The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng
28/05/2018 - Lượt xem: 14234
Trong thời gian qua, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo về hoàn thiện mô hình tổ chức của các loại hình tổ chức cơ sở đảng theo hướng gắn tổ chức cơ sở đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; chăm lo kết nạp đảng viên, nhất là những địa bàn, đơn vị chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên.

Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015-2020) - ảnh nguồn GLO

Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối thường xuyên chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức cơ sở đảng tập trung xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ từng loại hình tổ chức cơ sở đảng theo quy định của Trung ương. Trong  10 năm thực hiện Nghị quyết 22 của BCH Trung ương; Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã quyết định giải thể 14 tổ chức cơ sở đảng; sáp nhập 02 tổ chức cơ sở đảng; chuyển giao 02 tổ chức cơ sở đảng; thành lập mới 15 tổ chức cơ sở đảng; nâng cấp 08 chi bộ cơ sở đảng thành 08 đảng bộ cơ sở; tiến hành xây dựng đề án sắp xếp, củng cố một số tổ chức cơ sở đảng có cùng lĩnh vực quản lý nhà nước. Đến nay toàn bộ Đảng bộ Khối có 90 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 28 Đảng bộ và 62 chi bộ cơ sở, trong tổng số 28 Đảng bộ cơ sở có 01 Đảng bộ bộ phận và 132 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã quyết định bổ sung, kiện toàn đội ngũ cấp uỷ cơ sở, nhất là đồng chí bí thư cấp uỷ; trong 10 năm (2008 - 2017) đã bổ sung 165 cấp uỷ viên (trong đó bí thư 87 đồng chí và phó bí thư 78 đồng chí). Qua đại hội nhiệm kỳ 2010 – 2015, 2015-2020, Ban Thường vụ đã chỉ đạo thực hiện quy trình nhân sự cấp uỷ đảm bảo, đại hội đảng viên của các TCCS đảng chọn cấp uỷ khoá mới đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, có 85 đồng chí giữ chức vụ bí thư cấp ủy cơ sở là giám đốc, phó giám đốc sở và lãnh đạo trong các cơ quan đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp của tỉnh.

Để củng cố tổ chức cơ sở đảng có những hạn chế khuyết điểm, hàng năm Ban Thường vụ đã chỉ đạo thực hiện tốt việc đăng ký tổ chức cơ sở đảng phấn đấu đạt trong sạch, vững mạnh, trên cơ sở đó chỉ rõ những khuyết điểm của từng tổ chức cơ sở đảng, để có biện pháp khắc phục vươn lên. Hàng năm đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng đảm bảo đúng thực chất, không chạy theo số lượng, thành tích, cụ thể: Năm 2008 có 53/78 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, chiếm tỷ lệ 64,94% (so với tổng số TCCS đảng); năm 2009 có 68/80 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, chiếm tỷ lệ 85%, năm 2010 có 62/79 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, chiếm tỷ lệ 78,48%, năm 2011 có 71/81 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, chiếm tỷ lệ 87,65% (có 01/81 tổ chức cơ sở đảng yếu kém, chiếm tỷ lệ 1,23%), năm 2012 có 74/82 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, chiếm tỷ lệ 90,24% (có 01/82 tổ chức cơ sở đảng yếu kém, chiếm tỷ lệ 1,21%), năm 2013 có 72/83 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, chiếm tỷ lệ 86,75%, năm 2014 có 41/84 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, chiếm tỷ lệ 48,81%, năm 2015 có 54/85 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, chiếm tỷ lệ 63,52%, năm 2016 có 53/89 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, chiếm tỷ lệ 59,55%, năm 2017 có 48/90 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, chiếm tỷ lệ 53,3% (có 03/90 tổ chức cơ sở đảng yếu kém, chiếm tỷ lệ 3,3%).

 Từ khi thực hiện Nghị quyết số 22 của Ban Chấp hành Trung ương đến nay chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên được coi trọng, nhất là công tác phát triển đảng viên mới được chú trọng từ khâu xem xét tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên. Trong 10 năm (2008 - 2017), Ban Thường vụ đã kết nạp 1.173 quần chúng ưu tú vào Đảng, trong đó nữ 367, dân tộc ít người 127, đảng viên trong độ tuổi đoàn viên thanh niên có 756 đồng chí; trong tổng số 1.173 đảng viên mới kết nạp có trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học 932 đồng chí, chiếm 79,45% (so với tổng số đảng viên được kết nạp). Công tác quản lý đảng viên được thường xuyên quan tâm thực hiện đạt hiệu quả, có 2.547/2.547 đảng viên được giới thiệu về cấp ủy địa phương nơi đảng viên cư trú, hàng năm có 100% đảng viên được cấp ủy nơi đảng viên cư trú nhận xét, để chi ủy, đảng ủy nơi đảng viên công tác làm cơ sở đánh giá chất lượng đảng viên; công tác đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bình quân 10 năm (2008 - 2017) đạt tỷ lệ 97% (so với tổng số đảng viên); số đảng viên vi phạm tư cách hàng năm đều giảm, bình quân 10 năm chiếm 0,45% (so tổng số đảng viên).

Thanh Xuân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG