The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Ia Grai: Một số kết quả, hạn chế thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu giữa nhiệm kỳ 2015-2020
03/06/2018 - Lượt xem: 14249
Qua nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ huyện Ia Grai, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự chỉ đạo của cấp uỷ đảng, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn huyện đã tổ chức thực hiện hoàn thành cơ bản các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị theo lộ trình Nghị quyết đại hội XVII đã đề ra và đạt được những kết quả quan trọng.

Trong 40 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XVI đề ra, đã phấn đấu hoàn thành và vượt  26 chỉ tiêu. Tốc độ tăng trường bình quân hàng năm ngành Thương mại - Dịch vụ đạt kế hoạch đề ra; cơ cấu nền kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách đạt kết quả cao, bình quân hàng năm đạt 62 tỷ đồng, bằng 112,7% so với nghị quyết. Diện tích ruộng lúa, cây cà phê, cây cao su được duy trì đảm bảo.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ia Grai. Ảnh GLO

Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi tiểu học đến trường đạt 98%; 100% số xã có nhà văn hóa trung tâm, được phủ sóng truyền thanh - truyền hình; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm 2%; tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi suy dinh dưỡng còn 16%, vượt chỉ tiêu nghị quyết (dưới 20%); tỷ lệ hộ sử dụng điện 99%, sử dụng nước sạch 99% đều đạt chỉ tiêu Nghị quyết.

Hằng năm 100% lực lượng Công an xã, dân quân, tự vệ và dự bị động viên đều được huấn luyện, tập huấn về nghiệp vụ; tổ chức giao quân, diễn tập hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch; lực lượng dân quân tự vệ hàng năm xây dựng được trên 1,5%/tổng dân số.

Chất lượng hoạt động của các chi, đảng bộ cơ sở có chuyển biến, đổi mới, bình quân hàng năm có 80,4% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100,7% nghị quyết. Công tác phát triển đảng viên mới, xóa làng trắng tổ chức đảng, đảng viên được quan tâm, hiện nay có 149/150 thôn, làng, tổ dân phố có tổ chức đảng, đạt 100% nghị quyết (còn 01 làng là người Campuchia nhập cư chưa có tổ chức đảng).

 Năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có sự chuyển biến tích cực. Các phong trào do Mặt trận và các đoàn thể phát động phát huy hiệu quả; tập hợp quần chúng vào tổ chức đoàn thể bình quân hàng năm bằng 81,4%, (nghị quyết trên 80%), có trên 80% tổ chức hội hoạt động đạt khá trở lên, đạt 114,2% nghị quyết (nghị quyết trên 70%). 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong thời gian tới, nhằm đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện đã đề ra, đó là trên lĩnh vực kinh tế-xã hội còn 14 chỉ tiêu chưa đạt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 10,1% (nghị quyết đề ra 11%) và ngành Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản mới đạt 6,5% (nghị quyết đề ra 7%), ngành Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp – xây dựng 9,2% (Nghị quyết đề ra 10,4%) chưa đạt so với Nghị quyết đề ra; cơ cấu ngành Nông lâm nghiệp, thương mại, dịch vụ chưa đạt nghị quyết đề ra; thu nhập bình quân đầu người đạt 29 triệu đồng (năm 2017), bằng 85,3% nghị quyết. Chương trình xây dựng Nông thôn mới đạt 50% nghị quyết. Việc triển khai thực hiện một số chủ trương lớn còn chậm, như: xây dựng cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp của huyện; công tác quy hoạch, xây dựng phát triển du lịch; xây dựng bến xe; xã hội hóa một số tài sản dịch vụ công; công tác chỉnh trang diện mạo đô thị.

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên tuy có giảm nhưng còn ở mức cao; công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn chưa đạt so với nghị quyết. Chất lượng giáo dục có mặt còn hạn chế, tỷ lệ học sinh bỏ học vẫn còn xảy ra; sau khi thực hiện chủ trương thanh lý giáo viên, nhân viên hợp đồng tại các trường học đã gây khó khăn, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, tư tưởng của đội ngũ giáo viên trong ngành giáo dục, phụ huynh học sinh.

Công tác xây dựng và phát triển đô thị còn hạn chế, công tác quy hoạch, xây dựng một số bãi chôn lấp rác thải tập trung tiến độ thực hiện còn chậm; công tác quản lý tài nguyên khoáng sản chưa thực sự hiệu quả.

Lực lượng dân quân tự vệ tuy đã được xây dựng rộng khắp nhưng chất lượng, độ tin cậy chưa cao. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn vẫn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, đặc biệt là việc tình trạng người DTTS trốn sang Campuchia, Thái Lan vẫn còn. Tính chất, hành vi một số loại tội phạm nguy hiểm, hậu quả do tội phạm gây ra nghiêm trọng hơn. Công tác phát hiện, xử lý các đối tượng tàng trữ, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép hiệu quả chưa cao. Vi phạm pháp luật trên lĩnh vực quản lý hành chính tăng; tai nạn giao thông tuy có giảm nhưng vẫn ở mức cao. Tình hình khiếu kiện vẫn còn diễn biến phức tạp.

Việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền phổ biến một số chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên và cấp ủy cấp mình gắn với công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên có nơi, có mặt còn hạn chế. Công tác phát triển đảng viên mới, xây dựng chi bộ cơ sở có cấp ủy còn còn chậm, chưa đạt nghị quyết; việc thành lập chi bộ cơ quan ở các xã, thị trấn vẫn còn khó khăn. Công tác xây dựng tạo nguồn cán bộ, nhất là nguồn cán bộ tại chỗ có mặt còn hạn chế, đội ngũ cán bộ cơ sở còn thiếu về tiêu chuẩn theo quy định. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh bình quân hàng năm chưa đạt so với Nghị quyết đề ra (đạt 88,65% so với nghị quyết). Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng trong quần chúng nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời; hoạt động của Mặt trận, đoàn thể có thời điểm chưa thực sự sát dân, một số vụ việc khi xảy ra chưa kịp thời xuống cơ sở để phối hợp xử lý, giải quyết, biểu hiện hành chính hóa chưa được khắc phục triệt để.

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG