; số chưa đạt chuẩn 114 đồng chí.

Việc thực hiện nhất thể hóa bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân xã, thị trấn; thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp làm bí thư cấp ủy; chủ tịch hội đồng quản trị đồng thời là bí thư cấp ủy; thủ trưởng đơn vị trong công an nhân dân đồng thời là bí thư cấp ủy được triển khai nghiêm túc. Đến nay, đã có 14/14 xã, thị trấn thực hiện chủ trương bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân xã, thị trấn; 20/23 thủ trưởng cơ quan, 6/6 thủ trưởng đơn vị sự nghiệp, 7/8 chủ tịch hội đồng quản trị trong các doanh nghiệp Nhà nước.

Việc thực hiện tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, nhất là tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) được triển khai đúng thực chất. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên; việc thực hiện dân chủ trong sinh hoạt và hoạt động lãnh đạo của chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực.

Nhiều cấp ủy, chi bộ duy trì và thực hiện tốt nền nếp, chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và phù hợp với tình hình thực tế, góp phần từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trên địa bàn huyện.

Ưu Ái

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG