The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đảng bộ thành phố Pleiku thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng năm 2013
17/03/2014 - Lượt xem: 18666
Năm 2013, Ban Thường vụ Thành uỷ Pleiku đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện công tác xây dựng Đảng theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, Nghị quyết năm 2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Pleiku và đạt được những kết quả quan trọng.

Ảnh minh họa (internet)

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, dân vận, kiểm tra, giám sát có nhiều tiến bộ, chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, cơ bản đáp ứng với yêu cầu phát triển của Thành phố. Công tác tuyên truyền đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tăng cường định hướng, chỉ đạo, đã góp phần củng cố niềm tin, tạo sự phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, động viên tinh thần tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trong năm, Thành uỷ đã tập trung chỉ đạo củng cố những tổ chức cơ sở đảng có mặt còn hạn chế; kịp thời kiện toàn cấp ủy, tăng cường cán bộ cho những nơi khó khăn về công tác cán bộ, tiếp tục duy trì 100% thôn, làng, tổ dân phố có đảng viên và chi bộ độc lập. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Hướng dẫn số 09- HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ” và ban hành Kế hoạch số 51-KH/TU ngày 24/4/2013 về “Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Pleiku (khóa X) dự sinh hoạt chi bộ tại các Đảng bộ được phân công phụ trách”. Cùng với công tác xây dựng tổ chức đảng, Thành ủy Pleiku đã luôn quan tâm đến công tác xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Các đảng bộ, chi bộ thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng và quản lý đảng viên. Đại bộ phận đảng viên giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống giản dị, lành mạnh, đoàn kết thống nhất, phát huy tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kết quả, năm 2013 đã đánh giá 444/445 chi bộ (01 chi bộ mới thành lập không đánh giá); cụ thể: 344 chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, chiếm 77,3%, tăng 8,42% so với năm 2012 (trong đó 73 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, chiếm 21,22%); 83 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 18,65%; 17 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 3,82%; không có chi bộ yếu, kém. Đánh giá 41/41 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành uỷ Pleiku, trong đó 23/41 tổ chức đạt trong sạch vững mạnh, chiếm 56,1%, tăng 9,76% so với năm 2012, trong đó 5 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 16/41 tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 39,02%; 02/41 tổ chức hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 4,88%. Phát triển được 164 đảng viên mới, đạt 102,5%; trong đó, Thanh niên 107 đồng chí, phụ nữ 94 đồng chí, dân tộc 14 đồng chí, tôn giáo 02 đồng chí. Nâng tổng số đảng viên tính đến ngày 31/12/2013 là 5.919 đồng chí (trong đó, có 111 đảng viên đang sinh hoạt tạm thời).

Ngoài những công tác thường xuyên thực hiện theo quy định của Điều lệ và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng, các cấp ủy và uỷ ban kiểm tra hai cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện theo kế hoạch. Trong quá trình thực hiện đảm bảo tư tưởng chỉ đạo và phương pháp tiến hành công tác kiểm tra, giám sát gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua đó, đã phục vụ kịp thời cho việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, góp phần làm trong sạch nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Những chuyển biến tích cực về công tác xây dựng Đảng trong năm qua có vai trò quan trọng trong sự phát triển đi lên bền vững về kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề và điều kiện thuận lợi để Đảng bộ Thành phố Pleiku thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Hạnh Nguyễn

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG