The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Krông Pa: Tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng
25/05/2018 - Lượt xem: 15662
Huyện Krông Pa là huyện vùng sâu, vùng xa của tỉnh, có diện tích tự nhiên 1.628 km2; huyện có 13 xã và 01 thị trấn, với 131 thôn, buôn, tổ dân phố; dân số trên 80 nghìn người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 69%, chủ yếu là người Jrai. Đảng bộ huyện có 44 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, với 2.434 đảng viên; 100% thôn, buôn, tổ dân phố có chi bộ độc lập, trong đó 63 chi bộ có chi ủy, đạt 48,1%.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Sau khi có Kế hoạch số 103-KH/TU, ngày 24/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời xây dựng và ban hành Kế hoạch số 106-KH/HU, ngày 07/12/2017 về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng, nhằm thống nhất việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn huyện.

Thực hiện các văn bản của Ban Thường vụ Huyện ủy, các tổ chức cơ sở Đảng đã kịp thời xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn huyện. Qua đó, huyện và các tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức được 18 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết, tổng số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang tham gia học tập trong toàn Đảng bộ huyện là: 2.597/2.840 đồng chí, đạt tỷ lệ 91,44%, trong đó Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức 01 lớp dành cho cán bộ chủ chốt, thành phần là các đồng chí Huyện ủy viên (khóa XVI); trưởng, phó các ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, báo cáo viên Huyện ủy; Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề và giáo dục thường xuyên huyện. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện; các đồng chí bí thư, phó bí thư các tổ chức cơ sở đảng; chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; các đồng chí nguyên là ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy các khóa đã nghỉ hưu hiện đang cư trú trên địa bàn thị trấn Phú Túc. Kết quả có 190/216 đồng chí tham dự, đạt 88,5%; Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở 03 lớp dành cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khối cơ quan, lực lượng vũ trang huyện, 03 lớp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khối các cơ quan hyện, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện là 665/730 đồng chí, đạt 91,1%; 14 đảng ủy xã, thị trấn mở 14 lớp dành cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của mỗi địa phương, 14 lớp của 14 Đảng ủy xã, thị trấn là 1.741/1.894 đồng chí, đạt 91,9%; thời gian mỗi lớp là 1,5 ngày.

Nhìn chung, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia học tập nghiêm túc, tập trung lắng nghe và ghi chép những ý chính. Qua học tập, nghiên cứu, cán bộ, đảng viên hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết. Từ đó, cụ thể hóa thành chương trình hành động phù hợp với từng lĩnh vực công tác, đồng thời nâng cao lập trường tư tưởng, uốn nắn những nhận thức lệch lạc và kiên quyết bác bỏ những quan điểm sai trái.

Đối với việc triển khai viết bài thu hoạch, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng triển khai cho cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch theo từng nghị quyết cụ thể. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã ban hành Công văn số 144-CV/BTGHU, ngày 04/01/2018 về việc hướng dẫn viết bài thu hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng. Nhìn chung, việc triển khai viết bài thu hoạch được các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nghiêm túc, hiệu quả theo đúng tinh thần Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 103 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đến nay, toàn Đảng bộ huyện đã có 1.949 đ/c viết bài thu hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6.

Công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị quyết đến các tầng lớp nhân dân được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ. Trước hết, yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng chỉ đạo các cơ quan, tổ chức làm công tác tuyên truyền xây dựng kế hoạch cụ thể để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân. Hình thức tuyên truyền chủ yếu thông qua các cuộc họp cơ quan, thôn, buôn, tổ dân phố, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể và hệ thống loa truyền thanh ở mỗi xã. Chỉ đạo Phòng VH-TT huyện tổ chức tuyên truyền thông qua các hình thức, như trên pa nô, áp phích, khẩu hiệu; chỉ đạo Đài Truyền thanh- Truyền hình huyện xây dựng và tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, truyền hình của huyện. Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện tăng cường công tác tuyên truyền nội dung Nghị quyết trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao Ủy ban nhân dân huyện tham mưu xây dựng chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết số 19, 20 và  21-NQ/TW; giao Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW. Hiện các đơn vị trên đang chờ chương trình hành động của Tỉnh ủy để làm căn cứ xây dựng.

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG