The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Ia Grai xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
07/05/2018 - Lượt xem: 11619
Tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương và Chương trình số 45-CTr/TU, ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn huyện Ia Grai.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Trong những năm qua, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Ia Grai quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả Nghị quyết 27-NQ/TW, Chương trình 45-CTr/TU; trong đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đặc biệt luôn được chú trọng và quan tâm đúng mức. Từ năm 2008 đến nay, huyện hỗ trợ 05 cán bộ trí thức trẻ tốt nghiệp loại giỏi và thạc sỹ về công tác tại địa phương; cử đi đào tạo chuyên môn 74 đồng chí, lý luận chính trị 443 đồng chí, quản lý nhà nước 150 đồng chí. Đội ngũ trí thức huyện có sự phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, năm 2008, huyện có 5 thạc sỹ, 3 bác sĩ chuyên khoa cấp I, trên 280 người có trình độ đại học và trên 300 người có trình độ cao đẳng, đến nay, có 35 thạc sỹ, 5 bác sĩ chuyên khoa cấp I và 1.500 người có trình độ đại học, 120 có trình độ cao đẳng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của huyện. Bên cạnh đó, huyện luôn quan tâm, thực hiện tốt chính sách cấp đất có thu tiền theo giá Nhà nước cho các gia đình cán bộ, công chức, viên chức chưa có nhà ở, giúp cho đội ngũ trí thức an tâm công tác, tích cực đóng góp cho sự phát triển chung của địa phương.

Nhằm phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ trí thức, hằng năm, huyện đều phân bổ kinh phí phát triển sự nghiệp giáo dục, với quy mô đầy đủ các cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông. Hiện nay, toàn huyện có 55 đơn vị trường học, tăng 11 trường so với năm học 2007 - 2008; tỷ lệ huy động học sinh ra lớp ở các bậc học năm sau cao hơn năm trước. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được thực hiện có hiệu quả. Triển khai các lớp tập huấn kỹ thuật nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới cho cán bộ và nhân dân. Từ năm 2010 đến nay, huyện mở 69 lớp đào tạo nghề, với 2.111 học viên tham gia, trong đó, có 1.912 học viên là người dân tộc thiểu số.

Nhìn chung, trong 10 năm qua, đội ngũ trí thức của huyện phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, người có trình độ đại học và trên đại học tăng qua từng năm, thật sự trở thành cầu nối quan trọng trong việc chuyển giao ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật đến tận người dân, nhất là nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần xóa đói, giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Xuân Phú

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG