The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Krông Pa tập trung tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
29/05/2018 - Lượt xem: 12152
Trong tháng 5/2018, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Krông Pa bám sát vào hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, tập trung hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện triển khai tốt các hoạt động tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước


Thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa. Ảnh nguồn GLO

Tập trung tuyên truyền về Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII; tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018); cũng như các ngày lễ lớn kỷ niệm 132 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886- 01/5/2018) gắn với Tháng công nhân năm 2018; 64 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2018); 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018); 86 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932-24/5/2018)

Phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Báo cáo số 303-BC/HU, ngày 02/5/2018 về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW của Ban Bí thư về phát triển Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới; Báo cáo số 308-BC/HU, ngày 17/5/2018 về tự kiểm tra việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng và kết quả 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng hoàn thành Kế hoạch số 134-KH/HU, ngày 02/5/2018 của Huyện ủy về công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2018.

Phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chương trình số 60-CTTr/TU, ngày 02/5/2018 của của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân số trong tình hình mới trên địa bàn huyện.

Tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành xây dựng báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; phối họp, đề xuất biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 02 năm học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng, Mặt trận và các đoàn thể huyện triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chủ đề năm 2018 và hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên đăng ký những nội dung thực hiện cụ thể; cũng như công bố bản đăng ký của người đúng đầu cấp ủy tại cơ quan, đơn vị và trên các phương tiện thông tin đại chúng,...

Tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở các thôn, buôn trọng điểm trên địa bàn huyện. Ban hành công văn về tăng cường công tác nắm bắt dư luận xã hội trên địa bàn huyện; cũng như, kiện toàn, củng cố đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội huyện...

Tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chỉ đạo, tiến hành rà soát, thẩm định bản thảo, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức hội thảo cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Đất Bằng (giai đoạn 1945-2015) theo kế hoạch. Phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW, ngày 02/0/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, theo sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy.

Xuân Phú

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG